Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Het beroep van de architect

Begrippen: schade, aansprakelijkheid en schadegevallen beslechten


Het beroep van de architect

De contractuele aansprakelijkheid


Het beroep van de architect

De buitencontractuele aansprakelijkheid


Het beroep van de architect

Uw aansprakelijkheid contractueel beperken: wat is niet toegelaten?


Het beroep van de architect

Uw aansprakelijkheid contractueel beperken: welke mogelijkheden hebt u?


Het beroep van de architect

Polis Burgerlijke aansprakelijkheid ontwerpers

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering


Het beroep van de architect

Hoe omspringen met de polis 'verzekering beroepsaansprakelijkheid'


Het beroep van de architect

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid onderneming


Partners in de bouwsector

Hoofdelijke aansprakelijkheid, inhoudingsplicht & werfmelding

Voor zelfstandigen die opdrachtgevers zijn van werken in (onder)aanneming.


Sociaal en juridisch statuut

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de Wet Laruelle


Architect in de praktijk

Eindelijk eens goed nieuws in verband met uw aansprakelijkheid?

Arrest van Hof van Cassatie heeft verstrekkende gevolgen; beperking van het monopolie maakt dat u al architect aandachtig moet zijn voor contractuele bepalingen.


Het beroep van de architect

Samenloop

Eenzelfde feit kan soms tot meerdere vorderingen leiden.


Het beroep van de architect

Co-existentie

Soms is een vordering tegen meer dan één partij mogelijk.


Het beroep van de architect

In-solidum


Het beroep van de architect

Contractuele uitsluiting in-solidum druist in tegen de openbare orde


Het beroep van de architect

Preventieve maatregelen


Het beroep van de architect

Maatregelen als een procedure al loopt


Sociaal en juridisch statuut

Overzicht van de verschillende vennootschapsvormen


Het beroep van de architect

De tienjarige verzekering


Het beroep van de architect

Geschillen in de bouwsector: algemeen


Sociaal en juridisch statuut

Waarom een vennootschap oprichten?


Sociaal en juridisch statuut

Krachtlijnen van de wet Laruelle


Partners in de bouwsector

De deskundige


Sociaal en juridisch statuut

Stappenplan om tot een architectenvennootschap te komen


Het beroep van de architect

Wat doe ik wanneer de bouwheer de werken heeft aangevat zonder mij te verwittigen?


Het beroep van de architect

Kan u ter verantwoording geroepen worden voor een te laag ereloon?


Het beroep van de architect

De stage van de architect


Het beroep van de architect

Veel gestelde vragen over de stage van architect


Het management van een architectenbureau

Kan ik ter verantwoording geroepen worden voor een te laag ereloon?


Het beroep van de architect

Minnelijke oplossing


Het beroep van de architect

Verzoeningscommissie Bouw


Het beroep van de architect

Wie moet betrokken worden bij beslechtingen?


Het beroep van de architect

Het deskundigenonderzoek


Het management van een architectenbureau

Veel gestelde vragen over het werken met zelfstandige medewerkers


Het beroep van de architect

Starten als architect… informeer u goed


Het management van een architectenbureau

Verantwoordelijkheden van de medewerkers van een architectenkantoor


Het management van een architectenbureau

15 tips om een realistisch ereloon te bekomen


Sociaal en juridisch statuut

Erkenningsvoorwaarden voor de architectenvennootschap


Sociaal en juridisch statuut

Ingroeien in een bestaande vennootschap


Het beroep van de architect

Termijnen vordering tot schadeherstel


Architect in de praktijk

CE-markering


Het beroep van de architect

Vroegtijdige beëindiging of overname van een architectenopdracht


Rechtspraak

Architect als mededader aan een bouwmisdrijf

Kan een architect een stedenbouwkundig misdrijf verweten worden indien deze geen toezicht houdt op de plaatsing van de noodzakelijke hemelwaterputten?


Architect in de praktijk

Architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht?

Kan een architect zijn controle-opdracht beperken tot de ruwbouw-winddichtfase? Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie wel. Wat betekent dit nu voor u als architect?


omgevingsvergunning

De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning

Met de omgevingsvergunning doen ook nieuwe spelregels voor de handhaving in de VCRO hun intrede.


Architect in de praktijk

Handhaving: De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning


Architect in de praktijk

Werken met architecten-werknemers: vraag en antwoord


Architect in de praktijk

Nationaal register gerechtsdeskundigen: nieuwe wetswijziging en deontologische code


EPB-regelgeving

Samenwerken met de EPB-verslaggever


Ontwerpparameters - Technieken

Luchtdicht bouwen: een juridische benadering


Partners in de bouwsector

DBFM, bouwteam en BIM: deontologische, wettelijke en contractuele wolfijzers en schietgeweren


Het beroep van de architect

Is de ontwerper bij fout automatisch aansprakelijk voor een meerkost?


Het beroep van de architect

Welke juridische uitwegen zijn er voor licht verborgen gebreken?


(Ver)bouwen eigen woning

Als architect ben ik, uiteraard zonder contract, bezig met de verbouwing van mijn woning. Nog voor de werkzaamheden beëindigd zijn, wordt de woning verkocht naar aanleiding van een echtscheiding. Hoe zit het met mijn architectenaansprakelijkheid na de verkoop?


Aansprakelijkheid particuliere bouwheer bij verkoop

Een particuliere bouwheer zal een woning bouwen en verkopen. Hij zal dit dus niet doen onder de wet Breyne, de woning zal volledig worden afgewerkt en pas daarna te koop worden aangeboden. Welke verantwoordelijkheid draagt mijn bouwheer bij de verkoop van die woning? Is hij ook 10 jaar aansprakelijk zoals een gewone aannemer of promotor of gelden daar andere regels? Kan hij in de notariële akte zijn aansprakelijkheid op de een of andere manier beperken?


Bouwheer wil advies stabiliteitsingenieur niet volgen

De aannemer stelt een variante uitvoering voor waarvan de stabiliteitsingenieur meldt dat ze niet voldoet aan de Eurocodes. Vermits de opdrachtgever toch voor de variante wil kiezen, meldt de ingenieur dat hij geen aansprakelijkheid kan opnemen en dat hij zich uit het dossier zal terugtrekken. Wat moeten wij als architect doen?


10-jarige aansprakelijkheid

In een school werden 4 jaar geleden ramen vervangen. Het beslag blijkt te licht gedimensioneerd. Er zijn tot op heden 2 draai-kip vleugels uitgevallen. Dit is een onveilige situatie voor de school. De aannemer maakte een offerte op voor het vervangen van het beslag. Uiteraard is de school hiermee niet gediend en wensen zij dat de aannemer deze herstellingen voor zijn rekening neemt. Valt deze tekortkoming binnen de 10 jarige aansprakelijkheid? Hoe dient dit juridisch/administratief te worden aangepakt?


Aansprakelijkheid aannemer op pensioen

Hoe zit het met de tienjarige aansprakelijkheid van een aannemer wanneer die ondertussen op pensioen is?


Aansprakelijkheid bij licht verborgen gebrek

Bij een appartementsgebouw opgeleverd in 2013, is er nu een onzichtbaar gebrek aan het licht gekomen. Blijkbaar zou de overloop van de septische put beschadigd zijn. Uit cameraonderzoek naar aanleiding van een verstopping blijkt deze buis deels ingedrukt te zijn. De hoofdaannemer die de werken destijds heeft uitgevoerd, is echter failliet. Voor wie is nu in dit geval de herstellingskost? Is deze voor de bouwpromotor of voor de eigenaar (VME) van het gebouw?


NAV Syllabi

Seminarie: Het bouwteam - Bouwteams in de Private Sector en de Publieke Sector


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 89 (september - oktober 2017)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 85 (november - december 2016)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 5 (jul-aug-sep 2007)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 62 (maart - april 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 63 (mei - juni 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 72 (maart - april 2014)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 81 (januari - februari 2016)


NAV publicaties

Samenwerken in een ontwerpteam

Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Samenwerking is voor architecten vandaag vaste prik, zowel in eenmanspraktijken als in grotere bureaus.


NAV publicaties

Wetten, Normeringen & Certificaten: Wegwijs in het doolhof

Als u een bouwproduct voorschrijft, wilt u zekerheid. Gaat het om een kwaliteitsvol product? Hoe wordt het correct verwerkt? Is het niet schadelijk?


NAV publicaties

Instap, overname en continuïteit in een architectenbureau (2012)

Architecten gaan steeds vaker samenwerken in een vennootschap. Regelmatig groeien medewerkers door tot vennoot. Soms wordt het architectenkantoor volledig overgelaten.


NAV publicaties

De Maatschap (2011): Een flexibele samenwerkingsvorm voor architecten

De samenwerking tussen architecten onderling of met aangrenzende beroepen zit in de lift. Maar sommige architecten hebben nog altijd schrik om alles te verliezen wat ze hebben opgebouwd.


NAV publicaties

De informatie- en adviesplicht van de architect (2010)

De architect is wettelijk verplicht om zijn opdrachtgever te informeren en advies te geven. Maar wat houden die begrippen precies in?


Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Building Information Modelling

Dit project wil alle bouwprofessionals via infosessies en workshops vertrouwd maken met bim en hen ertoe stimuleren om het te gebruiken.


Verplichte verzekering

NAV blijft hameren op een gelijkwaardige verzekeringsplicht voor álle bouwpartners. Het Grondwettelijk Hof was in haar arrest van 12 juli 2007 (nr. 100/2007) zeer duidelijk. Er is wel degelijk een discriminatie tussen architecten en de andere bouwpartners.


Nieuws

Uitbreiding burgerlijke aansprakelijkheid in de bouw plenair goedgekeurd

Het wetsontwerp van ministers Kris Peeters en Willy Borsus werd deze maand plenair goedgekeurd.


Nieuws

Lerende Netwerken van NAV: je staat er als architect niet alleen voor

Startend architect? Of zaakvoerder met uitbreidingsplannen? Verspil geen tijd met het warm water uit te vinden.


Interview

'Alleen via zelfontplooiing kunnen we crisis in architectuursector keren'

Ir.-arch. Lorenzo Van Tornhaut legde onlangs de laatste hand aan zijn masterscriptie bedrijfseconomie. Daarin pleit hij voor een nieuwe rol voor de architect, aangepast aan de context waarbinnen die vandaag werkt, en schetst hij mogelijke overgangsscenario’s.


Nieuws

Ontmoet jouw toekomstige bouwheer tijdens Mijn Huis Mijn Architect

Op zaterdag 23 en zondag 24 september is het weer zo ver! Dan heb je opnieuw de kans om heel wat potentiële klanten te ontmoeten tijdens Mijn Huis Mijn Architect.


Verplichte verzekering

Verzekeringsplicht aannemers belangrijke stap, maar gaat niet ver genoeg

De ministerraad keurde vorige week een voorontwerp van wet goed waarbij het ook aannemers een verzekeringsplicht voor tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid oplegt.


Orde

Deontologie zadelt architect op met te zware verantwoordelijkheid

NAV pleit voor realistische aanpassing en roept Orde via Open Brief op tot duidelijk signaal.


Opinie

De verplichte tienjarige aansprakelijkheids- verzekering voor alle bouwpartners

De invoering van een verplichte verzekering voor aannemers kan zeker toegejuicht worden. Maar we vragen ons af of de wetgever geen kans gemist heeft om een gelijkwaardige verzekeringsplicht in te voeren zoals het Grondwettelijk Hof voor ogen had.


Opinie

Verplichte verzekering aannemers: is de kogel nu echt door de kerk?

Na jaren lobbywerk keurde de ministerraad in 2016 eindelijk een voorontwerp goed waarbij niet enkel architecten, maar ook aannemers en andere dienstverleners verplicht worden zich te verzekeren voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.


Opinie

Oef, de elektronische registratieplicht is voor de architect verleden tijd!

Dankzij het lobbywerk – ja, lobbyen is geen misdaad - van NAV is de elektronische registratieplicht op de werf vanaf begin 2016 niet langer van toepassing op de architect.


Opinie

Hof van Cassatie over opdrachten ruwbouw-winddicht: het Waterloo van de Orde van Architecten

Een arrest van het Hof van Cassatie heeft een einde gemaakt aan een standpunt van de Orde van Architecten dat sinds 28 februari 1992 door de Nationale Raad werd ingenomen.


Opinie

Verzekeringsplicht voor aannemers: too little too late

Een volgende stap is dringend nodig, te beginnen met een gelijkschakeling van verzekeringsplicht tussen architecten en andere dienstverleners op de werf.