Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Regenwater

Stap voor stap berekening van een infiltratievoorziening


Regenwater

Overzicht van types infiltratiesystemen


Architect in de praktijk

De infiltratiewaaier


Regenwater

BENOR-merk beschikbaar op kunststof infiltratie- en bufferkratten


Regenwater

Richtlijnen ondergrondse infiltratievoorzieningen


Architect in de praktijk

De GSV Hemelwater stap-voor-stap


Water

Waterbewust bouwen


Klimaatverandering en watermanagement

Het waterplein van de Urbanisten

Ruim drie jaar geleden werd het Rotterdamse Benthemplein omgevormd tot het eerste waterplein ter wereld, een plek waar publieke gebruikswaarde en opvang van regenwater bij felle hoosbuien hand in hand gaan.


Waterbewust bouwen

Bovengronds infiltreren, goedkoop is niet gelijk aan simpel.


Waterbewust bouwen

Omgaan met huishoudelijk afvalwater

Wanneer moet je een septische put voorzien? Wat sluit je op de septische put aan in welke situatie?


Waterbewust bouwen

De GSV hemelwater: algemeen


Ontwerp private riolering

Waar naartoe met mijn terrasafvoer?


Het beroep van de architect

Maatregelen als een procedure al loopt


Wetgevend kader

De GSV hemelwater: verstrenging sinds 29-9-2016


Waterbewust bouwen

11 zaken die je nog niet wist…

over het zoneringsplan en de lozing van huishoudelijk afvalwater


Waterbewust bouwen

Ervaring met infiltreren onder gebouwen, laat het ons weten!


Groen in de bouw

Groendaken: onbekend is onbemind

Het voorschrijven van groendaken, onbekende minnares met tal van maatschappelijke en private voordelen, kent een gestage maar trage opgang. Naar onderbouwde inschatting worden jaarlijks in Vlaanderen ca. 338 100 m² extensieve groendaken aangelegd.


Wetgevend kader

De watertoets


Architect in de praktijk

Vochtproblemen door omgekeerde condensatie in warme platte daken


Architect in de praktijk

Waterdichting van inloopdouches in eengezinswoningen


Ontwerpparameters - Technieken

Een warmteverliesberekening, vuistregels of een detailberekening.


Ontwerpparameters - bouwschil

Na-isolatie van het bestaande dak


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van duurzaam bouwen?


Ontwerpparameters - Technieken

De inbouw van het buitenschrijnwerk bij grote spouwdiktes, enkele praktische tips


Ontwerpparameters - Technieken

Technieken voor het monteren van zonnepanelen op hellende daken (WTCB)


Architect in de praktijk

Dichtingsprincipe voor de voegen in vloeistofdichte betonconstructies


Ontwerpparameters - bouwschil

Hygrothermisch gedrag bij na-isolatie spouwmuur


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe maken we brede voegen bij prefabpanelen luchtdicht?


Architect in de praktijk

Nieuwe vrijstellingen vanaf juni 2017 op vlak van archeologie


Het beroep van de architect

Welke juridische uitwegen zijn er voor licht verborgen gebreken?


Het beroep van de architect

Wanneer begint de tienjarige aansprakelijkheid?


Architect in de praktijk

Vloeistofdichte betonconstructies


Infiltreren in drinkwatergebied type 3?

De GSV Hemelwater verbiedt het infiltreren van hemelwater in drinkwatergebieden van het type 1 en 2. Is infiltratie toegelaten in drinkwatergebieden van het type 3?


Infiltratie: betonnen infiltratiesystemen

Rondom een geperforeerde infiltratieput brengt men standaard drainerend materiaal aan om de infiltratie te bevorderen en het buffervolume van de infiltratievoorziening te verhogen. Bestaan er voorschriften voor het type drainerend materiaal (korrelgrootte?) en de dikte van de drainerend koffer rondom de put?


GSV Hemelwater: in mindering te brengen dakopppervlakte bij een eengezinswoning

We wensen een stedenbouwkundige vergunning in te dienen voor de nieuwbouw van een eengezinswoning. Volgens de gewestelijk stedenbouwkundige verordening hemelwater zijn wij verplicht te voorzien in een hemelwaterput met een minimale inhoud van 5.000l en in een infiltratievoorziening. Voor de verplichte plaatsing van de hemelwaterput mogen wij 60m² dakoppervlakte in mindering brengen van de afwaterende oppervlakte, nodig voor de dimensionering van de infiltratievoorziening. Mogen wij meer dan 60m² dakoppervlakte in mindering brengen van de afwaterende oppervlakte indien wij voorzien in een grotere hemelwaterput?


GSV hemelwater: overloop infiltratievoorziening

Ben ik volgens de GSV hemelwater verplicht een overloop te plaatsen op een infiltratievoorziening?


GSV Hemelwater: aansluiting afvoer dakuitbreiding

Ben ik volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater verplicht het dak van een uitbreiding eerst aan te sluiten op de bestaande hemelwaterput, alvorens te verlopen naar de nieuwe infiltratievoorziening?


Infiltratie: bodemkaart

We willen bij een project indicatief de infiltratiegevoeligheid van de bodem nagaan en raadplegen daarom de bodemkaart (www.geopunt.be). Deze geeft aan dat de bodem van ons project onder de categorie ‘Kunstmatige gronden’ valt. Hoe dient dit te worden geïnterpreteerd? Is deze grond geschikt voor infiltratie?


GSV Hemelwater: rieten daken

Wij zijn bezig met de opmaak van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de bouw van een woning met een rieten dak. Het hemelwater dat op het rieten dak valt, wordt opgevangen in koperen goten. Mag/Moet de afvoer van het rieten dak afgeleid worden naar de hemelwaterput voor hergebruik, of gaat de voorkeur zoals bij groene daken uit om de afvoer aan te sluiten op een infiltratievoorziening?


GSV Hemelwater: berekening infiltratieoppervlakte

Wij hebben op kantoor een discussie over de berekening van de infiltratie oppervlakte bij ondergrondse infiltratiekratten. Moeten zowel het ondervlak als de zijvlakken als infiltratieoppervlakte in rekening gebracht worden?


GSV Hemelwater: plaatsing hemelwaterput bij een uitbreiding

We zijn bezig met het opmaken van de bouwaanvraag voor een uitbreiding van een eengezinswoning. Bij het invullen van het hemelwaterformulier hebben we echter nog een vraag. Omdat het om een nieuwe uitbreiding gaat, zijn we niet verplicht om een hemelwaterput te voorzien. De bouwheer wil echter wel graag een hemelwaterput voorzien. Dus bij het onderdeel ‘Berekening van de afwaterende oppervlakte ’ bij vraag 22 antwoorden we nee en gaan we naar vraag 27. Maar als deze hemelwaterput wel verplicht was mochten we bij vraag 23 de oppervlakte verminderen met 60 m² waardoor er minder infiltratievoorziening moet worden voorzien. Is het mogelijk om deze 60 m² toch in mindering te brengen?


Afvalwater: aansluiting overloop IBA

Wij breiden een woning uit in buitengebied. Aangezien de uitbreiding groter is dan 40m², valt het project onder het toepassingsgebied van de GSV hemelwater. Het hemelwater wordt conform de GSV hemelwater aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de infiltratievoorziening wordt aangesloten op een verderop gelegen beek. Het afvalwater wordt aangesloten op een IBA. Momenteel is voorzien om de overloop van de IBA afzonderlijk aan te sluiten op de verderop gelegen beek. Mag de overloop van de IBA eventueel aangesloten worden op de infiltratievoorziening?


GSV Hemelwater: bufferen bij een woning

We zijn bezig met de opmaak van een dossier voor de bouw van een eengezinswoning. De bodem van het project is slecht doorlatend. Volgens de bepalingen van de GSV hemelwater zijn we verplicht om te bufferen als infiltratie niet mogelijk is. De GSV hemelwater legt echter geen ledigingsdebiet op voor projecten waarvan de afwaterende oppervlakte kleiner is dan 2500m². Hoe moeten wij hiermee omgaan?


NAV publicaties

Infiltratiewaaier: Overzicht verschillende types infiltratiesystemen

De Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 2013 zet maximaal in op de vertraagde afvoer van hemelwater. De klemtoon ligt op het optimaal hergebruiken en het in de grond infiltreren van hemelwater.


Nieuws

Studiedag en demonstratie infiltratie (VMM)

De VMM organiseert een studievoormiddag rond infiltratie met aansluitend een demonstratie van infiltratietechnieken.


Nieuws

Regels rond vrijstelling, melding en hemelwater gewijzigd


Nieuws

NAV lanceert website Waterbewustbouwen.be

Alle info over waterbewust en waterrobuust bouwen op één webstek.


Innovatie

Weet u zeker dat uw onderdakfolie nog functioneel is na veroudering?

Onafhankelijke testen tonen aan dat DuPont™ Tyvek® onderdakmembranen zelfs bij veroudering waterdicht blijven.