DE KENNISDATABANK

Zoek in de kennisdatabank

Dagelijkse tools

Cijfers en indexen

Modeldocumenten

Modelcontracten

Werken op een Architectenbureau

Juridische tipsrubriek

Beroepsuitoefening

Actuele beroepstechnische dossiers

Waterbewust Bouwen

Actuele normen en wetteksten

Download NAV publicaties

Download NAV syllabi

NAV helpdesk

Contract op maat

NAV PARTNERS


POLL

Eén of vijf Bouwmeesters?


De Vlaamse Bouwmeester zal vervangen worden door een collega van vijf deeltijdse experten. Hoe staat u tegenover deze beslissing?


Positief. De opdrachten zullen zo eenduidiger beoordeeld worden.

Negatief. Een bouwmeester moet kunnen functioneren als een onafhankelijk denker en ontwerper en dat kan niet met een college.resultaat


vorige polls

Andere technische artikels


www.nav.be > De kennisdatabank > Actuele beroepstechnische dossiers > Andere technische artikels


Zoekt u een artikel dat u niet kan thuisbrengen in de rubrieken van de kennisdatabank? Ook deze NAV-artikels blijven ter beschikking op deze webpagina. Met de "lees meer"-link kan u het volledige artikel raadplegen.1. Vijf Jaar EPB-verslaggeving. Wat waren uw bevindingen?


In januari peilde NAV naar de visie van de architecten over de energieprestatieregelgeving. Hoe hebben de architecten deze regelgeving ervaren? Wat is de impact op het ontwerp? Hoe ziet de architect de evolutie naar een strenger E-peil?

lees meer2. Brandveiligheid en PV-panelen, een moeilijke combinatie?


De bouwsector wordt vandaag gekenmerkt door nieuwe constructiemethodes en materialen. Daardoor worden branden groter, complexer, moeilijker leesbaar en gevaarlijker.

lees meer3. Sneeuwbelasting: als de sneeuw om je hoofd is verdwenen


In België was het zelden gezien: verschillende daken bezweken onder de sneeuwbelasting. Het was nieuws met een hoge sensationele waarde. Misschien heeft u zelf ook de vraag gekregen. Hoe komt dit nu?

lees meer4. Adviezen voor het plaatsen van rookmelders


De federale overheid stelde een leaflet op met adviezen rond de aankoop en de plaatsing van rookmelders. Dit is geen wetgeving en staat los van het Vlaams decreet van 8 mei 2009. Toch is dit een handig hulpmiddel voor architect en bouwheer.

lees meer

Download de volledige tekstLaatste update: 25/01/2013