Evenement

Mijn Huis Mijn Architect - ontmoet uw toekomstige bouwheer

Inschrijven

Za 23 September 2017
Vlaanderen en Brussel

Inschrijven kan tot en met 31 mei

Op zaterdag 23 en zondag 24 september neemt de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten opnieuw het initiatief voor het openhuizenweekend Mijn Huis Mijn Architect.

In je portfolio heb je vast een aantal projecten waarbij je heel creatief bent omgesprongen met het gebruik van ruimtes. Tijdens Mijn Huis Mijn Architect kan je het grote publiek laten kennis maken met deze creatieve projecten.

Onder het hoofdthema 'Creatief met ruimte' wordt dit jaar de focus gelegd op 'Inbreiding & Uitbreiding', twee begrippen die steeds meer invloed hebben op onze eigentijdse manier van bouwen én wonen.

 

Elk lid van de Orde van Architecten kan tijdens Mijn Huis Mijn Architect uitpakken met zijn creaties. Sluit je project aan bij het jaarthema 'Inbreiding/Uitbreiding', dan maakt het bovendien kans om:

 

  • als voorbeeldproject te verschijnen in het inspiratieboek
  • extra in de kijker te worden gezet op de website
  • opgepikt te worden door de regionale en nationale pers

terug naar overzicht

Praktisch

Data & locatie

Za 23 September 2017: Vlaanderen en Brussel
,

Genodigden

Deelnemende architecten moeten ingeschreven zijn op de tabel of lijst van stagiairs van de Orde van Architecten.

Deelnameprijs

150 EUR (exl. btw)


Inschrijven

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.