Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


ruimtelijke ordening

De codextrein is vertrokken: ruimtelijke ordening op nieuwe rails sinds 1 januari 2018

De bestaande regelgeving ruimtelijke ordening is sinds begin 2018 behoorlijk gewijzigd. Mr. Yves Loix van GSJ Advocaten geeft u een overzicht.


Het beroep van de architect

Kan u ter verantwoording geroepen worden voor een te laag ereloon?


Het beroep van de architect

Kan ikzelf de hulp van de Orde inroepen wanneer de klant het ereloon betwist?


Het beroep van de architect

In welke mate kan de deontologie mijn ereloon beïnvloeden?


Het beroep van de architect

Help, ik word opgeroepen door de Orde


Het beroep van de architect

Begrippen: schade, aansprakelijkheid en schadegevallen beslechten


Het beroep van de architect

De contractuele aansprakelijkheid


Het beroep van de architect

De buitencontractuele aansprakelijkheid


Het beroep van de architect

Samenloop

Eenzelfde feit kan soms tot meerdere vorderingen leiden.


Het beroep van de architect

Co-existentie

Soms is een vordering tegen meer dan één partij mogelijk.


Het beroep van de architect

In-solidum


Het beroep van de architect

Preventieve maatregelen


Het beroep van de architect

Maatregelen als een procedure al loopt


Het beroep van de architect

Uw aansprakelijkheid contractueel beperken: wat is niet toegelaten?


Het beroep van de architect

Uw aansprakelijkheid contractueel beperken: welke mogelijkheden hebt u?


Sociaal en juridisch statuut

Overzicht van de verschillende vennootschapsvormen


Het beroep van de architect

Geschillen in de bouwsector: algemeen


Het management van een architectenbureau

Kan ik ter verantwoording geroepen worden voor een te laag ereloon?


Het beroep van de architect

De wet Breyne


Het management van een architectenbureau

Werken met zelfstandige medewerkers: inleiding en probleemstelling


Het management van een architectenbureau

Werken met zelfstandige medewerkers: schijnzelfstandigheid


Het management van een architectenbureau

Werken met zelfstandige medewerkers: praktische toepassing


Het management van een architectenbureau

Veel gestelde vragen over het werken met zelfstandige medewerkers


Het management van een architectenbureau

Verantwoordelijkheden van de medewerkers van een architectenkantoor


Architect in de praktijk

Beknopt overzicht overheidsopdrachten


Architect in de praktijk

Architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht?

Kan een architect zijn controle-opdracht beperken tot de ruwbouw-winddichtfase? Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie wel. Wat betekent dit nu voor u als architect?


Architect in de praktijk

Als architect omgaan met slechte betalers


Architect in de praktijk

Werken met architecten-werknemers: vraag en antwoord


Partners in de bouwsector

Wat bij faling van de aannemer?


overheidsopdrachten

Nieuw KB Plaatsing klassieke sectoren gepubliceerd: inwerkingtreding op 30 juni 2017


afvalwater

Wat als de riool van mijn buren over mijn perceel loopt?


Architect in de praktijk

De juridische impact van normen


Architect in de praktijk

Handhaving: De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 86 (januari-februari 2017)


NAV publicaties

Budget- en termijnoverschrijding bij bouwprojecten (2013)

Gewapend met deze brochure bent u beter opgewassen tegen bouwpartners die het misschien minder goed met u voorhebben, kunt u mogelijke misverstanden voorkomen, of weet u hoe u uw eigen werkwijze moet bijsturen om tot een betere controle van timing en budget te komen.


Nieuws

De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning

Met de omgevingsvergunning doen ook nieuwe spelregels voor de handhaving in de VCRO hun intrede.


Nieuws

Ontdek nu al het najaar van Vitruvius Academy

Ook dit najaar kunnen architecten op Vitruvius Academy rekenen voor een ruim aanbod bijscholing.


Nieuws

Modeldocument individuele ingebrekestelling i.v.m. digitale bouwaanvraag

Naast de door 1.200 architecten ondersteunde ingebrekestelling, kunt u ook uw individuele geval melden via een eigen ingebrekestelling.