DE KENNISDATABANK

Zoek in de kennisdatabank

Dagelijkse tools

Cijfers en indexen

Modeldocumenten

Modelcontracten

Contract op maat

Werken op een Architectenbureau

Juridische tipsrubriek

Beroepsuitoefening

Actuele beroepstechnische dossiers

Waterbewust Bouwen

Actuele normen en wetteksten

Download NAV publicaties

Download NAV syllabi

Download NAV tijdschriften

NAV helpdesk

NAV PARTNERS


POLL

Wat vindt ú van de archeologienota?


Sinds 1 juni 2016 ben je in bepaalde gevallen verplicht om bij een bouw- of verkavelingsvergunningsaanvraag een archeologienota toe te voegen. Wat ervaart u als het grootste struikelblok wanneer u aan deze verplichting tracht te voldoen?
resultaat


vorige polls

Installaties en nutsvoorzieningen


www.nav.be > De kennisdatabank > Actuele beroepstechnische dossiers > Installaties en nutsvoorzieningen


In de opleiding wordt het thema wat overschaduwd door ontwerp, stabiliteit en architectuurgeschiedenis maar nutsvoorzieningen en technische installaties zijn een vaste waarde in ieder ontwerp. Vanaf de eerste spadesteek moet de aannemer weten welke leidingen er onder en rond het bouwperceel aanwezig zijn. Deze informatie is eenvoudig terug te vinden dankzij het KLIP-decreet. In uw ontwerp houdt u van in het begin best rekening met de aansluitingsmodaliteiten van de netbeheerder. Wie deze niet respecteerd ziet zijn aansluiting geweigerd. Van technische installaties moet u helemaal niet ieder detail kennen, maar een basis is noodzakelijk. U moet tenslotte met de installateur kunnen overleggen.1. Installaties en de impact op uw ontwerp


Uw ontwerp erop voorzien dat technieken geïnstalleerd kunnen worden en blijven functioneren is een basisvereiste. Zeker als we spreken van de eisen van nutsmaatschappijen. Onderstaande artikels geven u de nodige informatie.

 

 1. Bouwkundige voorzieningen voor de aansluiting
 2. De meteropstelling
 3. Condensatierisico bij waterafvoerleidingen binnen gebouwen
 4. Liften: wegwijs in de wetgeving2. Ventilatie


Met de energieprestatieregelgeving is het ventilatiesysteem een prominent gegeven geworden in uw ontwerp. Een correcte dimensionering, maar ook een 'gezonde' uitvoering zijn dan ook cruciaal.

 

 1. 10 Tips voor een gezonde ventilatie
 2. Het ABCD van de ventilatie
 3. Ventilatiesystemen soms schadelijk voor de gezondheid?
 4. Meer over ventilatie op meeroverepb.be3. Elektriciteit en domotica


Elektriciteit en domotica blijven moeilijke onderwerpen om als architect over te oordelen. Domotica is zelfs het bewijs dat het meer en meer specialistenwerk wordt. Maar wat moet u zeker weten wanneer u elektriciteit of domotica voorschrijft?

 

 1. Elektriciteit - begrippen en termen
 2. Eisen voor hoogspanningscabines
 3. Elektriciteit in badkamersituaties
 4. Ontwerpgids geïntegreerde leef- en woonautomatisering
 5. Elektriciteit naar de knoppen? (over soorten schakelaars en hun toepassingsgebied)4. Verlichting


Verlichting is niet beperkt tot een stijlvol armatuur. Ook energieverbruik, verlichtingssterkte, lichtstroom en levensduur zijn belangrijk. En wat mag u eigenlijk van Led-technologie verwachten?

 

 1. Praktische en technische gids voor de verlichting van woningen
 2. Led-verlichting: een alternatief?
 3. Wat als mijn klant Led vraagt?5. Drinkwaterinstallaties


Tussen de installaties voor ventilatie en elektriciteit lijkt de drinkwaterinstallatie wel eens op de achtergrond te geraken. Een correct geïnstalleerde installatie is echter noodzakelijk voor een goede gezondheid.

 

 1. Hoe een drinkwaterinstallatie spoelen vóór haar ingebruikname?

 

 

 

 

 Nuttige links


EANDIS - aanvraag verkavelingsreglementen


WTCB - Akoestische verbetering van de ruwbouw door middel van ontdubbelde gemene muren


WTCB - Mechanische-ventilatiedebieten opmeten


WTCB - Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties: herziening van het WTCB-Rappo


WTCB - Technische installaties en de luchtdichtheid van gebouwen


WTCB - Vervanging van aardgastoestellen aangesloten op collectieve rookgasafvoerkanalenLaatste update: 13/12/2012