Aanwezigheidsregistratie

Ben ik als architect onderworpen aan de elektronische aanwezigheidsregistratie?

 

Op 1 april 2014 ging de verplichte aanwezigheidsregistratie van start. De regering heeft deze wet in het leven geroepen om enerzijds een duidelijker beeld te krijgen van alle personen die op een bouwplaats aan de slag zijn. Anderzijds wil de regering ook zien welke bedrijven aanwezig zijn op een bouwplaats.

 

Belangrijk om te weten is dat deze wetgeving gekaderd is in het belang van veiligheid en het welzijn op de werkplaats. Maar uiteraard zal dit de strijd tegen illegale arbeid en sociale dumping vergemakkelijken.

 

En laat net dat laatste al jaren een heet hangijzer zijn in de bouwsector: bouwbedrijven krijgen immers stevig af te rekenen met fraude en frauduleuze bedrijven die er voor zorgen dat het water stilaan aan de lippen staat van eerlijke bedrijven.

 

Het systeem werd vanaf 2016 uitgebreid naar alle werven van minstens 500.000 EUR (vroeger 800.000 EUR), en zo de komende jaren geleidelijk aan naar alle werven. Ook de betonmixers, monteurs van torenkranen, stellingbouwers, buitenlandse leerlingen-stagiair(e)s die werken uitvoeren, projectleiders, ploegbazen en werfleiders worden nu ook allemaal in het toepassingsgebied opgenomen om eenvoud en transparantie op het terrein te waarborgen.

 

In praktijk lijkt het niet altijd zo eenvoudig om de grens (excl. btw) te bepalen, maar het gaat om het totale bedrag van de werf. Dit kan vooraf bepaald worden of tijdens de looptijd van het project. Werkt u in regie? Dan zal u een schatting moeten maken.

 

Bent u niet zeker dat het om een project gaat dat aan deze voorwaarden voldoet?  Dankzij de webtoepassing “werfmelding 30bis” kan u dit nagaan. Maar verder is de hoofdaannemer verplicht dit te melden en zal de RSZ alle aannemers en onderaannemers verwittigen dat ze te maken hebben met een werf waar de verplichte aanwezigheidsregistratie geldt. Ook op de werf zelf zal de RSZ een affiche (met QR-code) voorzien zodat het ook daar duidelijk is.


U als architect?

Bent u architect? Dan zijn er voglens de huidige wetgeving 2 opties voor u.

 

  • U maakt deel uit van de bouwdirectie (= iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever zorgt draagt voor het ontwerp of controle op de uitvoering van het bouwwerk.) Registratie
  • Maakt u geen deel uit van de bouwdirectie? Geen registratie

 

MAAR het gedoogbeleid betreffende de aanwezigheidsregistratie van architecten blijft gehandhaafd!

 

Op de website www.socialsecurity.be staat te lezen:

 

"Tot nog toe was de aanwezigheidsregistratie voor architecten geen prioriteit voor de inspectiediensten voor Welzijn op het Werk en andere. Dit blijft zo in de loop van 2016, in afwachting van de wetswijziging voorzien voor 01/01/2017."


Stand van zakenHelpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!


Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's


NAV Werkt

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag


Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.