Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


EPB-regelgeving

EPB-Eisen tot 31 december 2009


EPB-regelgeving

EPB-eisen vanaf 1 januari 2010


EPB-regelgeving

EPB-eisen vanaf 1 januari 2012


EPB-regelgeving

EPB-eisen vanaf 1 januari 2013


EPB-regelgeving

EPB-eisen vanaf 1 januari 2014


EPB-regelgeving

EPB-eisen vanaf 1 januari 2015


EPB-regelgeving

EPB – verplichte voorafberekening vanaf 1 januari 2012


EPB-regelgeving

De voornaamste aanpassingen van het wijzigingsdecreet van 18 nov. 2011


EPB-regelgeving

Wat is er op til binnen de EPB-regelgeving? - 8 sept. 2011


EPB-regelgeving

Wat verandert er in 2014?


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.


EPB-regelgeving

Overzicht aard der werken-vanaf 1 maart 2017

Voor bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 kan men nog maar kiezen uit 3 aard der werken: Nieuwbouw, Renovatie, Ingrijpende energetische renovatie.


EPB-regelgeving

Samenwerken met de EPB-verslaggever


EPB-regelgeving

Doc. VEA: Indeling van gebouwen in de energieprestatieregelgeving (juni 2017)

Een correcte indeling van het gebouw is belangrijk om tot de juiste eisen te komen.


EPB-regelgeving

Overzicht van de bestemmingen vanaf 1 januari 2017

Binnen de EPB-regelgeving wordt er vanaf 1 januari 2017 een onderscheid gemaakt tussen 5 bestemmingen.


EPB-regelgeving

De 2% uitzonderingsregel - een correcte interpretatie

Wat wordt verstaan onder de 2% regel? In welke gevallen mogen ze niet toegepast worden? Hoe te berekenen? en als slot enkele voorbeeldsituaties.


EPB-regelgeving

De maximale U-waarden

Een korte toelichting en de verschillende linken naar de U-waarden per kalanderjaar.


EPB-regelgeving

EPB-eisen vanaf 1 januari 2016


EPB-regelgeving

EPB-eisen vanaf 1 januari 2017 tot 28 februari 2017


EPB-regelgeving

EPB-eisen vanaf 1 maart 2017 tot 31 december 2017


EPB-regelgeving

Eisen voor na-isolatie van bestaande scheidingsconstructies

Voor welke scheidingsconstructies zijn er eisen? Een overzicht van de u-waarden. Hoe wordt de U-waarde berekend


EPB-regelgeving

Wat is een bouwknopen?


EPB-regelgeving

EPB-aanvaarde bouwknoop - basisregels

Een presentatie van de Vitruvius Academy met een overzicht van de basisregels om te komen tot EPB-aanvaarde bouwknopen.


EPB-regelgeving

Het E-peil, het energiekengetal.


EPB-regelgeving

Parameters die het E-peil beïnvloeden.


EPB-regelgeving

Minimumeisen voor ventilatievoorzieningen

Het basisprincipe van ventilatie en een aanzet voor ventilatie bij residentiële en niet-residentiële projecten.


EPB-regelgeving

Aandeel ventilatie in EPB-verslaggeving uitgebreid sinds 2016

Verplichting van een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag bij EPB-aangifte.


EPB-regelgeving

Minimum aandeel hernieuwbare energie

Wat is de minimale HE vanaf 2017?


EPB-regelgeving

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie neemt toe

Is de eis voor HE nog haalbaar met PV of een zonneboiler?


EPB-regelgeving

De installatie-eisen

Een algemeen kader.


EPB-regelgeving

Het minimaal installatierendement bij renovaties: mogelijke vrijstellingen/afwijkingen

Afhankelijk van de leeftijd van de ketel, is er algemene vrijstelling mogelijk.


EPB-regelgeving

VEA: Technische artikels

Het VEA liet een aantal technische artikels uitwerken rond de installatie-eisen bij renovatie die sinds 1 januari 2015 van kracht zijn.


EPB-regelgeving

De installatie-eisen in detail


EPB-regelgeving

Het S-peil, de gebouwschilindicator

Een algemeen kader.


EPB-regelgeving

Hoe een uitzondering op de EPB-eisen aanvragen?


EPB-regelgeving

Welke uitzonderingen binnen de EPB-regelgeving zijn mogelijk?


EPB-regelgeving

Eisenpakket van een BEN-wooneenheid en niet-residentieel BEN-gebouw.


EPB-regelgeving

Wat is een ingrijpende energetische renovatie (IER) en welke eisen zijn van toepassing?


EPB-regelgeving

Wie doet wat wanneer binnen de EPB-regelgeving?


EPB-regelgeving

Permanente vorming EPB-verslaggevers


EPB-regelgeving

EPN-methode voor niet-residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2017 worden de EPB-eisen uitgebreid met een E-peileis en een minimum aandeel hernieuwbare energie voor alle niet-residentiële gebouwen


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de aangifteplichtige binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de architect binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de EPB-verslaggever binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

Wat bij overdracht van de ene verslaggever naar de andere verslaggever?


EPB-regelgeving

Functie verslaggever is onverenigbaar met beroep van aannemer.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van een ventilatieverslaggever binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

Wie kan erkend worden als ventilatieverslaggever?


EPB-regelgeving

Eisen vanaf 1 januari 2018


EPB-regelgeving

Last-minute wijzigingen aan het energiebeleid voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018 zijn er enkele bijkomende wijzigingen op het gebied van Hernieuwbare Energie.


EPB-software

Verfijningen vanaf januari 2016: enkele wijzigingen in de EPB-rekenmethode (residentieel)


EPB-software

Wijzigingen januari 2016: de EPU-rekenmathode (niet-residentieel) en perceelsgebonden PV-installatie


VEA & EPB-software

Materiaaldatabank epbd.be


VEA & EPB-software

Wie is VEA?

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid.


VEA & EPB-software

Aangifteplichtige krijgt bijkomende verantwoordelijkheid

De aangifteplichtige krijgt de verantwoordelijkheid om gedurende het hele bouwproces staving te verzamelen.


VEA & EPB-software

Wat zijn geldige stavingsstukken?


Modeldocument

Suggestie in te voegen bepalingen EPB lastenboek


Modeldocument

Suggestie in te voegen bepalingen EPB en ventilatieverslaggeving architecten overeenkomst


Modelcontract

Modelcontract tussen de EPB-verslaggever en de aangifteplichtige - strikt


Modelcontract

Modelcontract tussen de EPB-verslaggever en de aangifteplichtige - uitgebreid


Ontwerpparameters - Technieken

Een zonneboiler invoeren in de EPB-software voor een appartements- en kantoorgebouw


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB eist veel strengere ventilatie-eisen in werkplaatsen dan EPB-regelgeving


Ontwerpparameters - bouwschil

Staalskeletbouw: aandachtspunten bij de epb-berekeningen


Ontwerpparameters - bouwschil

Oververhitting in EPB: de impact van een doordacht proces


Ontwerpparameters - Technieken

Verlichting in EPB: een praktische case studie (nieuwbouw)


Ontwerpparameters - bouwschil

Zonnewering en luiken in de EPB


Ontwerpparameters - bouwschil

Zonnewering en luiken in de EPB


Ontwerpparameters - bouwschil

Spouwankers in de EPB-regelgeving


Ontwerpparameters - bouwschil

Vanaf 1/1/2015-luchtdichtheidstesten in kader van EPB verplicht volgens STS-P 71-3

Vanaf 1 januari 2015 dienen luchtdichtheidstesten in het kader van een EPB-aangifte in Vlaanderen uitgevoerd te worden volgens STS-P 71-3 “Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest”.


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van een renovatie binnen EPB?


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe de luchtdichtheid van een gebouw meten? Welke waarde in EPB-software?


Ontwerpparameters - bouwschil

Over de invloed van schaduw en zonnewering in de EPB


Partners in de bouwsector

Samenwerken met de EPB-verslaggever


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe omgaan met muren naar aanpalende percelen?

Aan welke EPB-eisen moet een gemene muur tussen aanpalende percelen voldoen?


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatieprestatieverslag wettelijk verplicht.

Om de EPB-aangifte geldig te kunnen opmaken is het wettelijk verplicht om een ventilatieprestatieverslag te hebben van de ventilatie-installatie.


Partners in de bouwsector

Types energiedeskundigen en -verslaggevers (inclusief ventilatieverslaggevers)


Energie

Energiebewust bouwen


Drijvend gebouw

Referentieprojecten


Het management van een architectenbureau

15 tips om een realistisch ereloon te bekomen


Fiscaliteit in de bouw

Ondersteunende maatregelen voor de bouwsector


Architect in de praktijk

Hoe doet u een bouwaanvraag in Wallonië?


Architect in de praktijk

Eindelijk eens goed nieuws in verband met uw aansprakelijkheid?

Arrest van Hof van Cassatie heeft verstrekkende gevolgen; beperking van het monopolie maakt dat u al architect aandachtig moet zijn voor contractuele bepalingen.


Bouwstrategiën

BEN-renovatie: het relaas van een architect


Bouwstrategiën

Passief bouw, maar hoe kies ik de technieken?


Ontwerpparameters - Technieken

Hygiënische aandachtspunten bij mechanische ventilatiesystemen


Ontwerpparameters - Technieken

De ventilatie van technische kokers en liftschachten beheersen (WTCB)


Ontwerpparameters - Technieken

Geluidshinder door ventilatiesystemen (WTCB)


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB arbeidsplaatsen: stand van zaken omtrent luchtverversing


Ontwerpparameters - Technieken

Installatie-eisen bij renovatie - Technische artikels (VEA)


Ontwerpparameters - Technieken

Een warmteverliesberekening, vuistregels of een detailberekening.


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers


Ontwerpparameters - Technieken

Inrekenen van bouwknopen, vragen en antwoorden


Ontwerpparameters - bouwschil

Slim omgaan met Aangrenzende Onverwarmde Ruimten


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van duurzaam bouwen?


Ontwerpparameters - bouwschil

De U-waarde van schrijnwerk en beglazing


Ontwerpparameters - bouwschil

Condensatie op de buitenzijde van beglazing met hoog energetische prestaties


Ontwerpparameters - Technieken

Luchtdicht bouwen: een juridische benadering


Ontwerpparameters - Technieken

Ecodesign richtlijn van SWW betekent grote winst


Ontwerpparameters - Technieken

Installatie-eisen bij renovatie - Technische artikels (VEA)


Ontwerpparameters - Technieken

Installatie-eisen bij renovatie - Technische artikels (VEA)


Ontwerpparameters - Technieken

Aandachtspunten bij het ontwerpen van verlichtingsinstallaties bij niet-residentiële projecten (EPN)


Bouwstrategiën

Hoe kunnen we met een zo laag mogelijke kostprijs en los van terugverdientijden voldoen?


Bouwstrategiën

Welke eisen zijn van toepassing bij een IER en hoe wordt het E-peil berekend?


Ontwerpparameters - bouwschil

Gecertificeerde lamda-waarde, gedeclareerde lambda-waarde en de rekenwaarde?


Ontwerpparameters - bouwschil

Waarom luchtdicht bouwen?


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie vlekkeloos integreren bij renovatie, een utopie?


Modelcontract

Voorbeeldcontracten en bepalingen


Bouwstrategiën

Toepassingen van een ingrijpende energetische renovatie


Ontwerpparameters - Technieken

Vraaggestuurde ventilatie en hun reductiefactor


Ontwerpparameters - Technieken

Voorbehandeling van ventilatielucht: warmtewielen en voorkoeling


Architect in de praktijk

Onderhoud en herstellingen van voorgelakt staal


Het beroep van de architect

Wat doe ik wanneer de bouwheer de werken heeft aangevat zonder mij te verwittigen?


Partners in de bouwsector

Een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: case history 1


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: verzekering beroepsaansprakelijkheid


Ontwerpparameters - Technieken

Infosessie: de integratiee van een warmtepomp in het ontwerp van een architect


Weigering voorlopige oplevering

Mag ik de voorlopige oplevering weigeren te laten doorgaan als de algemene aannemer niet voorafgaandelijk alle documenten heeft overgemaakt voor de EPB-verslaggever en de veiligheidscoördinator? Doorgaans wil de bouwheer immers ons ereloon niet betalen als deze documenten niet werden overhandigd.


Thermische zonnecellen

Eén van mijn klanten wil thermische zonnecellen plaatsen op een vrijstaand bijgebouw. Mogen deze ingegeven worden mbt epb-verslaggeving. En wat indien men PV-panelen wil plaatsen?


Termische zonnecellen plaatsen op een vrijstaand gebouw

Eén van mijn klanten wil thermische zonnecellen plaatsen op een vrijstaand bijgebouw. Mogen deze ingegeven worden mbt epb-verslaggeving? En wat indien men PV-panelen wil plaatsen?


Met welke EPB-eisen moet ik rekening houden?

Een bestaand schoolgebouw is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Het schoolgebouw wordt verbouwd en uitgebreid tot 7 lofts. Elke loft is voorzien van een eigen inkom. Met welke EPB-eisen moet ik rekening houden in mijn ontwerp? Wordt hier in de EPB gesproken van een functiewijziging?


Gebouwen met erfgoedwaarde

Wat indien mijn project op de lijst van bouwkundig erfgoed staat? Kan ik een vrijstelling krijgen voor de EPB-eisen? Welke procedure moet ik volgen?


Hygiënische ventilatie bij renovatie: Is een nieuwe keuken in een bestaande woning, een ‘nieuwe ruimte’?

Slaat de term ‘nieuwe ruimte’ enkel op het bijbouwen van bvb. een nieuw stukje uitbreiding, of geldt deze term ook voor wanneer in een bestaand gebouw bvb. een nieuwe indeling gemaakt wordt waardoor nieuwe kamers ontstaan binnenin dit bestaand gebouw? Mogen deze nieuw gecreëerde kamers dan ook gezien worden als "nieuw" in de betekenis van het epb-programma?


Aan welke isolatie-eisen moet een bestaande gemene muur voldoen, na het slopen van het aanpalende pand?

Na het slopen van een bestaande woning, plant de architect in het nieuwe ontwerp een doorrit op het gelijkvloers, naast de gemene muur. Moet deze muuroppervlakte op het gelijkvloers geïsoleerd worden? Wie moet deze kosten dragen? Moet deze oppervlakte van de gemene muur voldoen aan de EPB-eisen?


Wat te doen bij aanpassingen aan vensters bij een woning op inventaris bouwkundig erfgoed?

Wij werken momenteel aan de verbouwing van een woning die terug te vinden is op de inventaris bouwkundig erfgoed. Hiervoor stelt het VEA dat de vensters, zichtbaar vanop de openbare weg, niet moeten voldoen aan de luchttoevoereisen. Wat houdt dit nu concreet in tijdens het invullen van het EPB-dossier? Ons pand heeft namelijk enkel vensters, zichtbaar vanop de openbare weg. Moeten we deze ruimtes dan gewoon niet meerekenen?


EPB-regelgeving bij na-geïsoleerde bestaande constructies

Bij een verbouwing wil men de bestaande spouw vullen met isolatie. Indien dit zo wordt ingegeven in de EPB-software wordt er een boete aangerekend omdat de isolatie onvoldoende is.


Wat als de bouwheer weigert om een veiligheidscoördinator of EPB verslaggever aan te stellen

Meer en meer weigeren bouwheren bij kleinere werken een veiligheidscoördinator of EPB-verslaggever aan te stellen. Is een aangetekend schrijven voldoende als architect of moet ik mijn opdracht staken?


Wat bij overdracht van de EPB-verslaggevers

Wat bij de overdracht van de ene EPB-verslaggever naar de andere EPB-verslaggever?


De bouwheer ontvangt een boete. Ben ik als verslaggever aansprakelijk?

Na het indienen van de EPB-aangifte conform de uitvoering, ontvangt de bouwheer een boete van VEA. De bouwheer claimt dat de EPB-verslaggever mee verantwoordelijk is en vraagt bij te dragen in de boete. Heeft de EPB-verslaggever een fout gemaakt? Kan de bouwheer, die de aangifteplichtige dit eisen?


Vermenigvuldigingsfactor m bij ventilatiesysteem D

Voor de EPB-aangifte van een woning met ventilatiesysteem D zouden wij graag een correct berekende vermenigvuldigingsfactor m voor het systeem ingeven i.p.v. de waarde bij ontstentenis. Hoe wordt deze berekend?


Implicaties van het afzuigdebiet op de EPB-berekening

Heeft het afzuigdebiet van een dampkap implicaties op de EPB-berekening?


Gegevens Ventilatietoestel D voor de EPB-aangifte

Moeten de gegevens van een gekozen ventilatietoestel D uit de EPB-database gehanteerd worden voor de EPB-aangifte of mogen de gegevens van de aanvraagdatum gebruikt worden?


Zijn er EPB-eisen vereist om tijdelijk in een garage te wonen tijdens de bouwwerken?

Een project bestaat uit een woning met een vrijstaande garage. De eigenaars willen tijdelijk in de garage wonen. Zijn er EPB-eisen verreist voor de garage?


Wat indien de garage niet behoort tot het beschermd volume?

In een nieuwbouwwoning wordt beslist om de garage uit het beschermd volume te halen. De scheidingswanden van de garage worden wel geïsoleerd. Is deze garage een aangrenzende verwarmde ruimte? Hoe moet ik hiermee omgaan binnen EPB? Of plaatsen we deze garage toch beter in het beschermd volume?


De wijzigingen van een vergunningsaanvraag. Onder welk EPB dossiernummer moet de aangifte ingediend worden?

Welke eisen zijn van toepassing indien ik voor een wijziging een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag indien? Onder welk EPB dossiernummer moet de aangifte ingediend worden?


Wat als bouwaanvraag wordt ingediend bij niet bevoegde overheid? Welke datum is van toepassing voor geldende EPB-eisen?

Wat indien een bouwaanvraag wordt ingediend bij een niet bevoegde overheid? Welke datum is van toepassing voor het bepalen van de geldende EPB-eisen? Een bouwvergunning werd ingediend in december 2015. Deze aanvraag werd ingediend bij een overheid die niet bevoegd was voor deze bouwaanvraag. De bouwaanvraag werd doorgestuurd naar de bevoegde dienst. Zij ontvingen de bouwaanvraag op 8 januari 2016. Volgens mij geldt de datum van het indienen door de bouwheer voor het te hanteren E-peil, zijnde december 2015. Klopt dit?


Verschillende aangiftes, hetzelfde EPB-nr?

Worden bij verschillende aangiftes voor 1 project, gebruik gemaakt van hetzelfde EPB-nummer?


Blowerdoortest in de EPB-software

Welke waarde moet ingevuld worden in de EPB-software bij het uitvoeren van een blowerdoortest?


Indicatieve boete

In de EPB-software staat onderaan bij het overzicht van de indicatieve boete, de vermelding van een maximum boete. Is dit de totale boete die mijn bouwheer volgens de EPB-aangifte moet betalen voor zijn project omdat hij niet voldoet aan bepaalde EPB-eisen?


Ondergrondse garage in de EPB-software

Hoe een ondergronds garage invoeren in de EPB-software?


De juiste taal bij nieuwe EPB-software

Hoe de juiste taal kiezen bij nieuwe EPB-software?


Uit te breiden volume bij renovatie

Bij het aanmaken van een epb-gebouw 'renovatie' vraagt de software naar het volume. Welk volume moet er ingevuld worden in geval van een uitbreiding? En wat indien er ook binnen verbouwd wordt?


Luchtdichtheidstesten uitvoeren en opnemen

Voor verschillende projecten werden in 2014 luchtdichtheidstesten uitgevoerd ? Mogen deze resultaten van deze testen nog opgenomen worden in EPB-aangiftes van 2015? Wat indien ik vanaf 2015 zelf luchtdichtheidstesten wil uitvoeren? Moet ik hiervoor een erkenning hebben? Welke stappen moet ik volgen om deze erkenning te behalen?


Uitstel van de EPB-aangifte

Kan er uitstel aangevraagd worden voor het indienen van de EPB-aangifte?


Zonnewering en schaduw in de EPB-berekening

Kan in de EPB-berekening een combinatie van buitenzonnewering, binnenzonnewering en beschaduwing van bomen gelijktijdig worden ingegeven of moet er een keuze gemaakt worden voor één van de drie systemen?


Een EPB- aangifte versus het energieprestatiecertificaat

Is er een verschil tussen een EPB-aangifte en het energieprestatie certificaat?


Moet de architect de startverklaring mee ondertekenen? Wat met de aangifteplichtige en de EPB-verslaggever

Moet de architect de startverklaring mee ondertekenen? Moet de architect-ontwerper of de architect-uitvoerder dit document ondertekenen? Heeft de startverklaring enkel een informatieve functie om aan te tonen dat er een EPB-verslaggever werd aangesteld of heeft dit document ook een juridisch karakter? Wat met de overeenkomst tussen de aangifteplichtige en de EPB-verslaggever? Kan de EPB-verslaggever van de architect verlangen dat hij deze overeenkomst mee ondertekend?


Uitstel aanvragen bij het indienen van EPB-aangifte

Het is niet mogelijk om binnen de wettelijke termijn de EPB-aangifte in te dienen. De werken werden niet uitgevoerd zoals beschreven in de bestekken. Om de EPB-eisen te behalen moeten verschillende werken afgebroken worden om conform de plannen en de bestekken uit te voeren. Momenteel loopt er een gerechtelijke procedure tegen de aannemer en kunnen de nodige werken niet plaats vinden. Kan er uitstel aangevraagd worden voor het indienen van een EPB-aangifte?


Uitstel EPB-aangifte bij VEA

Voor een nieuwbouwproject werd 6 jaren geleden een vergunning verkregen. Momenteel zijn alle vergunningsplichtige werken uitgevoerd. Er is geen enkele tijdsdruk waardoor verschillende isolatiewerken en vooral de technieken nog niet geplaatst werden. Is er vanuit de EPB-wetgeving een termijn voorzien waarbinnen de EPB-aangifte moet ingediend worden? Kan bij het VEA uitstel gevraagd worden voor het indienen van een EPB-aangifte? Wat zijn de gevolgen indien er nog geen EPB-aangifte werd ingediend?


Vervallen bouwvergunning

Het gebouw van mijn bouwheer is niet regen- en winddicht afgewerkt 3 jaar na het verkrijgen van de vergunning. De dienst stedenbouw is van mening dat de vergunning verlopen is en dat we dus een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag moeten indienen en dus ook moeten voldoen aan de nieuwe EPB-regelgeving. Aangezien de ruwbouw er al staat, is dit niet meer mogelijk. Bestaat er een andere oplossing?


Veico en EPB-verslaggever failliet

Het bureau voor veiligheidscoördinatie & EPB waarmee meerdere van mijn klanten rechtstreeks een contract hebben werd door de rechtbank failliet verklaard. Hoe moet dit nu verder met deze lopende dossiers? Van een aantal dossiers zijn de werken nog volop in uitvoering, van andere zijn de werken klaar, maar moet het PID en de eindaangifte EPB nog opgemaakt worden.


EPB-aangfite

Welke U-waarde moet ik overnemen uit het rapport van de raamconstructeur bij een raam met rolluik?


Wat als de EPB-verslaggever zijn contract niet na komt

De verslaggever komt zijn contract niet na, maar waar ligt de verantwoordelijkheid voor het niet-indienen van de aangifte?


Mag de architect voor zijn eigen woning, optreden als EPB-verslaggever

In het kader van de omzetting van de Europese richtlijn terzake wordt bepaald dat de verslaggever onafhankelijk dient te zijn van de aangifteplichtige. Wanneer beide personen dezelfde zijn, kan van onafhankelijkheid geen sprake zijn. Zie ook http://vea.helpsyou.be onder 'Kan de aangifteplichtige (= bouwheer) als verslaggever voor een eigen bouwproject optreden?' (versie 08/2012)


Is het wettelijk toegestaan om zowel architect als EPB-verslaggever te zijn van eenzelfde project ?


NAV billboards - publicaties in postervorm

EPN-methode voor niet-residentiële gebouwen in EPB


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 86 - bijlage - billboard 'EPN-methode voor niet-residentiële gebouwen in EPB'


NAV-billboards

EPN-methode voor niet-residentiële gebouwen in EPB-update sept. 2017


NAV-billboards

De epb-meetcode in een oogopslag


NAV-billboards

Hoe omgaan met perceelsscheidende muren in de EPB vanaf 2014?


NAV-pockets

Isolatieoverzicht in functie van EPB


NAV-pockets

Bestaande gebouwen in functie van de EPB - de nieuwe eisen voor renovatie vanaf 2015


NAV billboards - publicaties in postervorm

De epb-meetcode in een oogopslag


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 65 - bijlage - billboard de epb-meetcode


NAV billboards - publicaties in postervorm

Hoe omgaan met perceelsscheidende muren in de EPB vanaf 2014?


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 75 - bijlage - billboard perceelsscheidende muren in de EPB


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

De Isolatiegids - Isolatiematerialen en voorbeelddiktes in functie van EPB


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Bestaande gebouwen ifv EPB


NAV Syllabi

Infosessie: De nieuwe energie-eisen vanaf 2016


NAV Syllabi

S-LAB: wat is de impact van het schilpeil op uw ontwerp?


NAV-pockets

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten - Taken en verantwoordelijkheden


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 43 (jan-feb-maa 2017)


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten - Taken en verantwoordelijkheden


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 42 (okt-nov-dec 2016)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 84 (september-oktober 2016)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 1 (jul-aug-sep 2006)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 56 (januari - februari 2011)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 58 (mei - juni 2011)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 59 (september - oktober 2011)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 65 (november - december 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 69 (september - oktober 2013)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 70 (november - december 2013)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 73 (mei - juni 2014)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 75 (november - december 2014)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 76 (januari - februari 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 80 (november - december 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 83 (mei - juni 2016)


NAV publicaties

Bestaande gebouwen in functie van EPB: De nieuwe eisen voor renovatie vanaf 2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen op het vlak van EPB-eisen voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen die vallen onder de stedenbouwkundige aanvraag of meldingen met een uitgebreide dossiersamenstelling.


NAV publicaties

De isolatiegids: Isolatiematerialen en voorbeelddiktes in functie van EPB

Hoe raak je als architect nog wijs uit alle mogelijke isolatiematerialen? De Isolatiegids geeft een beeld van de meest voorkomende isolatiematerialen, hun thermische eigenschappen en enkele kenmerken.


NAV publicaties

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten: Taken en verantwoordelijkheden

Sinds 1 januari 2016 moet iedereen die een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt of een melding doet voor de bouw of ingrijpende renovatie van een wooneenheid voldoen aan extra verplichtingen rond ventilatie.


Met de steun van de Vlaamse Overheid

Energieconsulentenproject

Het project biedt aan architecten ondersteuning in het licht van energiezuinig bouwen en de strengere energieprestatieregelgeving.


Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Vlaams Kennisplatform Woning-Renovatie

Dit project wil een positief innovatieklimaat voor de renovatie van woningen creëren via de opbouw van kennis en een verbeterde markt- en samenwerking.


Archeologienota

Met de archeologienota is Vlaanderen weer een reglementering rijker. Opnieuw is de doelstelling nobel en gerechtvaardigd, bescherming van ons archeologisch erfgoed, maar de gevolgen onaanvaardbaar. NAV vraagt een snelle evaluatie en bijsturing.


Ventilatieverslaggeving

Sinds begin 2016 is de ventilatieverslaggeving wettelijk verplicht. Onze eerste balans legt een reeks pijnpunten bloot. De complexiteit, de kostprijs, het uitblijven van de benodigde webapplicatie en de vele examens voor de erkenning springen het meest in het oog.


Nieuws

NAV stoomt 1.100 architecten klaar voor nieuw epb-hoofdstuk

Met de infoavonden ‘De nieuwe energie-eisen 2017 & het S-peil’ zette NAV in december en januari de nieuwe eisen op een rij. NAV-lid? Download gratis de syllabus.


Nieuws

Wijziging EPB-regelgeving: overzicht van aard der werken -vanaf 1 maart 2017

Voor een aanvraag vanaf 1 maart 2017 zijn er binnen de EPB-regelgeving enkele wijzigingen aan de definities van de aard der werken. Deze aanpassingen werden ingevoerd om onduidelijkheden of grijze zones weg te werken. Voor bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 kan men nog maar kiezen uit 3 aard der werken: Nieuwbouw, Renovatie, Ingrijpende energetische renovatie. De aard der werken ‘FUNCTIEWIJZIGING’ verdwijnt.


Nieuws

Zonneboilers worden in ere hersteld bij nieuwe EPB-berekening


Nieuws

Meeroverepb.be zit in een nieuw jasje ... en heeft een nieuwe naam!

Meeroverepb.be heet voortaan Energiebewustontwerpen.be. Ontdek een schat aan informatie.


Nieuws

NAV en Bouwunie niet tevreden met te strenge nieuwe EPB-eis

De nieuwe S-peileis wordt wel erg snel opgelegd, is te streng en brengt de betaalbaarheid van onze nieuwbouwwoningen in gevaar.


Nieuws

400 architecten op eerste avond van infosessie 'Nieuwe energie-eisen 2017'

Een nieuw jaar, een nieuw hoofdstuk in het EPB-verhaal.


Nieuws

Welkom op Energiebewustontwerpen.be

Meeroverepb.be heet voortaan Energiebewustontwerpen. Ontdek een schat informatie over energie … in een nieuw jasje.


Nieuws

Verplichting hernieuwbare energie verdringt aardgasaansluiting

Wie in de toekomst bouwplannen heeft in een nieuwe verkaveling of op een plek waar nog geen aardgas ligt, riskeert veel meer te moeten betalen voor een aansluiting.


Interview

Jef Van Oevelen: 'Ja, ik schets nog al onze concepten met de hand'

Portret van een ‘keikop’ die even snel tekent als denkt en dan ook steevast alle conceptschetsen in het bureau eigenhandig (!) voor zijn rekening neemt.


Interview

'Alleen via zelfontplooiing kunnen we crisis in architectuursector keren'

Ir.-arch. Lorenzo Van Tornhaut legde onlangs de laatste hand aan zijn masterscriptie bedrijfseconomie. Daarin pleit hij voor een nieuwe rol voor de architect, aangepast aan de context waarbinnen die vandaag werkt, en schetst hij mogelijke overgangsscenario’s.


Architectuur

Passiefkantoren-complex Post X krijgt snel vorm

Langs de Antwerpse ring krijgt Post X snel vorm. De grootschalige ontwikkeling zorgt voor een aanzienlijke uitbreiding van de kantorenmarkt in de sinjorenstad.


Nieuws

Vlaming bouwt energiezuiniger dan wettelijk verplicht

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen gemiddeld een E-peil van E39. Dat is 11 punten lager dan de wettelijke eis van E50.


Nieuws

NAV en VCB informeren leden over verschillende isolatiematerialen

Naar aanleiding van deze problemen wijzen VCB en NAV op een aantal mogelijke alternatieven. Maar elk isolatiemateriaal heeft specifieke eigenschappen.


Nieuws

Tekort aan isolatie: Alternatieven voor PUR en PIR

Sinds enkele maanden is er door de enorme vraag een tekort aan grondstoffen bij de producenten van PUR/PIR isolatie. De prijs stijgt makkelijk met 20 tot 40 %, de levertermijn wordt langer en uw bouwwerf loopt zo vertraging op.


Nieuws

Ontdek nu al het najaar van Vitruvius Academy

Ook dit najaar kunnen architecten op Vitruvius Academy rekenen voor een ruim aanbod bijscholing.


Interview

BLAF architecten: 'Duurzame architectuur als sluitsteen'

BLAF architecten, in 2013 nog genomineerd voor de Jo Crepain Prijzen, vervullen al jaren een voortrekkersrol op het vlak van duurzaam bouwen.


Nieuws

“Zeg niet te gauw, ’t is weer de architect…”

Vorige week werd het tekort aan pir- en pur-isolatie gelinkt aan het advies van architecten. NAV nuanceert.


Nieuws

Zonneboilers en warmtepompen wegen zwaarder door bij berekening E-peil

Warmtepompen en zonneboilers zullen in de toekomst meer meetellen voor een gunstiger, lager E-peil van gebouwen.


Nieuws

DBA en energieperstatiedatabank niet meer automatisch gekoppeld


Nieuws

META, BOB361, Callebaut en OKRA winnen wedstrijd Normaalschool

Samen met Vanhaerents winnen META, BOB361, Callebaut en OKRA de competitie voor de Normaalschoolsite in Lier. Het ontwerpteam bouwt er een incubator en een 140-tal wooneenheden. De historisch waardevolle gebouwen worden bewaard en de nieuwe volumes passen zich in in het bestaande binnengebied en creëren zowel publieke, collectieve als private open ruimte.


Nieuws

NAV-standpunt: Waarom S31 te snel komt en te streng is

S31 is veel te streng, drijft de kosten de hoogte in en zorgt ervoor dat veel architecten hun ontwerpen grondig moeten herwerken én bouwheren hun budget moeten herzien.


Nieuws

Onderteken ons 5-puntenplan voor een beter energiebeleid

Sinds eind oktober kent u de eis voor het nieuwe S-peil: S31. Dat is heel wat lager dan verwacht en ook rijkelijk laat aangekondigd.


Nieuws

Infosessie ’S-Lab’ brengt 1.000 architecten op de been

Ontdek alle foto's en download gratis de syllabus.


Nieuws

Terugblik Grote Energiequiz 2017: hoe zou u zelf gescoord hebben?

Doe de test!


Nieuws

Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

Als u in de loop van december nog een aanvraag indient in het loket voor digitale bouwaanvragen, en het dossier wordt in januari onvolledig of ontvankelijk verklaard, dan moet u het dossier opnieuw ingeven en indienen via het loket voor omgevingsvergunningen.


Nieuws

Dit verandert er allemaal in 2018

De start van een nieuw jaar staat garant voor een hele waslijst aan nieuwe regels.


Nieuws

Nog geen koppeling van de energieprestatiedatabank met het Omgevingsloket

Vanuit het Omgevingsloket is er op dit moment nog geen link voorzien met de energieprestatiedatabank.


energiebewustontwerpen

Woningpas voorzien voorjaar 2018!

In het voorjaar 2018 wordt de woningpas gelanceerd. De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over uw huis samenbrengt.


renovatieadviseur

Less is more. Master, wat is uw plan?

Vrijdag aanstaande houdt Vlaanderen de werkzaamheden van de voorbije twee jaar in het Renovatiepact tegen het licht. Eén van de denkpistes in dat pact is de ontwikkeling van een nieuw deskundigenprofiel in de bouw: de renovatie-adviseur.


Energie

Meeste bouwers respecteren isolatieregels wél, maar sector kreunt onder te snelle verstrenging

Vier maanden voor de inwerkingtreding is de exacte eis voor het nieuwe S-peil nog niet gekend.


Energie

Meer dan 1.000 architecten vragen om een haalbaarder energiebeleid

Sinds eind oktober is de eis voor het nieuwe S-peil gekend: S31. Dat is heel wat lager dan verwacht en ook rijkelijk laat aangekondigd.


Opinie

Wat wordt de volgende gang in deze 'grande bouffe'?

Veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, archeologienota, ... wie weet wat creatieve geesten nog allemaal bedenken.


Opinie

2016: grand cru of grand mal?

Niets is zeker, tenzij dat we op een dag sterven, in afwachting daarvan belastingen moeten betalen en als architect jaarlijks een rugzak vol extra verplichtingen op onze toch al fel belaste rug geladen krijgen.


Opinie

Hof van Cassatie over opdrachten ruwbouw-winddicht: het Waterloo van de Orde van Architecten

Een arrest van het Hof van Cassatie heeft een einde gemaakt aan een standpunt van de Orde van Architecten dat sinds 28 februari 1992 door de Nationale Raad werd ingenomen.


Opinie

Ruimtelijk beleid: een beetje duidelijkheid en rechtlijnigheid a.u.b.

De betonstop – excusez le mot, maar zo weten we tenminste meteen waarover het gaat – blijft voor verwarring zorgen.


Opinie

5.000 euro duurder?! Dat is niet het issue...

Of het verder verstrengen van de norm het juiste middel is om het doel te bereiken, is nog maar de vraag.


Opinie

S-peil: stop toch met dat virtuele klimaatbeleid!

Meer dan om het even welke andere beroepsgroepering zijn wij architecten ervan overtuigd dat de klimaatverandering om een gepaste reactie schreeuwt. Maar ...


Opinie

De nieuwe renovatieadviseur, een superman?

Voor een investering in een doordachte en grondige renovatiegolf is het 5 voor 12, niet voor de ontwikkeling van een zoveelste nieuwe speler in het al overbevolkte bouwlandschap.


Innovatie

Daikin stelt nieuwste HVAC-oplossingen voor op Blue Stories Seminar

Eind oktober verzamelde Daikin de HVAC-sector tijdens het Daikin Blue Stories Seminar om er de nieuwste oplossingen voor te stellen die een antwoord bieden op de huidige HVAC-tendensen.


Innovatie

'Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatie levert meergezinswoning E42 op'

Als een nieuwbouwwoning u niet meteen als muziek in de oren klinkt, dan heeft u wellicht nog niet met het in 2016 opgeleverde Square View I in Zelzate kennisgemaakt.