DE KENNISDATABANK

Zoek in de kennisdatabank

Dagelijkse tools

Cijfers en indexen

Modeldocumenten

Modelcontracten

Werken op een Architectenbureau

Juridische tipsrubriek

Beroepsuitoefening

Actuele beroepstechnische dossiers

Waterbewust Bouwen

Actuele normen en wetteksten

Download NAV publicaties

Download NAV syllabi

NAV helpdesk

Contract op maat

NAV PARTNERS


POLL

Permanente vorming: op termijn ook voor architecten verplicht


Jaarlijks moet u dan een minimum aan erkende bijscholing volgen. Hoe staat u hier tegenover?


Positief, dit professionaliseert het bestaande cursusaanbod

Positief, dit zet ‘nestbevuilers’ die het vak niet ernstig nemen, buiten spel

Positief, noodzakelijk in een markt die steeds evolueert

Neutraal, ik volg sowieso al een ruim aanbod aan opleidingen

Negatief, deze extra verplichting zorgt voor nog meer last op onze schouders

Negatief, de Orde kan niet op voorhand de exacte meerwaarde van een cursus inschattenresultaat


vorige polls

Aanmelden


Enkel NAV leden hebben vrije toegang tot de volledige website door middel van een paswoord.
Bent u nog geen NAV lid? Klik hier om aan te sluiten en ontvang nog vandaag een paswoord.

Bent u als NAV lid uw paswoord vergeten?Paswoord: