Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Ontwerp private riolering

Waar naartoe met mijn terrasafvoer?


Ontwerp private riolering

Dimensioneren RWA buiten het gebouw


Ontwerpparameters - Technieken

Een zonneboiler invoeren in de EPB-software voor een appartements- en kantoorgebouw


Ontwerpparameters - Technieken

Infosessie: de integratiee van een warmtepomp in het ontwerp van een architect


Ontwerpparameters - Technieken

Hygiënische aandachtspunten bij mechanische ventilatiesystemen


Ontwerpparameters - Technieken

De ventilatie van technische kokers en liftschachten beheersen (WTCB)


Ontwerpparameters - Technieken

Geluidshinder door ventilatiesystemen (WTCB)


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB arbeidsplaatsen: stand van zaken omtrent luchtverversing


Ontwerpparameters - Technieken

Balansventilatiesysteem met warmterecuperatie, valkuilen voor de architect


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB eist veel strengere ventilatie-eisen in werkplaatsen dan EPB-regelgeving


Ontwerpparameters - Technieken

VEA: ventilatiedocument residentieel


Ontwerpparameters - Technieken

VEA: Ventilatiedocument niet-residentieel


Ontwerpparameters - Technieken

Installatie-eisen bij renovatie - Technische artikels (VEA)


Ontwerpparameters - Technieken

Een warmteverliesberekening, vuistregels of een detailberekening.


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers


Ontwerpparameters - Technieken

De gevolgen van de nieuwe EcoDesign-richtlijn voor de architect


Ontwerpparameters - Technieken

Hoe het SWW verwarmen in een passiefwoning?


Ontwerpparameters - Technieken

Inrekenen van bouwknopen, vragen en antwoorden


Ontwerpparameters - Technieken

Is raamschrijnwerk ook luchtdicht te plaatsen zonder folies?


Ontwerpparameters - Technieken

Luchtdicht bouwen: een juridische benadering


Ontwerpparameters - Technieken

De wisselwerking tussen blowerdoor en thermische camera


Ontwerpparameters - Technieken

De inbouw van het buitenschrijnwerk bij grote spouwdiktes, enkele praktische tips


Ontwerpparameters - Technieken

Micro-WKK brengt warmtekrachtkoppeling bij particulier


Ontwerpparameters - Technieken

Warmen of koelen met de thermische massa: betonkernactivering


Ontwerpparameters - Technieken

Ecodesign richtlijn van SWW betekent grote winst


Ontwerpparameters - Technieken

NAV billboard, kies het juiste ventilatiesysteem


Ontwerpparameters - Technieken

Installatie-eisen bij renovatie - Technische artikels (VEA)


Ontwerpparameters - Technieken

Installatie-eisen bij renovatie - Technische artikels (VEA)


Ontwerpparameters - Technieken

Aandachtspunten bij het ontwerpen van verlichtingsinstallaties bij niet-residentiële projecten (EPN)


Ontwerpparameters - Technieken

Praktische gids voor de verlichting van woningen (WTCB)


Ontwerpparameters - Technieken

Verlichting in EPB: een praktische case studie (nieuwbouw)


Ontwerpparameters - Technieken

Sfeervol verlichten en toch energie besparen (Eandis)


Ontwerpparameters - Technieken

Elektriciteit uit zonlicht 


Ontwerpparameters - Technieken

Brandveiligheid en PV-panelen, een moeilijke combinatie?


Ontwerpparameters - Technieken

Bliksembeveiliging van fotovoltaïsche systemen


Ontwerpparameters - Technieken

Technieken voor het monteren van zonnepanelen op hellende daken (WTCB)


Ontwerpparameters - Technieken

Wat krijgt u nu op uw dak?


Ontwerpparameters - Technieken

Wat architecten moeten weten over zonne-energie


Ontwerpparameters - Technieken

Warmte uit zonlicht


Ontwerpparameters - Technieken

Zonneboilers, warm water met de zon


Ontwerpparameters - Technieken

Warmtepompen voor woningen


Ontwerpparameters - Technieken

Warmte uit de natuur-de warmtepomp


Ontwerpparameters - Technieken

Verwarmen en koelen met geothermie: hoe werkt dit precies?


Ontwerpparameters - Technieken

Kan warmte-krachtkoppelingen in mijn bouwproject?


Ontwerpparameters - Technieken

Haalbaarheidstool micro-WKK niet-woongebouwen


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatieprestatieverslag wettelijk verplicht.

Om de EPB-aangifte geldig te kunnen opmaken is het wettelijk verplicht om een ventilatieprestatieverslag te hebben van de ventilatie-installatie.


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie vlekkeloos integreren bij renovatie, een utopie?


Ontwerpparameters - Technieken

Vraaggestuurde ventilatie en hun reductiefactor


Ontwerpparameters - Technieken

Voorbehandeling van ventilatielucht: warmtewielen en voorkoeling


Ontwerpparameters - bouwschil

Staalskeletbouw: aandachtspunten bij de epb-berekeningen


Ontwerpparameters - bouwschil

Beknopte brochure: binneninsolatie van buitenmuren


Ontwerpparameters - bouwschil

Na-isolatie van het bestaande dak


Ontwerpparameters - bouwschil

Dampdoorlatende onderdakplaten maken dak wind- en regenbestendig


Ontwerpparameters - bouwschil

Behandeling van puntbouwknopen bij geveldragers


Ontwerpparameters - bouwschil

Slim omgaan met Aangrenzende Onverwarmde Ruimten


Ontwerpparameters - bouwschil

De U-waarde van schrijnwerk en beglazing


Ontwerpparameters - bouwschil

Condensatie op de buitenzijde van beglazing met hoog energetische prestaties


Ontwerpparameters - bouwschil

Oververhitting in EPB: de impact van een doordacht proces


Ontwerpparameters - bouwschil

Luchtschermen, dampschermen, dampremmen


Ontwerpparameters - bouwschil

Nauwkeurige raamaansluiting van groot belang


Ontwerpparameters - bouwschil

Ononderbroken luchtdichte schil cruciaal


Ontwerpparameters - bouwschil

Zonnewering en luiken in de EPB


Ontwerpparameters - bouwschil

Zonnewering en luiken in de EPB


Ontwerpparameters - bouwschil

Spouwankers in de EPB-regelgeving


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe omgaan met muren naar aanpalende percelen?

Aan welke EPB-eisen moet een gemene muur tussen aanpalende percelen voldoen?


Ontwerpparameters - bouwschil

Vanaf 1/1/2015-luchtdichtheidstesten in kader van EPB verplicht volgens STS-P 71-3

Vanaf 1 januari 2015 dienen luchtdichtheidstesten in het kader van een EPB-aangifte in Vlaanderen uitgevoerd te worden volgens STS-P 71-3 “Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest”.


Ontwerpparameters - bouwschil

NAV-filmpjes over luchtdichtheid


Ontwerpparameters - bouwschil

Pocket: Luchtdicht bouwen, stap voor stap naar een luchtdicht ontwerp


Ontwerpparameters - bouwschil

Gecertificeerde lamda-waarde, gedeclareerde lambda-waarde en de rekenwaarde?


Ontwerpparameters - bouwschil

Hygrothermisch gedrag bij na-isolatie spouwmuur


Ontwerpparameters - bouwschil

Gespoten polyurethaanschuim als vloerisolatie


Ontwerpparameters - bouwschil

De Vlaamse dakisolatienorm


Ontwerpparameters - bouwschil

Waarom luchtdicht bouwen?


Ontwerpparameters - bouwschil

Aandachtspunten bij het ontwerpen van een woning met een hoge luchtdichtheid.


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe de luchtdichtheid van een gebouw meten? Welke waarde in EPB-software?


Ontwerpparameters - bouwschil

Wanneer kan condens ontstaan?


Ontwerpparameters - bouwschil

Na-isolatietechnieken voor bestaande buitenwanden


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe inwendige condensatie vermijden?


Ontwerpparameters - bouwschil

Over de invloed van schaduw en zonnewering in de EPB


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe maken we brede voegen bij prefabpanelen luchtdicht?


Ontwerpparameters - bouwschil

Een luchtdicht gebouw in detail bekeken.

Aan de hand van een project worden de meest cruciale uitvoeringsdetails besproken.


ontwerpparameters-bouwschil

Methode van Glaser


ontwerpparameters-bouwschil

Ventileren en luchtdicht bouwen gaan hand in hand


Waterbewust bouwen

Legionellapreventie en zijn impact op het gebouwontwerp


Regenwater

Pesticidenvrij beheer: ontwerpaanbevelingen voor architecten


Modeldocument

Toezending voorontwerp


Het beroep van de architect

Polis Burgerlijke aansprakelijkheid ontwerpers

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering


Modelcontract

Modelovereenkomst opdrachtgever - ontwerper

Noot: Het contract werd opgesteld in 2016 door Protect en wordt momenteel geüpdatet.


Modelcontract

Modelovereenkomst opdrachtgever-ontwerper - Franstalig

Noot: Het contract werd opgesteld in 2016 door Protect en wordt momenteel geüpdatet.


Het beroep van de architect

Is de ontwerper bij fout automatisch aansprakelijk voor een meerkost?


Partners in de bouwsector

Tien stapstenen naar een succesvolle projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Projectgebonden vs duurzaam samenwerken in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Projectgebonden samenwerken in een ontwerpteam: vennootschap, maatschap, tijdelijke vereniging


Partners in de bouwsector

Starten met een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: concurrentieverbod, reikwijdte


Partners in de bouwsector

De samenwerkingsovereenkomst voor een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Het interne beslissingsproces voor een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Wie vertegenwoordigt een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam?


Partners in de bouwsector

De projectboekhouding en bankrekening voor een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Financiële regeling bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Duur en beëindiging van een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Hoe lost u conflicten op in een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam??


Partners in de bouwsector

De verzekering bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: inleiding


Partners in de bouwsector

Abonnementspolis bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Polis enige werf bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Conclusie m.b.t. de verzekering bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

De oprichting van een maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam


Partners in de bouwsector

De maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam: de btw


Partners in de bouwsector

Hoe wordt het resultaat van de maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam fiscaal belast?


Partners in de bouwsector

De boekhouding van een projectgebonden ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Formaliteiten bij de beëindiging/vereffening van een maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: case history 1


Partners in de bouwsector

Een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: case history 2


Partners in de bouwsector

Een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: case history 3


Partners in de bouwsector

Voorbeelden van projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: tot slot


Renoveren

Diagnosetool - Checklist Bestaande Toestand te renoveren project

In het project RenoFase werd een DiagnoseTool uitgewerkt. Een checklist staat ontwerpers, aannemers, experten, … bij bij de analyse van de bestaande toestand van een te renoveren gebouw.


EPB-regelgeving

Aandeel ventilatie in EPB-verslaggeving uitgebreid sinds 2016

Verplichting van een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag bij EPB-aangifte.


Partners in de bouwsector

Types energiedeskundigen en -verslaggevers (inclusief ventilatieverslaggevers)


Sociaal en juridisch statuut

Stappenplan om tot een architectenvennootschap te komen


Partners in de bouwsector

DBFM, bouwteam en BIM: deontologische, wettelijke en contractuele wolfijzers en schietgeweren


Waterbewust bouwen

Beknopt overzicht wetgeving Hemel- en Afvalwater


Waterbewust bouwen

Beknopt overzicht wetgeving Drinkwater


Waterbewust bouwen

De GSV hemelwater: algemeen


Waterbewust bouwen

Wanverbindingen voorkomen


Waterbewust bouwen

Legionellapreventie bij kleinschalige niet-publieke projecten


Regenwater

Stap voor stap berekening van een infiltratievoorziening


Waterrobuust bouwen

Context


Waterrobuust bouwen

Dry proof concept


Waterrobuust bouwen

Kolomgebouw


Drijvend gebouw

Referentieprojecten


Wetgevend kader

De Code Goede Praktijk voor rioleringssystemen


Het beroep van de architect

De Nationale Raad van de Orde


Het beroep van de architect

Wie moet ingeschreven zijn op de tabel van de Orde?


Het beroep van de architect

De stage van de architect


Het beroep van de architect

10 stagetips


Het beroep van de architect

De contractuele aansprakelijkheid


Het beroep van de architect

In-solidum


Het beroep van de architect

Contractuele uitsluiting in-solidum druist in tegen de openbare orde


Sociaal en juridisch statuut

De architect-ambtenaar


Architect in de praktijk

Architectenassociatie


Het beroep van de architect

Hoe omspringen met de polis 'verzekering beroepsaansprakelijkheid'


Het beroep van de architect

De tienjarige verzekering


Het beroep van de architect

De wet Breyne


Het management van een architectenbureau

Werken met zelfstandige medewerkers: praktische toepassing


Het management van een architectenbureau

Haal meer uit uw medewerkers


Het management van een architectenbureau

Retentiebeleid: hoe uw medewerkers aan boord houden?


Het management van een architectenbureau

Kwaliteitszorg in het architectenbureau


Het management van een architectenbureau

15 tips om een realistisch ereloon te bekomen


Partners in de bouwsector

Richtprijzen en lonen in de bouwsector


Sociaal en juridisch statuut

Krachtlijnen van de wet Laruelle


Sociaal en juridisch statuut

Deontologie: richtlijnen bij de opmaak van de statuten


Partners in de bouwsector

Tussenkomst van ingenieurs en studiebureaus (delegatie van de opdracht)


Sociaal en juridisch statuut

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de Wet Laruelle


Partners in de bouwsector

De veiligheidscoördinator


Architect in de praktijk

Papierformaten


Architect in de praktijk

De akoestische norm voor schoolgebouwen


Architect in de praktijk

Beknopt overzicht overheidsopdrachten


Architect in de praktijk

Bepaal uw balkhoogte in drie stappen


Architect in de praktijk

Wat, waarom, wie en hoe?


Architect in de praktijk

Juridische draagwijdte van normen


Regenwater

BENOR-merk beschikbaar op kunststof infiltratie- en bufferkratten


Architect in de praktijk

STS - eengemaakte technische specificaties


Architect in de praktijk

CE-markering


Architect in de praktijk

BENOR


Architect in de praktijk

Productcertificatie


Architect in de praktijk

Akoestisch comfort in verbruikszalen


Architect in de praktijk

Appartementen akoestisch isoleren


Brand

Verspreiding van rook bij brand

In een project van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) werd de doelmatigheid van de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen onderzocht, in het bijzonder in de nieuwe zorgconcepten.


Architect in de praktijk

DiagnoseTool voor de analyse van de bestaande toestand van een te renoveren gebouw


Architect in de praktijk

Hoe doet u een bouwaanvraag in Wallonië?


Architect in de praktijk

Herziening van de norm over borstweringen


Het beroep van de architect

Vroegtijdige beëindiging of overname van een architectenopdracht


Waterbewust bouwen

Hoe omgaan met collectieve hemelwaterinstallaties in appartementen?


Architect in de praktijk

Architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht?

Kan een architect zijn controle-opdracht beperken tot de ruwbouw-winddichtfase? Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie wel. Wat betekent dit nu voor u als architect?


Architect in de praktijk

Als architect omgaan met slechte betalers


Architect in de praktijk

Bepalen van de duizendsten in appartementsbouw


Architect in de praktijk

Strengere brandveiligheidsnormen voor nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen


Groen in de bouw

Groendaken: onbekend is onbemind

Het voorschrijven van groendaken, onbekende minnares met tal van maatschappelijke en private voordelen, kent een gestage maar trage opgang. Naar onderbouwde inschatting worden jaarlijks in Vlaanderen ca. 338 100 m² extensieve groendaken aangelegd.


Klimaatverandering en watermanagement

Het waterplein van de Urbanisten

Ruim drie jaar geleden werd het Rotterdamse Benthemplein omgevormd tot het eerste waterplein ter wereld, een plek waar publieke gebruikswaarde en opvang van regenwater bij felle hoosbuien hand in hand gaan.


Regenwater

De KWS-afscheider: kwaliteitshandhaver van afvoerwater


Wetgevend kader

De watertoets


EPB-regelgeving

EPB – verplichte voorafberekening vanaf 1 januari 2012


EPB-regelgeving

De voornaamste aanpassingen van het wijzigingsdecreet van 18 nov. 2011


EPB-regelgeving

Wat verandert er in 2014?


Waterbewust bouwen

Legionella: nog steeds een probleem in onze waterinstallaties


Waterbewust bouwen

Bovengronds infiltreren, goedkoop is niet gelijk aan simpel.


Renoveren

Renoveren met oog voor een goed ontworpen verwarmingsinstallatie

Als we ons toespitsen op het luik centrale verwarming en aanmaak van sanitair warm water, wordt dit vaak afzonderlijk behandeld en los van het gebouw gezien. Alsof het gebouw maar toevallig een centrale verwarmingsinstallatie bevat.


Bouwstrategiën

BEN-renovatie: het relaas van een architect


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.


EPB-regelgeving

Overzicht aard der werken-vanaf 1 maart 2017

Voor bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 kan men nog maar kiezen uit 3 aard der werken: Nieuwbouw, Renovatie, Ingrijpende energetische renovatie.


EPB-regelgeving

Samenwerken met de EPB-verslaggever


Architect in de praktijk

Wat je moet weten over het Waals wetboek Ruimtelijke Ordening


EPB-regelgeving

Overzicht van de bestemmingen vanaf 1 januari 2017

Binnen de EPB-regelgeving wordt er vanaf 1 januari 2017 een onderscheid gemaakt tussen 5 bestemmingen.


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van duurzaam bouwen?


EPB-regelgeving

De 2% uitzonderingsregel - een correcte interpretatie

Wat wordt verstaan onder de 2% regel? In welke gevallen mogen ze niet toegepast worden? Hoe te berekenen? en als slot enkele voorbeeldsituaties.


EPB-regelgeving

Wat is een bouwknopen?


Architect in de praktijk

Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen

Stand van zaken brandveiligheid van gebouwen in België


EPB-regelgeving

Minimumeisen voor ventilatievoorzieningen

Het basisprincipe van ventilatie en een aanzet voor ventilatie bij residentiële en niet-residentiële projecten.


Bouwstrategiën

Gezond leven in een betaalbare BEN-woning

Bijna-EnergieNeutraal (BEN) bouwen wordt vanaf 2021 de norm in Europa. Om deze normen te bereiken, moeten architecten en bouwheren nog beter gaan isoleren en nog luchtdichter gaan bouwen.


EPB-regelgeving

De installatie-eisen

Een algemeen kader.


EPB-regelgeving

De installatie-eisen in detail


EPB-regelgeving

Het S-peil, de gebouwschilindicator

Een algemeen kader.


Riolering

Gebouwen beschermen tegen overstromingen van de openbare riolering

Afvalwaterinstallaties in gebouwen worden zo ontworpen dat de afvoer van het afvalwater probleemloos verloopt. Toch kunnen er zich – meestal ten gevolge van zware regenbuien – problemen voordoen in de openbare riolering.


EPB-regelgeving

Welke uitzonderingen binnen de EPB-regelgeving zijn mogelijk?


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de architect binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de EPB-verslaggever binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van een ventilatieverslaggever binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

Wie kan erkend worden als ventilatieverslaggever?


Bouwstrategiën

Hoe kunnen we met een zo laag mogelijke kostprijs en los van terugverdientijden voldoen?


Architect in de praktijk

Akoestische gevelisolatie


Architect in de praktijk

Onderhoud en herstellingen van voorgelakt staal


Regenwater

Richtlijnen ondergrondse infiltratievoorzieningen


Het beroep van de architect

Welke juridische uitwegen zijn er voor licht verborgen gebreken?


Het beroep van de architect

Meewerken aan een stedenbouwkundige afwijking is niet zonder risico's


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator: veiligheid is een zaak van iedereen


Architect in de praktijk

Welke classificatie(s) voor BIM?


Architect in de praktijk

Het opmaken van een lastendaling


Architect in de praktijk

Voorbeelden bij het gebruik van de nomogrammen


Architect in de praktijk

Dimensioneren van parkeergarages


Architect in de praktijk

Rook- en warmteafvoer (RWA) in parkeergarages


Architect in de praktijk

Vloeistofdichte betonconstructies


Architect in de praktijk

Het uitvoeren van bouwputten


Architect in de praktijk

De juridische impact van normen


Architect in de praktijk

Normenreeks EN 1090: belang voor de Belgische staal- en aluminiumconstructiesector


Architect in de praktijk

Waarom meegroeiwoningen - 55 tips


Partners in de bouwsector

Wat is een bouwteam?


Partners in de bouwsector

Wat zijn geïntegreerde opdrachten? (Design & Build (D&B) en Design Build Finance Maintenance Operate


Partners in de bouwsector

Een bouwteam vs geïntegreerde opdrachten: een SWOT-analyse


Partners in de bouwsector

Elf stapstenen naar een succesvolle samenwerking in een bouwteam


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: samenstelling, selectie en engagement


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: rol en engagement van de opdrachtgever


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: rol en engagement van de opdrachtnemer


Partners in de bouwsector

De samenwerkingsovereenkomst bij een bouwteam

coördinatieovereenkomst, alliantieovereenkomst, samenwerkingsprotocol en taakverdeling


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: aansprakelijkheid


Partners in de bouwsector

DBFM, bouwteam en BIM: deontologische, wettelijke en contractuele wolfijzers en schietgeweren


Partners in de bouwsector

Samenwerken in bouwteam - D&B en DBFM: afsprakennota, formule promotor-DBFM, formule bouwheer DBFM


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: verzekering beroepsaansprakelijkheid


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: ABR-verzekering


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: controleverzekering (decennale)


Partners in de bouwsector

Voorbehoud bij het samenwerken in een bouwteam


Wetgevend kader

Keuring van de Private Riolering


Opmerkingen door confrater

Bij een project in ontwerpfase heeft de bouwheer mij opmerkingen/wijzigingen voorgelegd, gemaakt door een confrater op rust. Welke maatregelen kan ik hiertegen nemen? Is deze confrater nog gebonden aan de deontologie m.b.t. inmenging?


Berekening bouwvolume agrarisch gebied

We zijn bezig met een ontwerp voor een woning gelegen in agrarisch gebied. Het is de bedoeling de woning te slopen en te herbouwen. Het nieuwe bouwvolume mag niet groter zijn dan 1.000 m³. Dient een kelder, voor zover er geen woonruimtes in ondergebracht worden, meegerekend te worden in dit volume? Mag er in deze kelder een ondergrondse garage voorzien worden als we dit volume niet meerekenen?


Bouwverplichting met bouwfirma

De bouwheer heeft grond aangekocht van een bouwfirma waarop er een bouwverplichting rust om met hen te bouwen. Maar het ontwerp en bijgevolg ook de kostprijs van de woning zijn nog niet gekend. Is dit in strijd met de Wet Breyne?


Eesthetische kwaliteit in contract

Kan een klant je suggesties op vlak van ontwerp, materiaalgebruik, detaillering e.d. zomaar in de wind slaan, tot op een punt dat je jezelf als ontwerper er niet meer in kan vinden? Klant is uiteraard koning en heeft de eindbeslissing, maar als ontwerper is je naam toch ook verbonden met zijn project? Kan hier contractueel iets over opgenomen worden?


(Ver)bouwen eigen woning

Kan ik een factuur opmaken aan mezelf (en mijn man) voor het ontwerp van mijn eigen woning? Zouden we deze factuur dan van de lening kunnen betalen om dit jaar nog te kunnen genieten van het fiscaal voordeel? Dit jaar hebben we immers nog geen facturen van aannemers.


Met welke EPB-eisen moet ik rekening houden?

Een bestaand schoolgebouw is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Het schoolgebouw wordt verbouwd en uitgebreid tot 7 lofts. Elke loft is voorzien van een eigen inkom. Met welke EPB-eisen moet ik rekening houden in mijn ontwerp? Wordt hier in de EPB gesproken van een functiewijziging?


Aan welke isolatie-eisen moet een bestaande gemene muur voldoen, na het slopen van het aanpalende pand?

Na het slopen van een bestaande woning, plant de architect in het nieuwe ontwerp een doorrit op het gelijkvloers, naast de gemene muur. Moet deze muuroppervlakte op het gelijkvloers geïsoleerd worden? Wie moet deze kosten dragen? Moet deze oppervlakte van de gemene muur voldoen aan de EPB-eisen?


Moet de architect de startverklaring mee ondertekenen? Wat met de aangifteplichtige en de EPB-verslaggever

Moet de architect de startverklaring mee ondertekenen? Moet de architect-ontwerper of de architect-uitvoerder dit document ondertekenen? Heeft de startverklaring enkel een informatieve functie om aan te tonen dat er een EPB-verslaggever werd aangesteld of heeft dit document ook een juridisch karakter? Wat met de overeenkomst tussen de aangifteplichtige en de EPB-verslaggever? Kan de EPB-verslaggever van de architect verlangen dat hij deze overeenkomst mee ondertekend?


Aanwezigheid buitenlandse architect-ontwerp vereist bij oplevering?

Indien het ontwerp van een buitenlandse architect komt, is het juridisch noodzakelijk dat dit buitenlands kantoor aanwezig is indien de klant (Engelstalig), de aannemer en de lokale architect aanwezig zijn? Moeten de opleveringsdocumenten in het Nederlands of Frans opgesteld worden, of mogen deze ook in het Engels zijn?


lichten en zichten: dakvlakraam

Bij een ontwerp van een nieuwbouw willen we dakvlakramen plaatsen. Het dakvlak rust echter op een scheidingsmuur. De gemeente ziet hier problemen omtrent de privacy naar de buren toe. Welke afstand moeten we respecteren tussen het dakvlakraam en de perceelsgrens?


Ben ik verplicht mijn DWG-bestanden aan de bouwheer te overhandigen?

Na de opmeting van een gebouw en het opmaken van het voorontwerp besluit de bouwheer de opdracht met een andere architect verder te zetten. Welke plannen zijn auteursrechterlijk beschermd? Kunnen we verplicht worden om deze plannen in DWG-formaat over te maken?


Isoleren vrijgekomen muur na afbraak

Het nieuwe ontwerp van een rijwoning heeft een ander gabarit dan het oude gebouw. Na afbraak van het oude gebouw zal de scheidingsmuur met het aanpalend perceel dus gedeeltelijk vrij komen te staan. Zijn wij verplicht deze delen te isoleren?


Kunnen wij ons ontwerp beschermen?

Onze klant vraag ons om een algemeen winkelconcept te ontwikkelen alsook één winkel reeds uit te voeren. Er is de mogelijkheid dat er later ook bijkomende winkels worden geopend in andere steden en/of landen. Hierbij vroeg ik me af in welk opzicht we als architect het ontwerpconcept hiervan kunnen beschermen? Dit opdat er bij het openen van een nieuwe winkel niet simpelweg een kopie gemaakt kan worden van het werk dat nu geleverd wordt. Dit mogelijk zonder ons als ontwerper in kwestie opnieuw te raadplegen hiervoor. Is er hier een verschil voor winkelpanden binnen of buiten de EU? Dienen wij een eerste contract aan te gaan voor het concept zelf en de ‘patentering’ daarvan? Bestaan er hier gebruikelijke verrekeningmethodes voor ? Bestaan er hier typecontracten voor? wat dient er hier zeker in opgenomen worden? Maken we daarnaast dan best een standaardcontract voor de gewone uitvoering van de werken in de eerste winkel waarbij we voor de auteursrechten verwijzen naar het eerste contract? Op deze wijze kunnen we het ontwerp ‘look and feel’ loskoppelen van het specifieke ontwerp voor het specifieke pand waar we de eerste winkel mogen realiseren?


Activiteiten architect

Onder mijn zelfstandigenstatuut ben ik ingeschreven voor meerdere activiteiten, uiteraard als 'bouwarchitecten' maar ook als ‘decorateur’, ‘bouw van podia’, ‘grafisch ontwerpen’… Mag ik zelf een meubel maken voor een klant? Mag ik zelf een interieurdecoratie uitvoeren? Hieronder versta ik bv. monteren van een decoratieve voorzetwand.


BTW

Het gebeurt regelmatig dat er architectenwedstrijden worden georganiseerd voor het ontwerp van bepaalde bouwwerken. Er wordt hiervoor door de organisator een bestek uitgeschreven met de wedstrijdvoorwaarden (men moet bijvoorbeeld rekening houden met specifiek omschreven stedenbouwkundige voorwaarden), waaraan men zich verplicht moet houden. Wat zijn de btw-gevolgen van de deelname aan een wedstrijd door een deelnemende architect?


NAV Syllabi

S-LAB: wat is de impact van het schilpeil op uw ontwerp?


NAV Syllabi

Creatief ontwerpen met baksteen


NAV-syllabi

S-lab: Wat is de impact van het schilpeil voor uw ontwerp?


NAV-billboards

Kies het juiste ventilatiesysteem. Eisen en ontwerptips voor woongebouwen


NAV-pockets

Luchtdicht Bouwen - stap voor stap naar een luchtdicht ontwerp


NAV Syllabi

Infosessie: Ontwerpen met staal - Vuistregels voor een geslaagd resultaat


NAV Syllabi

Infosessie: Hoe ontwerp ik een kantoor waar ik zelf graag wil werken?


NAV billboards - publicaties in postervorm

Aandachtspunten bij een keukenontwerp


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 69 - bijlage - billboard keukenontwerp


NAV billboards - publicaties in postervorm

Kies het juiste ventilatiesysteem. Eisen en ontwerptips voor woongebouwen


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Luchtdicht Bouwen, stap voor stap naar een luchtdicht ontwerp


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Samenwerken in een ontwerpteam


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Auteursrecht voor architecten. Fiscaal en juridisch toegelicht.


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 70 - bijlage - billboard kies het juiste ventilatiesysteem


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Werken in bouwteam - een innovatief bouwproces


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 89 (september - oktober 2017)


NAV-pockets

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten - Taken en verantwoordelijkheden


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten - Taken en verantwoordelijkheden


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 19 (jan-feb-maa 2011)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 23 (jan-feb-maa 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 62 (maart - april 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 69 (september - oktober 2013)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 73 (mei - juni 2014)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 77 (maart - april 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 78 (mei - juni 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 79 (september - oktober 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 81 (januari - februari 2016)


NAV publicaties

Samenwerken in een ontwerpteam

Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Samenwerking is voor architecten vandaag vaste prik, zowel in eenmanspraktijken als in grotere bureaus.


NAV publicaties

Luchtdicht bouwen: Stap voor stap naar een luchtdicht ontwerp

Stap voor stap naar een luchtdicht ontwerp


NAV publicaties

Auteursrechten voor architecten: Fiscaal en juridisch benaderd

Een architectenkantoor komt met verschillende domeinen van auteursrecht in aanraking. Het meest voor de hand liggende is het ontwerpmatige. Maar naast het juridische is auteursrecht voor de architect ook fiscaal en boekhoudkundig te benaderen.


NAV publicaties

De isolatiegids: Isolatiematerialen en voorbeelddiktes in functie van EPB

Hoe raak je als architect nog wijs uit alle mogelijke isolatiematerialen? De Isolatiegids geeft een beeld van de meest voorkomende isolatiematerialen, hun thermische eigenschappen en enkele kenmerken.


NAV publicaties

Informatiefiches 'Bouw Gezond'

Gezond bouwen en verbouwen: als architect heb je er dagelijks mee te maken. In de voorbereiding van een bouw of verbouwing en tijdens de uitvoering ervan, is je rol als architect doorslaggevend.


NAV publicaties

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten: Taken en verantwoordelijkheden

Sinds 1 januari 2016 moet iedereen die een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt of een melding doet voor de bouw of ingrijpende renovatie van een wooneenheid voldoen aan extra verplichtingen rond ventilatie.


NAV publicaties

Binnenisolatie bij renovatie

Deze pocket is bedoeld als een handleiding voor de binnenisolatie van muren in massief metselwerk.


NAV publicaties

Werken in bouwteam: Een innovatief bouwproces

Bouwteams, Design & Build, DB(F)M(O): bijna dagelijks worden wij met deze termen om de oren geslagen. Maar wat wordt er precies onder verstaan?


NAV publicaties

Gelijmde wapening voor de versterking van betonconstructies (2012)

Deze technische NAV-pocket, opgesteld in samenwerking met de partners van het IWT-project, geeft u een beschrijvende basis om gelijmde wapening toe te passen. Er wordt geen berekeningsmethode omschreven. Dit is een pocket die u de mogelijkheden en aandachtspunten van de techniek leert kennen.


NAV publicaties

Instap, overname en continuïteit in een architectenbureau (2012)

Architecten gaan steeds vaker samenwerken in een vennootschap. Regelmatig groeien medewerkers door tot vennoot. Soms wordt het architectenkantoor volledig overgelaten.


NAV publicaties

De Maatschap (2011): Een flexibele samenwerkingsvorm voor architecten

De samenwerking tussen architecten onderling of met aangrenzende beroepen zit in de lift. Maar sommige architecten hebben nog altijd schrik om alles te verliezen wat ze hebben opgebouwd.


Met de steun van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.

Consulent Waterbewust Bouwen

Het project ‘Consulent Waterbewust bouwen’ ondersteunt architecten bij het maken van meer doordachte keuzes voor waterrobuust (overstromingsveilig) bouwen en de waterhuishouding van nieuwbouw- en verbouwingsprojecten.


Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Werken in bouwteam, een innovatief bouwproces

Geïntegreerd samenwerken in een bouwteam: hoe maken we de bouwprofessional vertrouwd met de bouwprojectmethodiek en de vertaling naar de praktische aanpak?


Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Building Information Modelling

Dit project wil alle bouwprofessionals via infosessies en workshops vertrouwd maken met bim en hen ertoe stimuleren om het te gebruiken.


Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

IDEA: Innovatieve DEtails in de binnen-Afwerking

Het scenario klink u ongetwijfeld bekend in de oren: de afwerkingsfase stuit op steeds strengere eisen op het gebied van brand, akoestiek, luchtdichtheid enzoverder. Dit project reikt de knowhow aan hoe aan al deze eisen tegelijk voldaan kan worden.


Aanwezigheidsregistratie

Het gedoogbeleid i.vm. de aanwezigheidsregistratie voor architecten blijft gehandhaafd. Tot nog toe was de aanwezigheidsregistratie voor architecten geen prioriteit voor de inspectiediensten voor Welzijn op het Werk en andere. Dit blijft zo in de loop van 2016, in afwachting van de wetswijziging voorzien voor 01/01/2017.


Ventilatieverslaggeving

Sinds begin 2016 is de ventilatieverslaggeving wettelijk verplicht. Onze eerste balans legt een reeks pijnpunten bloot. De complexiteit, de kostprijs, het uitblijven van de benodigde webapplicatie en de vele examens voor de erkenning springen het meest in het oog.


energiebewustontwerpen

Aanpassing energieheffing


energiebewustontwerpen

Interfederaal energiepact: start van de burgerbevraging


energiebewustontwerpen

Benoveren, dat is nog beter renoveren.


energiebewustontwerpen

NAV schenkt gratis renovatieadvies aan een Radio 2-luisteraar.

Renoveren zonder architect? Nee toch!


energiebewustontwerpen

Eerste editie Isolatiedag groot succes

Meer dan 500 deelnemers bezoeken werven over heel Vlaanderen.


energiebewustontwerpen

Woningen krijgen woningpas en energielabel


energiebewustontwerpen

Vanaf 2019 het EPC in een nieuw jasje!

Het EPC bestaat 10 jaar in 2019. Daarom wordt momenteel volop gewerkt aan een nieuwe versie en een eigentijdse lay-out.


energiebewustontwerpen

Woningpas voorzien voorjaar 2018!

In het voorjaar 2018 wordt de woningpas gelanceerd. De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over uw huis samenbrengt.


energiebewustontwerpen

Ook in 2018 kunt u volop genieten van energiepremies, fiscale voordelen en een energielening.

In Vlaanderen worden in 2018 diverse stimuli gegeven voor energiebesparende maatregelen.


Nieuws

Vijf wereldtoppers willen nieuwe beurshal Brugge ontwerpen

Juryvoorzitter en oud-Vlaams Bouwmeester Bob van Reeth staat er zelf van te kijken.


Architectuur

BURO II & ARCHI+I ontwerpt nieuwe school voor Ingelmunster

Alles in het ontwerp is compact en kwalitatief opgevat. Zo is er in de circulatieruimtes aandacht voor ruimtelijke ervaring en lichtinval.


Nieuws

OMGEVING wint prestigieuze ontwerpwedstrijd in Vietnam

Het Antwerps ontwerpbureau OMGEVING heeft in ex aequo met een ander ontwerpbureau de prestigieuze internationale ontwerpwedstrijd voor de Han rivier in de stad Da Nang gewonnen.


Architectuur

NEY & Partners en boydens engineering winnen ontwerpwedstrijd in Vietnam

The Parks is het winnend wedstrijdontwerp voor een nieuw landmark voor Quy Nhon. Het project wil de manier waarop kuststreken worden ontwikkeld in Vietnam hertekenen.


Architectuur

Groep Willemen mag casino Middelkerke bouwen (ontwerp: BURO II & ARCHI+I)

Middelkerke heeft het casinoproject opnieuw toegewezen aan de groep Willemen-Napoleon Games. Een eerdere toewijzing werd geschrapt door de rechtbank, na een klacht van concurrent Versluys.


Architectuur

M2 Architecten ontwerpt nieuwe landmark voor het Eilandje

Het Eilandje krijgt zijn langverwachte Montevideo-wijk, inclusief een echte landmark.


Nieuws

Ontwerprichtlijnen veranderingsgericht bouwen

Veranderingsgericht bouwen of dynamisch bouwen kan een sleutelrol spelen in het verlagen van de milieu-impact van de bouwsector. Om veranderingsgericht bouwen vanaf de eerste ontwerpfase te implementeren, werden 24 algemene ontwerprichtlijnen op element-, gebouw-, en wijkniveau opgesteld. De richtlijnen verschaffen ontwerpers en bouwheren inzichten in het belang van veranderingsgericht bouwen, geven aan hoe veranderingsgericht bouwen te integreren in het ontwerp en tonen welke oplossingen er al bestaan in de huidige bouwpraktijk.


Nieuws

Tal van toparchitecten willen Brussels museum ontwerpen

Maar liefst 92 bureaus doen een gooi naar de opdracht om van de Citroëngarage aan het IJzerplein een museum te maken.


Architectuur

Crepain Binst Architecture ontwerpt woontoren in Eindhoven

Crepain Binst Architecture heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen voor een woontoren op de site Strijp-S in Eindhoven. De toren wordt het hoogste gerealiseerde project van Crepain Binst tot nog toe.


Nieuws

Welkom op Energiebewustontwerpen.be

Meeroverepb.be heet voortaan Energiebewustontwerpen. Ontdek een schat informatie over energie … in een nieuw jasje.


Nieuws

Download gratis syllabus 'Creatief ontwerpen met baksteen'

Metselverbanden zijn unieke designtools die architectonische expressie én identiteit geven aan architectuur.


Nieuws

Sou Fujimoto ontwerpt Brussels project

Voor de toekomstige ontwik­keling van de zone rond het Hermann Debroux-viaduct springt één project in de kijker.


Nieuws

Help Rudi Vranckx met het ontwerp van de muziekacademie van Mosul

Welk(e) architect(enbureau) wil de muziekacademie van Mosul helpen met het ontwerpen van hun plannen voor een nieuwe school?


Nieuws

Architect Vincent Van Duysen wint Vlaamse Cultuurprijs Vormgeving

De jury looft de focus op de essentie en de klassieke esthetiek die Van Duysen nastreeft. Zijn ontwerpen zijn sober, maar toch warm en vol leven.


Architectuur

De skyline van het Eilandje voorgoed hertekend

1000 nieuwe bewoners voor de Cadixwijk, een ontwerp van POLO Architects en META.


Architectuur

Vlak naast snelweg wonen? Eerste woonwal van België maakt het mogelijk

Een nieuw innovatief woonproject naar een ontwerp van Stramien toont duidelijk aan dat het wél kan.


Architectuur

De Persgroep bouwt nieuwe hoofdzetel aan Antwerps Kievitplein

Het ontwerp is van de hand van Crepain Binst Architecture en omvat onder meer een grote transparante sokkel die qua vorm inspeelt op de historische spoorwegbedding.


Nieuws

Gent gaat voor 'levensloopbestendige' woningen

In Gent hebben vijf sociale huisvestingsmaatschappijen samen met de Stad Gent woensdag een GOLLD-charter ondertekend, wat staat voor 'Gentse Ontwerpen LevensLoopbestendig Design'.


Nieuws

Bouwwerken O’Sea in Oostende beginnen in februari

Op de site van het voormalige Media Center in Oostende begint volgende maand de bouw van 167 woningen en vijftig assistentiewoningen. Ontwerp door CONIX RDBM.


Nieuws

Stad Antwerpen vernieuwt wedstrijdpool architectuuropdrachten 2017

Er wordt beroep gedaan op de wedstrijdpool wanneer een project verschillende ruimtelijke mogelijkheden biedt en het organiseren van een minicompetitie tussen verschillende ontwerpers binnen de wedstrijdpool een meerwaarde kan betekenen.


Nieuws

Park Ninoofsepoort wordt een groene long

De Brusselse regering keurde onlangs het ontwerp goed voor de inrichting van het park aan de Ninoofsepoort.


Nieuws

De Krook in Gent opent dit weekend feestelijk de deuren

Op 10 maart opent De Krook haar deuren. De nieuwe stadsbibliotheek, een ontwerp van Coussée & Goris architecten, belooft een inspiratieplek voor cultuur, kennis en innovatie te worden.


Nieuws

UD Woonlabo in Hasselt vol bruisende Universal Design-ideeën

Universal Design (UD) is gebruiksvriendelijk, mooi, praktisch en toegankelijk ontwerpen voor iedereen. Dat is de theorie. De praktijk zie je onder meer in het Hasseltse UD Woonlabo.


Architectuur

Zo zal het sportpark Heizelplateau eruitzien

Het team van OMGEVING, ZJA, Atelier Ruimtelijk Advies en Witteveen+Bos wint de ontwerpwedstrijd voor het sportpark Heizelplateau in Brussel.


Nieuws

Ney & Partners wint wedstrijd voetgangersbrug over de Seine

Ney & Partners ontwerpt de voetgangersbrug tussen Poissy en Carrières-sous-Poissy.


Nieuws

Uitbreiding burgerlijke aansprakelijkheid in de bouw plenair goedgekeurd

Het wetsontwerp van ministers Kris Peeters en Willy Borsus werd deze maand plenair goedgekeurd.


Nieuws

Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier: een dorp op zich

Het iconische ontwerp van SOM-Assar wordt donderdag vereerd met een bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump naar aanleiding van de plechtige overdracht van het gebouw.


Nieuws

'Toparchitecten willen Antwerpse Ring overkappen'

Vijftien ontwerpteams hebben zich kandidaat gesteld om een deel van de Antwerpse Ring te overkappen.


Architectuur

Terreinen Ottenstadion maken plaats voor ‘Ecowijk Gantoise’

Bontinck Architecture & Engineering ontwerpt een woonwijk met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.


Architectuur

Winnend project Mijn Huis Mijn Jonge Architect 2011 opgeleverd

Het ontwerp dat bestaat uit 24 sociale koopwoningen is van de hand van net architectuur (toen nog de tijdelijke vereniging DGHJ).


Nieuws

Eerste 3D-geprinte gebouw van Europa laat zich zien

Met het voorlopig ontwerp en nieuwe artist impressions is de realisatie van het eerste 3D-geprinte gebouw van Europa, De Vergaderfabriek in Teuge (G), in een belangrijke fase terechtgekomen.


gewestelijke stedebouwkundige verordening hemelwater

Nieuwe aanstiplijst verordening hemelwater

Er bestonden twee aanstiplijsten (bouwen - verkavelen) waarmee aanvragers na kunnen gaan of hun ontwerp voldoet aan de gewestelijke verordening hemelwater. Deze aanstiplijsten werden nu herwerkt tot addendum B25 bij de aanvraag tot omgevingsvergunning.
De lay-out en de terminologie van het nieuwe addendum werd afgestemd op de omgevingsvergunning.


Architectuur

Nieuwe lofts in oud brouwerijgebouw in Wijnegem

Architect Wil Bots behield wel de iconische schoorsteentoren in zijn vuurrode ontwerp.


Nieuws

Architecten lanceren communicatieoffensief voor Beursrenovatie

Er wordt te veel foute informatie verspreid over het renovatieproject voor het Brusselse Beursgebouw. Dat vinden de ontwerpers zelf.


Nieuws

Meeroverepb.be zit in een nieuw jasje ... en heeft een nieuwe naam!

Meeroverepb.be heet voortaan Energiebewustontwerpen.be. Ontdek een schat aan informatie.


Nieuws

META, BOB361, Callebaut en OKRA winnen wedstrijd Normaalschool

Samen met Vanhaerents winnen META, BOB361, Callebaut en OKRA de competitie voor de Normaalschoolsite in Lier. Het ontwerpteam bouwt er een incubator en een 140-tal wooneenheden. De historisch waardevolle gebouwen worden bewaard en de nieuwe volumes passen zich in in het bestaande binnengebied en creëren zowel publieke, collectieve als private open ruimte.


Nieuws

NAV-standpunt: Waarom S31 te snel komt en te streng is

S31 is veel te streng, drijft de kosten de hoogte in en zorgt ervoor dat veel architecten hun ontwerpen grondig moeten herwerken én bouwheren hun budget moeten herzien.


Nieuws

Expo 'Objet Portrait' van Roel Vandebeek verlengd tot eind december

De eerste expo in het subliem gerenoveerde Thor Central biedt een introductie in de wereld van ontwerper Roel Vandebeek.


Nieuws

Dit het is het nieuwe beursgebouw van Brugge

Eduardo Souto de Moura mag de nieuwe beurs- en congreshal in Brugge ontwerpen.


Architectuur

Kindercampus VUB verkozen tot Brussels voorbeeldgebouw

De campus is een ontwerp van cuypers & Q architecten.


Nieuws

Zit er rock-’n-roll in je stage?

Op bezoek bij stagiair Caroline en stagemeester Nico Verdickt.


Nieuws

NAV lanceert website Waterbewustbouwen.be

Alle info over waterbewust en waterrobuust bouwen op één webstek.


architect in de praktijk

Diagnosetool - Checklist Bestaande toestand


Interview

“Ereloonstudie kan architect en opdrachtgever een indicatie geven”

Johan Rutgeerts over de workload van de architect.


Architectuur

Academisch goud

Eind september werd op de Wilrijkse campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen het Gebouw O officieel in gebruik genomen.


Nieuws

Ontdek de nieuwe NAV-site

Onze site zit in een nieuw jasje. We gidsen u doorheen de belangrijkste rubrieken.


Architectuur

“Ook papieren architectuur is relevant”

Curator Ward Verbakel laat de grenzen van de utopie verkennen.


Architectuur

Pioniersproject in Anderlecht: wonen boven een fabriek

CityCampus: een gemengd project met een kmo-park, sociale woningen en studentenwoningen.


Nieuws

Jaspers-Eyers wint prestigieuze Europese awards

Jaspers-Eyers heeft op de European Property Awards in Londen twee onderscheidingen ontvangen.


Nieuws

Verplichting hernieuwbare energie verdringt aardgasaansluiting

Wie in de toekomst bouwplannen heeft in een nieuwe verkaveling of op een plek waar nog geen aardgas ligt, riskeert veel meer te moeten betalen voor een aansluiting.


Nieuws

BURO II & ARCHI+I bouwt twee ziekenhuizen in Iran

De Belgische bedrijven Willemen Groep, BURO II & ARCHI+I en Plexus Global tekenen een overeenkomst met een Iraanse partner voor de bouw van twee ziekenhuizen.


Architectuur

Vier Belgische projecten genomineerd voor World Architecture Awards

Van 16 tot en met 18 november vindt in Berlijn het World Architecture Festival plaats.


Architectuur

Deel Brussels KBC-gebouw ruimt plaats voor stad in de stad

De opdracht gaat naar Office Kersten Geers David Van Severen.


Interview

Jef Van Oevelen: 'Ja, ik schets nog al onze concepten met de hand'

Portret van een ‘keikop’ die even snel tekent als denkt en dan ook steevast alle conceptschetsen in het bureau eigenhandig (!) voor zijn rekening neemt.


Nieuws

Terugblik: NAV-infosessie over ETICS lokt 600 architecten

NAV zette de aandachtspunten voor architecten op een rij tijdens infosessies in november. Download gratis de syllabus.


Nieuws

Twee nieuwe boeken over naoorlogse woningbouw in Brussel

In november 2016 verschenen twee nieuwe publicaties over naoorlogse woningbouw in Brussel, uitgegeven bij de Vrije Universiteit Brussel.


Nieuws

100e School van Morgen: 'unieke mijlpaal'

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bezocht de 100e School van Morgen: Vrije Basisschool De Horizon in Zwevezele.


Interview

'Alleen via zelfontplooiing kunnen we crisis in architectuursector keren'

Ir.-arch. Lorenzo Van Tornhaut legde onlangs de laatste hand aan zijn masterscriptie bedrijfseconomie. Daarin pleit hij voor een nieuwe rol voor de architect, aangepast aan de context waarbinnen die vandaag werkt, en schetst hij mogelijke overgangsscenario’s.


Interview

'De mal staat het dichtst bij de kopie, zonder er een te zijn'

Het jonge Gentse architectenbureau GAFPA ontwierp de scenografie voor een tentoonstelling in CID – Le Grand-Hornu in Bergen.


Nieuws

Heisa openbaar toilet Brugge: symptoom van moeilijke omgang met publieke ruimte?

In Brugge heeft Open VLD kritiek op een nieuw publiek sanitair blok, meldt De Standaard. ‘Past echt niet in een historische stad’, klinkt het.


Nieuws

Edward Sorgeloose is nieuwe voorzitter BVA

Sylvie Bruyninckx, de huidige voorzitter van de Beroepsvereniging voor Architecten (BVA), geeft het voorzitterschap van de vereniging door aan Edward Sorgeloose. Het dagelijks bestuur van de BVA bestaat naast Sorgeloose en Bruyninckx uit Joris Malbrain en Jacques Spaas. Zij worden bijgestaan door projectcoördinator Nathalie Poppe en projectregisseur Nancy Hasen.


Nieuws

VUB: ‘De circulaire economie is de toekomst van PPS'

VUB-prof Lieven De Moor onderstreept het belang van een ‘circulaire’ benadering, waarbij recyclering centraal staat. "Helaas zijn belangrijke actoren – waaronder de overheid – daar moeilijk toe aan te zetten."


Nieuws

Maggie Shelter van DMOA bekroond met Henry van de Velde Award

Flanders DC reikte op 19 januari de Henry van de Velde Awards 16 uit. De 12 winnaars belichamen alle aspecten van design.


Architectuur

XDGA wint wedstrijd voor een woon- en bureaucomplex op het Ile de Nantes

Belangrijk voor dit nieuwe complex is om zoveel mogelijk voordeel te halen uit zijn ligging.


Nieuws

Oproep: uw projecten in Architectuurboek Vlaanderen N°13

In 2018 publiceert het Vlaams Architectuurinstituut de nieuwste editie van het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen. Editie 2018 wordt de dertiende in deze reeks publicaties. "We brengen de architectuurproductie in Vlaanderen en Brussel onder de aandacht, maar ook projecten van architecten uit Vlaanderen en Brussel in de wereld."


Nieuws

OPROEP: interessante projecten (gefaseerde) energetische renovatie van woningen gezocht!


Nieuws

Internationale onderscheiding voor architect Marie-José Van Hee

De Gentse architecte Marie-José Van Hee ontving op 30 januari in Londen een onderscheiding van de RIBA, de Royal Institute of British Architects.


Nieuws

Proefprojecten cohousing binnenkort minstens zes jaar vrijgesteld van Vlaamse regels

Iedereen die dat wil kan binnenkort een proefproject rond cohousing starten en wordt daarbij voor minstens zes jaar vrijgesteld van de heersende regels.


Rondetafel

Een nieuwe rol voor de architect?

NAV bracht een aantal pertinente gesprekspartners samen voor een discussie over mogelijke perspectieven.


Nieuws

Oproep tot kandidatuurstelling kwaliteitskamer Gent

De Stad Gent is op zoek naar nieuwe leden voor de kwaliteitskamer, een adviesorgaan dat de ruimtelijke kwaliteit van projecten beoordeelt.


Architectuur

Passiefkantoren-complex Post X krijgt snel vorm

Langs de Antwerpse ring krijgt Post X snel vorm. De grootschalige ontwikkeling zorgt voor een aanzienlijke uitbreiding van de kantorenmarkt in de sinjorenstad.


Nieuws

'Je kan leven in, met, door architectuur maar niet van architectuur’

Een architect laat zijn gedachten lezen in De Standaard.


Interview

Is het tijdperk ‘huisje, tuintje, boompje’ stilaan voorbij?

Vier experts geven hun mening over inbreiding en kernverdichting.


Nieuws

'Bouwen in Brussel: complex en steeds duurder'

Brussel is wereldwijd de 12de duurste stad om in te bouwen.


Architectuur

Verheven houtbouw als tijdelijk verblijf

Het jonge architectenbureau GAFPA verbeeldde op een terrein in Wachtebeke wat een weekendhuis zou kunnen zijn. Het project leverde hen een speciale vermelding op tijdens de jongste Belgian Building Awards.


Nieuws

Architecten Goris en Coussée over De Krook: 'Dit was een geweldige kans'

De architecten Ralf Coussée en Klaas Goris zijn blij met de manier waarop ze De Krook in de oksel van de Schelde hebben gelegd.


Nieuws

300 miljoen euro voor Vlaamse en Brusselse scholen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert een oproep voor de bouw van nieuwe scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Nieuws

Eerste maatregelen goedgekeurd voor Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het gaat om een ruime waaier aanpassingen die een decretale basis leggen voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.


Nieuws

Wijziging EPB-regelgeving: overzicht van aard der werken -vanaf 1 maart 2017

Voor een aanvraag vanaf 1 maart 2017 zijn er binnen de EPB-regelgeving enkele wijzigingen aan de definities van de aard der werken. Deze aanpassingen werden ingevoerd om onduidelijkheden of grijze zones weg te werken. Voor bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 kan men nog maar kiezen uit 3 aard der werken: Nieuwbouw, Renovatie, Ingrijpende energetische renovatie. De aard der werken ‘FUNCTIEWIJZIGING’ verdwijnt.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Het gebruik van het internetloket in combinatie met een papieren versie moet het systeem ontlasten en dus sneller doen werken.


Architectuur

Bijgaardehof wordt grootste cohousingproject van het land

De voormalige Malmarfabriek in Sint-Amandsberg krijgt een nieuwe bestemming als collectief woonproject.


Nieuws

Schrijf je in voor de Belgische filmpremière van REM

Om ook Belgische architecten de kans te geven om de film te zien, organiseert Architectura.be de Belgische filmpremière op 27 april in Kortrijk, op 8 mei in en op 1 juni in Luik.


Architectuur

Suikerpark Veurne: ‘ambitieus en innovatief nieuw stadsdeel’

De site van de voormalige Suikerfabriek in Veurne wordt omgevormd tot een nieuw groen stadsdeel.


Nieuws

POLO Architects wint Prijs Ruimtelijke Ordening Herentals

Het winnende inbreidingsproject ‘Kanaalstraat’ zet in op duurzame kernverdichting.


Architectuur

MAD opent deuren in Brussel

De Dansaertwijk heeft er met het nieuwe mode- en designcentrum een creatief baken in de stad bij.


Interview

'Passiefgebouwen zijn tikkende tijdbommen'

In het reconversieproject Mode And Design Centre (MAD) in Brussel slaagde ROTOR erin het gebouw van de sloop te vrijwaren.


Nieuws

NAV-infosessie over nieuwe brandwetgeving helpt 1.000 architecten uit de brand

NAV-lid? Download hier gratis de syllabus.


Nieuws

Architecten kunnen nu inschrijven voor Mijn Huis Mijn Architect

Architecten die hun project in de spotlights willen zetten, kunnen nu inschrijven.


Nieuws

Terugblik: Stadskantoor Hasselt – Het succes van integraal bouwen met BIM

Op dinsdag 9 mei organiseerde NAV Limburg in samenwerking met VCB Limburg en Kubus een bezoek aan het nieuwe stadskantoor in Hasselt.


Nieuws

België grote winnaar op eerste European Architecture Awards

Vier Belgische architecten gingen aan de haal met een award.


Nieuws

De Vlaamse Renovatiedag: stap zondag binnen in tal van renovaties

Op 28 mei zwaaien tal van renovaties in heel Vlaanderen de deuren open.


Nieuws

'k Vraag het aan: Xaveer de Geyter aan Luc Deleu

“Speelt schoonheid een rol in het werk van T.O.P. Office?"


Nieuws

Genomineerden Jo Crepain Prijzen editie 2017 zijn gekend

Wie volgt op 22 juni Robbrecht en Daem architecten en denc!-studio op?


Nieuws

Bouwmeester: 'Durf slecht betaalde opdrachten te weigeren'

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck beseft dat het dringend tijd is voor een structurele oplossing.


Architectuur

Zo zal de nieuwe skyline van Waregem eruitzien

De herinrichting van de site nabij het Regenboogstadion in Waregem-Zuid is een belangrijk speerpunt in het vernieuwingsbeleid van de stad.


Nieuws

Ontdek nu al het najaar van Vitruvius Academy

Ook dit najaar kunnen architecten op Vitruvius Academy rekenen voor een ruim aanbod bijscholing.


Nieuws

Codextrein vereenvoudigt en actualiseert ruimtebeleid

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.


Nieuws

Peter Vanden Abeele wordt eerste Gentse stadsbouwmeester

Peter Vanden Abeele is architect en stedenbouwkundige van opleiding. Hij heeft de afgelopen 14 jaar een rijke en relevante ervaring opgedaan.


Interview

BLAF architecten: 'Duurzame architectuur als sluitsteen'

BLAF architecten, in 2013 nog genomineerd voor de Jo Crepain Prijzen, vervullen al jaren een voortrekkersrol op het vlak van duurzaam bouwen.


Nieuws

België boven: dit zijn de finalisten voor Citroën Brussel

zijn de zeven finalisten bekendgemaakt voor de reconversie van de Citroëngarage in de Brusselse kanaalzone.


Nieuws

'k Vraag het aan: Luc Deleu aan Lionel Devlieger (ROTOR)

"Ik ben benieuwd naar de motivatie achter ROTOR. IK denk namelijk dat die verhelderend kan zijn voor de architectuurwereld."


Nieuws

BVA over hervorming Orde: 'Voor ons is werk nog niet achter de rug'

"Buiten louter juridische tekortkomingen, bevat de tekst ook nog belangrijke tegenstellingen en onduidelijkheden."


Nieuws

Nieuwe normen en richtlijnen sociale woningbouw


Architectuur

Dit zijn de laureaten van de Meesterproef 2017 'Erfgoed en Herbestemming'

Tijdens de Nacht van de Architectuur op 8 september 2017 maakten het Team Vlaams Bouwmeester en het agentschap Onroerend Erfgoed de laureaten van de Meesterproef 2017 Erfgoed en Herbestemming bekend.


Nieuws

Architectenwereld vraagt overheid om steun in behoud Duitse ereloonbarema’s

De 10 belangrijkste organisaties binnen de Belgische architectenwereld roepen de bevoegde ministers Peeters en Ducarme in een gemeenschappelijk brief op om tussen te komen bij het Europese Hof van Justitie.


Architectuur

Neutelings Riedijk Architecten voltooien het grootste passieve kantoorgebouw van België

Het Herman Teirlinckgebouw is het nieuwe hoofdgebouw van de Vlaamse overheid in Brussel. Met een oppervlakte van 65.000m2 is het het grootste passieve kantoorgebouw van België.


Nieuws

BC architects en TETRA architecten winnen hoofdprijs Holcim Awards

De gelauwerde projecten bewijzen dat duurzaamheid niet langer een kwestie is van ad hoc-maatregelen, maar het resultaat van een doordachte, systematische aanpak.


Nieuws

41 nieuwe grote schoolbouwprojecten in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Crevits heeft de Vlaamse regering 41 scholen geselecteerd die via een publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen.


Architectuur

Gebouw M versterkt wetenschapscampus UAntwerpen

Na gebouw O is nu ook gebouw M op de campus Drie Eiken van de universiteit Antwerpen in gebruik genomen.


Nieuws

Nieuwe bouwmeester Gent: 'Beperkingen schrikken me niet af'

Peter Vanden Abeele is ingenieur-architect en stedenbouwkundige. Hij gaat op 1 november aan de slag als eerste Gentse stadsbouwmeester.


Nieuws

Sofie De Caigny nieuwe directeur Vlaams Architectuurinstituut

Deze wissel van de wacht gaat gepaard met de oprichting van het Architectuurarchief Vlaanderen, de grootste collectie architectuurarchieven van Vlaanderen.


Nieuws

The winner takes it all (de rest blijft achter met lege handen)

De Citroëngarage aan het Brusselse kanaal krijgt binnenkort een nieuwe invulling. Welke architect de reconversie mag uittekenen, wordt bepaald aan de hand van een wedstrijd.


Nieuws

Nieuw boek duikt in het oeuvre van Robbrecht en Daem

‘Robbrecht en Daem. An Architectural Anthology’, samengesteld door Maarten Van Den Driessche en uitgegeven door Mercatorfonds, verschijnt op 20 november 2017.


Nieuws

Lezingenreeks 'Exploring Fundamentals': vijf invloedrijke architecten aan het woord

Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Dom Hans van der Laan. Een huis voor de geest' nodigt het VAI vijf invloedrijke architecten uit om over hun werk en dat van Van der Laan te reflecteren.


Interview

Luc Wallaeys (OMGEVING): 'De rand, dáár gaat het nu om'

Interview met Luc Wallaeys van OMGEVING, de trotse eigenaar van een Jo Crepain Prijs voor Innovatief Architectenbureau.


Nieuws

Stadsbouwmeester Rapp stelt beleidsnota van 'charmant miljoenendorp' Antwerpen voor

Hierin licht hij zijn visie op de ruimtelijke kwaliteit toe en legt hij de ruimtelijke prioriteiten vast voor de toekomstige ontwikkeling van de stad.


Architectuur

Vooruit Gent: groene verjongingskuur voor rood icoon

De laatste verjongingskuur is er één met veel groen, inclusief groengevels buiten én binnen.


Nieuws

Dit zijn de winnaars van de FEBE Element Awards 2017

8 Office Architects / Fondu Landscape Architects, AM Assar Architects / Artau / Hoet+Minne, Crepain Binst Architecture en Architecten Peter Bovijn + Sophie Watelle vallen dit jaar in de prijzen.


Nieuws

Onderteken ons 5-puntenplan voor een beter energiebeleid

Sinds eind oktober kent u de eis voor het nieuwe S-peil: S31. Dat is heel wat lager dan verwacht en ook rijkelijk laat aangekondigd.


Nieuws

Infosessie ’S-Lab’ brengt 1.000 architecten op de been

Ontdek alle foto's en download gratis de syllabus.


Nieuws

Terugblik Grote Energiequiz 2017: hoe zou u zelf gescoord hebben?

Doe de test!


Nieuws

'k Vraag het aan: “Kunnen architecten een dam opwerpen tegen wegwerpvastgoed?”

De vraag van Lionel Devlieger aan Luc Vanmuysen (a2o Architecten).


Wonen in de 21ste eeuw. Naar een hedendaags Utopia.

Voor al wie geïnteresseerd is in cohousing en andere collectieve woonvormen is er nu ‘Wonen in de 21ste eeuw. Naar een hedendaags Utopia.’


Architectuur

Schumanplein verandert van druk rondpunt in ontmoetingsplein

Samen met de Deense architecten van COBE heeft BRUT de internationale wedstrijd voor de heraanleg van het Schumanplein in Brussel gewonnen.


Nieuws

Recordbedrag van 130 miljoen euro voor publiek-private samenwerking sociaal wonen

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een nieuwe publiek-private samenwerkingsprocedure CBO.


Nieuws

2017 grand cru: NAV verwelkomt ruim 9.000 architecten op infosessies en projectbezoeken

Ontdek wat we in 2018 in petto hebben ...


Interview

“Netwerk Architecten Vlaanderen is meer dan ooit nodig”

Via een terug- en vooruitblik op 2017/naar 2018 lichten NAV-voorzitter Kati Lamens en NAV-directeur Kris Baetens toe waarom bovenstaande uitspraak geen holle slogan is.


Nieuws

Dit verandert er allemaal in 2018

De start van een nieuw jaar staat garant voor een hele waslijst aan nieuwe regels.


Nieuws

Gideon Boie waarschuwt: 'Buffers tussen politiek en bouwmarkt niet langer gewenst'

'De schijn van belangenvermenging verdwijnt echter niet met het aanstellen van een toparchitect,' stelt Boie.


Nieuws

Polyclose toont wat er beweegt op de markt

Europese vakbeurs voor raam-, deur-, zonwering-, gevel-, en toegangstechnieken. 17-18-19 januari 2018.


Nieuws

Marnik Dehaen (OvA) over S-peil: 'Eenheidsworst in aantocht'

Marnik Dehaen, architect en voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, heeft serieuze bedenkingen bij de invoering van het nieuwe S-peil.


Verplichte verzekering

Verzekeringsplicht aannemers belangrijke stap, maar gaat niet ver genoeg

De ministerraad keurde vorige week een voorontwerp van wet goed waarbij het ook aannemers een verzekeringsplicht voor tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid oplegt.


conjunctuur

Conjunctuurbarometer NAV toont stagnerende bouwmarkt

Het aantal architecten dat bij nieuwbouw een daling van de omzet verwacht, is verminderd. Toch is de lang verhoopte heropleving nog niet in het verschiet.


conjunctuur

Conjunctuurbarometer NAV en UWA toont stagnerende bouwmarkt

Meer dan 1.000 architecten namen deel aan de architectenbarometer van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) en Union Wallonne des Architectes (UWA).


digitale bouwaanvraag

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Na aanhoudende druk gaat Minister Joke Schauvliege in op de vraag tot bijsturing m.b.t. de digitale bouwaanvraag en het omgevingsloket.


NAV

NAV reikt op 22 juni opnieuw Jo Crepain Prijzen uit

Er zullen drie prijzen worden uitgereikt: voor Beloftevol Startend Architectenbureau, voor Innovatief Architectenbureau en een Carrièreprijs.


NAV

Callebaut-architecten, OMGEVING en Coussée & Goris bekroond met Jo Crepain Prijzen

NAV maakt opvolgers van denc!-studio en Robbrecht en Daem architecten bekend tijdens wervelende uitreiking.


Energie

Meer dan 1.000 architecten vragen om een haalbaarder energiebeleid

Sinds eind oktober is de eis voor het nieuwe S-peil gekend: S31. Dat is heel wat lager dan verwacht en ook rijkelijk laat aangekondigd.


Opinie

Verplichte verzekering aannemers: is de kogel nu echt door de kerk?

Na jaren lobbywerk keurde de ministerraad in 2016 eindelijk een voorontwerp goed waarbij niet enkel architecten, maar ook aannemers en andere dienstverleners verplicht worden zich te verzekeren voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.


Opinie

Wat Optima ons leert

De Ghelamco Arena mag dan niet (helemaal) met overheidsgeld gefinancierd zijn, het blijft wel een bouwproject van de overheid.


Opinie

Wedstrijden: wat met de economische voetafdruk?

Met architectuurwedstrijden wil bouwmeester Kristiaan Borret de mediocriteit van de Brusselse bouwprojecten doorbreken. En gelijk heeft hij: uitzonderlijke problemen vragen om uitzonderlijke oplossingen. Maar ...


Opinie

Architectuur is de nieuwe mode

Architectuur is in Vlaanderen ‘de één procent’. Waarmee niet gezegd wil zijn dat het de rijkste cultuursector is, wel een pover bedeelde.


Opinie

Hof van Cassatie over opdrachten ruwbouw-winddicht: het Waterloo van de Orde van Architecten

Een arrest van het Hof van Cassatie heeft een einde gemaakt aan een standpunt van de Orde van Architecten dat sinds 28 februari 1992 door de Nationale Raad werd ingenomen.


Opinie

Verzekeringsplicht voor aannemers: too little too late

Een volgende stap is dringend nodig, te beginnen met een gelijkschakeling van verzekeringsplicht tussen architecten en andere dienstverleners op de werf.


Opinie

De omgevingsvergunning: een vloek of een zegen?

Momenteel is er nog veel onzekerheid. Een overzicht van de voornaamste aandachtspunten.


Opinie

Het hervormingsvoorstel voor de Orde is nog niet af, en dit is waarom

Eerder deze week ontving je van de Orde van Architecten een open brief die berichtte over een historisch akkoord m.b.t. de hervorming van de Orde. Als beroepsvereniging achten wij het belangrijk jullie wat meer duiding te geven bij de inhoud hiervan.


Opinie

De verplichte tienjarige aansprakelijkheids- verzekering voor alle bouwpartners

De invoering van een verplichte verzekering voor aannemers kan zeker toegejuicht worden. Maar we vragen ons af of de wetgever geen kans gemist heeft om een gelijkwaardige verzekeringsplicht in te voeren zoals het Grondwettelijk Hof voor ogen had.


Opinie

Debat is geen bijkomstigheid, maar essentieel bij architectuurprojecten

De heisa rond het Brussels Beer Palace brengt een eigenaardige karaktertrek aan de oppervlakte. De verwerping van alle kritiek toont een houding die eender wat slikt als het maar door goede architecten ontworpen is.


Opinie

Deutschland über alles?

Weldra doet het Europese Hof van Justitie een uitspraak over de Duitse HOAI, de Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Kortweg: minimumbarema’s.


Opinie

S-peil: stop toch met dat virtuele klimaatbeleid!

Meer dan om het even welke andere beroepsgroepering zijn wij architecten ervan overtuigd dat de klimaatverandering om een gepaste reactie schreeuwt. Maar ...


Innovatie

Het platte dak heruitgevonden: VELUX ontwerpt het gebogen platdakvenster

VELUX verbaast opnieuw met zijn revolutionaire kijk op platte daken. Het merk stelt haar nieuwe gebogen platdakvenster voor.


Innovatie

Wienerberger wordt even een academie

In het kader van de studio Architectuur en Constructie dompelden ontwerpers in spe zich bij de fabrikant van keramische bouwmaterialen drie dagen lang onder in het onuitputtelijke thema ‘baksteen’.


Innovatie

Garage Land Rover-Jaguar: Nieuwbouwproject met visibiliteit in Zele

Land Rover Dendermonde kreeg een nieuw onderkomen én voegde met Jaguar een tweede prestigieus merk toe aan het aanbod. Siniat oplossingen droegen bij aan de realisatie van deze prachtige nieuwbouw, een ontwerp van architect Hendrik Heirweg (HA-Architecten).


Innovatie

Energiezuinig ventileren en verwarmen hand in hand


Innovatie

Slimme renovatie van drukste parkeerdak Europa

Deze grootscheepse renovatie wordt ontworpen én uitgevoerd door de Nederlandse specialisten van Betonrestore en Zoontjens.


Innovatie

Een icoon onder de zonwering

Renson ontvangt de Iconic Award voor de Panovista Max doekzonwering voor hoekramen.


Innovatie

De Duurzame Wijk in Waregem scoort BREEAM Excellent

Het bewijs dat ons toekomstige woonmodel perfect hand in hand kan gaan met het behoud van een kwaliteitsvolle omgeving en leefmilieu.


Innovatie

Hedendaagse glasramen voor de kerk van Bousval

In de Saint-Barthélemy kerk te Bousval in Waals-Brabant zijn tien nieuwe glasramen te bewonderen. De nieuwe glasramen zijn zowel modern op artistiek als op technisch gebied.


Innovatie

Renson en Nanopixel openen eerste volledig virtuele showroom van België

In de “Experience Box” kunnen klanten in een real time alle Renson producten ontdekken, beleven, kiezen en naar eigen wens configureren.


Innovatie

Dakplein op eerstegraadsschool kOsh Herentals

Dakspecialist Zoontjens kreeg de opdracht voor de aanleg van het verhoogde plein.


Innovatie

Duco verzorgt gevelbekleding van indrukwekkend Antwerps kantoorgebouw

Vlak bij het Bosuilstadion, thuishaven van Royal Antwerp Football Club, ontpopte zich in het voorjaar van 2015 een indrukwekkend schouwspel...


Innovatie

Architect@work Kortrijk - Licht in het hoofd

Zoekt u een deugdelijke reden om een keer uit uw kot te komen? Een tip: op 27 en 28 april vindt in Kortrijk Xpo de achtste editie van architect@work plaats met als centraal thema Architectuur & Licht.


Innovatie

Pionier in daktuinen klaar voor de groene stad van morgen

IBIC neemt in België al 20 jaar het voortouw in de realisatie en onderhoud van groendaken en daktuinen. Een pionier die zijn pole position wil behouden, moet blijven werken aan zijn toekomstvisie.


Innovatie

Redemptorist: Hoogperformante oplossingen voor multifunctioneel uitbreidingsproject in Gent

De complete wandopbouw is het resultaat van samenspraak tussen fabrikant, producent van elementen, aannemer én architect. Siniat speelde een grote rol in de totstandkoming van dit mooie, uitdagende project.


Innovatie

Reynaers Campus in Duffel bundelt kennis en ervaring van architecten

Kennis, technologie en beleving worden gebundeld in de nieuwe Reynaers Campus.


Innovatie

Een buitenschil in kleipannen. Architectuur met een grain.

Architectuur blijft een voortdurend zoeken naar nieuwe vormen, vertrekkende vanuit de traditie. Van oudsher bekende materialen lenen zich graag voor die verkenning.


Innovatie

Heeft u het nieuwe tuinwandsysteem Neighbours® van Outdoor Wood Concepts® al ontdekt?

Het gepatenteerde montagesysteem van Outdoor Wood Concepts® onderscheidt zich van andere tuinschermen door de strakke vormgeving en de architecturale uitstraling.


Innovatie

Duco wil hoge ogen gooien op Polyclose 2018

In de industrie van de raam-, deur-, zonwering-, gevel- en toegangstechniek volgen de nieuwigheden elkaar steeds sneller op.


Innovatie

VIDEO: Stadskantoor Hasselt, een mix van erfgoed en moderne architectuur

Een combinatie van erfgoed en moderne architectuur markeert het nieuwe stadskantoor in Hasselt.