Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Modeldocument

Weigering voorlopig oplevering


Modeldocument

Aangetekende weigering voorlopige oplevering


Modeldocument

Weigering voorlopige oplevering


Modeldocument

Voorbereiding voorlopige oplevering


Modeldocument

Advies definitieve oplevering


Modeldocument

Oplevering opdracht bouwheer zelfbouw


Modeldocument

PV voorlopige oplevering


Modeldocument

PV definitieve oplevering


Modelcontract

Oplevering architectenopdracht


Het beroep van de architect

Wie moet ingeschreven zijn op de tabel van de Orde?


Het beroep van de architect

De contractuele aansprakelijkheid


Het beroep van de architect

Preventieve maatregelen


Het beroep van de architect

Maatregelen als een procedure al loopt


Het beroep van de architect

Uw aansprakelijkheid contractueel beperken: welke mogelijkheden hebt u?


Architect in de praktijk

Architectenassociatie


Het beroep van de architect

Zaakschadeverzekeringen - ABR-polis


Het beroep van de architect

Polis Burgerlijke aansprakelijkheid ontwerpers

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering


Het beroep van de architect

Hoe omspringen met de polis 'verzekering beroepsaansprakelijkheid'


Het beroep van de architect

De tienjarige verzekering


Het beroep van de architect

De wet Breyne


Het management van een architectenbureau

Veel gestelde vragen over het werken met zelfstandige medewerkers


Sociaal en juridisch statuut

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de Wet Laruelle


Architect in de praktijk

Akoestisch comfort in verbruikszalen


Het beroep van de architect

Vroegtijdige beëindiging of overname van een architectenopdracht


Rechtspraak

Architect als mededader aan een bouwmisdrijf

Kan een architect een stedenbouwkundig misdrijf verweten worden indien deze geen toezicht houdt op de plaatsing van de noodzakelijke hemelwaterputten?


Architect in de praktijk

Eindelijk eens goed nieuws in verband met uw aansprakelijkheid?

Arrest van Hof van Cassatie heeft verstrekkende gevolgen; beperking van het monopolie maakt dat u al architect aandachtig moet zijn voor contractuele bepalingen.


Bouwstrategiën

BEN-renovatie: het relaas van een architect


Ontwerpparameters - Technieken

Hygiënische aandachtspunten bij mechanische ventilatiesystemen


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van duurzaam bouwen?


Ontwerpparameters - Technieken

Luchtdicht bouwen: een juridische benadering


Ontwerpparameters - Technieken

Aandachtspunten bij het ontwerpen van verlichtingsinstallaties bij niet-residentiële projecten (EPN)


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatieprestatieverslag wettelijk verplicht.

Om de EPB-aangifte geldig te kunnen opmaken is het wettelijk verplicht om een ventilatieprestatieverslag te hebben van de ventilatie-installatie.


Het beroep van de architect

Welke juridische uitwegen zijn er voor licht verborgen gebreken?


Het beroep van de architect

Wanneer begint de tienjarige aansprakelijkheid?


Architect in de praktijk

Rook- en warmteafvoer (RWA) in parkeergarages


Architect in de praktijk

Vloeistofdichte betonconstructies


Architect in de praktijk

Ledverlichting: levensduur en behoud van prestaties


Partners in de bouwsector

Duur en beëindiging van een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Abonnementspolis bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Polis enige werf bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: case history 3


Partners in de bouwsector

Wat zijn geïntegreerde opdrachten? (Design & Build (D&B) en Design Build Finance Maintenance Operate


Partners in de bouwsector

DBFM, bouwteam en BIM: deontologische, wettelijke en contractuele wolfijzers en schietgeweren


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: controleverzekering (decennale)


Aannemer reageert niet meer

Bij een nieuwbouwwoning komt na de voorlopige oplevering (maar voor de definitieve) de dakbedekking en de zinken dakranden los. Alles is reeds betaald. Bij nazicht blijkt dat deze elementen niet goed bevestigd zijn. De aannemer informeert zich bij zijn leverancier en bestelt (naar eigen zeggen) nieuwe dakranden met het juiste bevestigingssysteem en maakt afspraken met de bouwheer over de herstelling. Hij komt enkele malen langs om de slecht bevestigde delen te verwijderen en om deels een nooddichting te plaatsen. Maar sindsdien geeft hij geen teken van leven meer. Welke stappen kan ik ondernemen?


Oplevering architectencontract

De bouwheer weigert de definitieve oplevering op basis van een probleem waarvan gerechtelijke expertise heeft aangewezen dat de verantwoordelijkheid bij de aannemer ligt. Wat met de definitieve oplevering van de diensten van de architect?


Oplevering promotor

De aannemer vraagt aan de promotor over te gaan tot de definitieve oplevering. De promotor zegt dat hij geen eigenaar meer is en dat de gemeenschap dient op te leveren. De aannemer weigert echter met de gemeenschap rekening te houden omdat hij geen contract met hen heeft. Wie heeft


Opmerkingen bij definitieve oplevering

Mogen er bij de definitieve oplevering nog opmerkingen geformuleerd worden?


Voorlopige oplevering appartementsgebouw

Met wie dient de voorlopige oplevering van een appartementsgebouw eerst te gebeuren: eerst met de kopers of eerst met de aannemer?


Oplevering privatief gedeelte

Mag de koper weigeren over te gaan tot voorlopige oplevering van zijn privatief gedeelte indien hij vindt dat er te veel opmerkingen zijn bij de voorlopige oplevering van de gemene delen?


Bijdrage Orde

Een zelfstandig medewerker weigert zijn bijdrage aan de Orde te betalen. Moet mijn medewerker aangesloten zijn om werven te mogen opvolgen? Ik als zaakvoerder ben persoonlijk bij elke oplevering aanwezig en onderteken het PV van voorlopige oplevering.


PV voorlopige oplevering

De aannemer weigerde mijn PV van voorlopige oplevering te ondertekenen omdat er een datum vermeld is tegen wanneer de openstaande punten dienen opgelost te zijn. De aannemer wilde zijn eigen documenten gebruiken, ik weigerde op mijn beurt. De bouwheer ondertekende beide PV’s. Wat nu?


Definitieve oplevering

Een woning werd voorlopig opgeleverd tussen promotor en aannemer. Ondertussen is de woning verkocht en treden er scheuren op. Is dit voor de kopers voldoende reden om de definitieve oplevering voor de bouwpromotor te weigeren? Valt dit onder de tienjarige aansprakelijkheid?


Vorderen openstaand saldo

Kan een aannemer nog een openstaand saldo vorderen 4 jaar na een voorlopige oplevering?


Weigering voorlopige oplevering

Mag ik de voorlopige oplevering weigeren te laten doorgaan als de algemene aannemer niet voorafgaandelijk alle documenten heeft overgemaakt voor de EPB-verslaggever en de veiligheidscoördinator? Doorgaans wil de bouwheer immers ons ereloon niet betalen als deze documenten niet werden overhandigd.


Volgorde oplevering

Een project valt onder de wet Breyne. In welke volgorde dient de oplevering door te gaan? Wie ondertekent de PV's van oplevering?


Bijstand kopers appartement

Moeten we bij de bouw van 70 appartementen elke koper bijstaan bij de oplevering?


Gebreken na definitieve oplevering

Bij de voorlopige oplevering werden opmerkingen gemaakt over de kelderdichting die niet in orde was. De aannemer bracht dit in orde, maar kunnen we hem na de definitieve oplevering nog aanspreken op basis van de tienjarige aansprakelijkheid?


Voorbehoud bij definitieve oplevering

De bouwheer wil de definitieve oplevering laten doorgaan met voorbehoud van enkele gebreken (waar de verzekering zal moeten tussenkomen). kan dit?


Verzekering steeds te contacteren bij schade na oplevering?

5 jaar na de oplevering treedt er schade op in een woning. De exacte oorzaak is ons niet gekend. Is er een manier om dit technisch uit te klaren zonder een expertise via de verzekeringen te doen of is dit laatste toch altijd aan te raden?


Aanwezigheid buitenlandse architect-ontwerp vereist bij oplevering?

Indien het ontwerp van een buitenlandse architect komt, is het juridisch noodzakelijk dat dit buitenlands kantoor aanwezig is indien de klant (Engelstalig), de aannemer en de lokale architect aanwezig zijn? Moeten de opleveringsdocumenten in het Nederlands of Frans opgesteld worden, of mogen deze ook in het Engels zijn?


Vrijgave borg

Mijn bouwheer heeft de vraag gekregen van de aannemer om de borg vrij te geven. Deze vrijgave wordt gevraagd na de definitieve oplevering (in principe 1 jaar na de voorlopige oplevering die gebeurde in september 2015). Echter, er werd geen definitieve oplevering gedaan van de werf, maar wel een voorlopige oplevering in september 2015. Van deze voorlopige oplevering zijn er nog steeds een paar punten niet opgelost en werd er bovendien binnen het jaar na de voorlopige oplevering nog melding gedaan van bijkomende schade. Mag de borg worden vrijgegeven?


Dienen meerwerken uitgevoerd te zijn vóór voorlopige oplevering?

Een aannemer contacteerde me omdat de bouwheer geen voorlopige oplevering wil houden. Hoofdreden: achteraf besteld meerwerk is nog niet uitgevoerd. De aannemer wachtte hier nog mee wegens een openstaande schuld. Kan de aannemer de voorlopige oplevering afdwingen?


Inkorten termijn verborgen gebreken

Een aannemer voorzag in zijn algemene voorwaarden dat klachten over verborgen gebreken hem binnen de drie maanden na de voorlopige oplevering moesten bereiken. Drie maanden in plaats van de principiële termijn van 10 jaar bij verborgen gebreken. De rechter bevestigde dat er niets mis was met dat beding (Brussel, 1 augustus 2013). Kan een architect eenzelfde beding opnemen in zijn overeenkomst met de bouwheer?


Niet respecteren uitvoeringstermijnen

Rond de voorlopige oplevering merken we dat aannemers vaak minder de termijnen respecteren, waardoor de opvolging van de werf voor ons nodeloos langer wordt. We adviseren de opdrachtgevers ze in gebreke te stellen, maar dit brengt in veel gevallen geen verbetering met zich mee. De boetes opgelegd door de bouwheer worden in veel gevallen netjes betaald door de aannemer, maar dit heeft geen invloed op de reeds afgesproken erelonen architectuur. De opdrachtgevers zijn niet vaak geneigd om juridische stappen te ondernemen uit vrees dat het nog meer zal uitlopen. Hoe moeten we hier als architect mee omgaan?


Weigering oplevering

De opdrachtgever heeft opmerkingen over de uitvoering van het buitenschrijnwerk en wil deze graag uitgevoerd zien. De aannemer wenst hier niet op in te gaan en is niet bereid is om de oplevering der werken te doen. Bovendien laat hij uitschijnen de laatste schijf te laten vallen. Hoe moet ik hier mee omgaan?


Tuinarchitect

Kan ik een tuinarchitect, tewerkgesteld in mijn bureau, volmacht geven om een voorlopige oplevering bij te wonen en het verlag te ondertekenen? Ik kan aantonen via werfverslagen dat deze collega steeds aanwezig was op de wekelijkse werfvergaderingen en voldoende op de hoogte is van het project.


Promotor aansprakelijk na oplevering?

Wanneer na enkele jaren schade optreedt aan een appartementsgebouw, kan dan de promotor in gebreke worden gesteld door de kopers?


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

De Oplevering


NAV publicaties

De oplevering (herdruk 2010): Ook voor de architect een cruciaal moment

Deze pocket behandelt de kernelementen van de oplevering voor de gewone private aanneming, de aanneming die ressorteert onder de woningbouwwet en de aanneming van overheidsopdrachten.


NAV-voordeel

NAV-leden genieten 15% korting op Archisnapper

ArchiSnapper is een Belgische tool die in 2012 ontworpen werd om het pijnpunt inzake het opmaken van werfverslagen, veiligheidsverslagen en opleveringen te verlichten.


Architectuur

Passiefkantoren-complex Post X krijgt snel vorm

Langs de Antwerpse ring krijgt Post X snel vorm. De grootschalige ontwikkeling zorgt voor een aanzienlijke uitbreiding van de kantorenmarkt in de sinjorenstad.


Nieuws

Ruim 5.000 toekomstige verbouwers op pad tijdens de Vlaamse Renovatiedag

De 19de editie van de Vlaamse Renovatiedag heeft afgelopen zondag meer dan 5.000 toekomstige verbouwers op de been gebracht.


Architectuur

Vooruit Gent: groene verjongingskuur voor rood icoon

De laatste verjongingskuur is er één met veel groen, inclusief groengevels buiten én binnen.


Opinie

De verplichte tienjarige aansprakelijkheids- verzekering voor alle bouwpartners

De invoering van een verplichte verzekering voor aannemers kan zeker toegejuicht worden. Maar we vragen ons af of de wetgever geen kans gemist heeft om een gelijkwaardige verzekeringsplicht in te voeren zoals het Grondwettelijk Hof voor ogen had.


Innovatie

De Duurzame Wijk in Waregem scoort BREEAM Excellent

Het bewijs dat ons toekomstige woonmodel perfect hand in hand kan gaan met het behoud van een kwaliteitsvolle omgeving en leefmilieu.


Innovatie

Wat is de beste tablet voor architecten?

Koop een geschikt toestel voor gebruik op de werf en gebruik de beste apps.