Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Waterbewust bouwen

Beknopt overzicht wetgeving Hemel- en Afvalwater


Waterbewust bouwen

Legionellapreventie bij kleinschalige niet-publieke projecten


Het beroep van de architect

De stage van de architect


Het beroep van de architect

10 stagetips


Sociaal en juridisch statuut

Tijdelijke associatie


Het beroep van de architect

Hoe omspringen met de polis 'verzekering beroepsaansprakelijkheid'


Het beroep van de architect

Minnelijke oplossing


Het beroep van de architect

Conflictueuze oplossing: buitengerechtelijke beslissing


Het beroep van de architect

Verzoeningscommissie Bouw


Het management van een architectenbureau

Arbeidsvoorwaarden voor bedienden


Partners in de bouwsector

De deskundige


Sociaal en juridisch statuut

Ingroeien in een bestaande vennootschap


Partners in de bouwsector

De veiligheidscoördinator


Architect in de praktijk

Productcertificatie


Architect in de praktijk

Wijzigingen Onroerend Erfgoeddecreet op 1 januari 2017


Architect in de praktijk

Werken met architecten-werknemers: vraag en antwoord


Architect in de praktijk

Bouw- en milieuvergunning gaan voortaan samen


Klimaatverandering en watermanagement

Het waterplein van de Urbanisten

Ruim drie jaar geleden werd het Rotterdamse Benthemplein omgevormd tot het eerste waterplein ter wereld, een plek waar publieke gebruikswaarde en opvang van regenwater bij felle hoosbuien hand in hand gaan.


Wetgevend kader

De watertoets


EPB-regelgeving

EPB – verplichte voorafberekening vanaf 1 januari 2012


EPB-regelgeving

Wat verandert er in 2014?


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB arbeidsplaatsen: stand van zaken omtrent luchtverversing


EPB-regelgeving

Eisen voor na-isolatie van bestaande scheidingsconstructies

Voor welke scheidingsconstructies zijn er eisen? Een overzicht van de u-waarden. Hoe wordt de U-waarde berekend


Ontwerpparameters - Technieken

Verlichting in EPB: een praktische case studie (nieuwbouw)


EPB-regelgeving

Hoe een uitzondering op de EPB-eisen aanvragen?


Bouwstrategiën

Eisen voor na-isolatie van bestaande scheidingsconstructies

Wat is na-isolatie? Voor welke scheidingsconstructies zijn er eisen?


Ontwerpparameters - bouwschil

Waarom luchtdicht bouwen?


Architect in de praktijk

Gezond bouwen: de impact van materialen op milieu en gezondheid


Ontwerpparameters - Technieken

Vraaggestuurde ventilatie en hun reductiefactor


Ontwerpparameters - Technieken

Voorbehandeling van ventilatielucht: warmtewielen en voorkoeling


Het beroep van de architect

Welke juridische uitwegen zijn er voor licht verborgen gebreken?


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator: veiligheid is een zaak van iedereen


Architect in de praktijk

Rook- en warmteafvoer (RWA) in parkeergarages


Partners in de bouwsector

Tien stapstenen naar een succesvolle projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Starten met een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: concurrentieverbod, reikwijdte


Partners in de bouwsector

Financiële regeling bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Elf stapstenen naar een succesvolle samenwerking in een bouwteam


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: rol en engagement van de opdrachtnemer


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: aansprakelijkheid


Partners in de bouwsector

Voorbehoud bij het samenwerken in een bouwteam


EPB-regelgeving

Het S-peil, de gebouwschilindicator

Een algemeen kader.


NAV publicaties

Het Werfoverleg: Hoe een centrale rol opnemen als architect?

Bouwen gaat gepaard met een stroom van informatie die correct moet worden uitgewisseld tussen de diverse partijen. Die stroom onder controle houden en afstemmen op de parameters kwaliteit, budget en timing vergt heel wat inzicht en vaardigheden.


NAV publicaties

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten: Taken en verantwoordelijkheden

Sinds 1 januari 2016 moet iedereen die een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt of een melding doet voor de bouw of ingrijpende renovatie van een wooneenheid voldoen aan extra verplichtingen rond ventilatie.


Verplichte verzekering

NAV blijft hameren op een gelijkwaardige verzekeringsplicht voor álle bouwpartners. Het Grondwettelijk Hof was in haar arrest van 12 juli 2007 (nr. 100/2007) zeer duidelijk. Er is wel degelijk een discriminatie tussen architecten en de andere bouwpartners.


Hervorming Orde van Architecten

NAV pleit voor een efficiënte en betaalbare Orde die zich beperkt tot de kernaken: toegang tot het beroep, stage en deontologie.


Nieuws

Bourgeois stuurt archeologienota bij op aandringen van NAV

NAV drong aan op een bijsturing gezien de grote financiële en administratieve last die de archeologienota momenteel met zich meebrengt.


Nieuws

Fietssnelweg op komst aan de kust?

De kustburgemeesters willen werk maken van een fietssnelweg langs de volledige Vlaamse kust.


Interview

“Ereloonstudie kan architect en opdrachtgever een indicatie geven”

Johan Rutgeerts over de workload van de architect.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag: stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan doen

NAV beveelt zijn leden aan om er nu al gebruik van te maken. Ontdek waarom.


Nieuws

Dringende bijsturing archeologienota nodig

In december zou een oplossing volgen, bevestigt Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V).


Nieuws

OPROEP: interessante projecten (gefaseerde) energetische renovatie van woningen gezocht!


Interview

'Naar 0 hectare ruimte-inname? Daar is geen revolutie voor nodig'

Peter Cabus, secretaris-generaal Ruimte Vlaanderen, over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.


Nieuws

NAV eist onmiddelijke bijsturing digitale bouwaanvraag

Deze situatie is voor NAV en de architecten onaanvaardbaar. Er wordt een enorm economisch verlies geleden.


Nieuws

Tekort aan isolatie: Alternatieven voor PUR en PIR

Sinds enkele maanden is er door de enorme vraag een tekort aan grondstoffen bij de producenten van PUR/PIR isolatie. De prijs stijgt makkelijk met 20 tot 40 %, de levertermijn wordt langer en uw bouwwerf loopt zo vertraging op.


Nieuws

Aquaflanders en Vlario slaan handen in elkaar voor keuring privéwaterafvoer


Nieuws

'Wegwerpgebouwen: een pest in Brussel'

Uit maximaal winstbejag werd alles geoptimaliseerd (lees: goedkoop gehouden), vindt Brussels Bouwmeester Kristiaan Borret.


Nieuws

'Onze rioleringen zijn ondergrondse tijdbommen'

Vorige week was het weer prijs: door een groot zinkgat moesten in Sint-Joost-ten-Node 100 mensen worden geëvacueerd. Eerder was er vlak bij het station Brussel-Centraal al een zinkgat ontstaan van zes meter lang en zes meter breed. Wat is er aan de hand?


Nieuws

Architectenwereld vraagt overheid om steun in behoud Duitse ereloonbarema’s

De 10 belangrijkste organisaties binnen de Belgische architectenwereld roepen de bevoegde ministers Peeters en Ducarme in een gemeenschappelijk brief op om tussen te komen bij het Europese Hof van Justitie.


energiebewustontwerpen

Interfederaal energiepact: start van de burgerbevraging


Nieuws

NAV-standpunt: Waarom S31 te snel komt en te streng is

S31 is veel te streng, drijft de kosten de hoogte in en zorgt ervoor dat veel architecten hun ontwerpen grondig moeten herwerken én bouwheren hun budget moeten herzien.


Nieuws

Slechts één op vijf kmo's is klaar voor nieuwe Europese privacyregels

Vanaf 25 mei 2018 - binnen een dik half jaar dus - moeten alle ondernemers die persoonsgegevens verzamelen en bewaren daar extra omzichtig mee omspringen.


Nieuws

Danny Van Assche wordt nieuwe Unizo-topman

Danny Van Assche, op dit ogenblik afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen, werd unaniem als finale kandidaat weerhouden.


Nieuws

'k Vraag het aan: “Kunnen architecten een dam opwerpen tegen wegwerpvastgoed?”

De vraag van Lionel Devlieger aan Luc Vanmuysen (a2o Architecten).


Interview

“Netwerk Architecten Vlaanderen is meer dan ooit nodig”

Via een terug- en vooruitblik op 2017/naar 2018 lichten NAV-voorzitter Kati Lamens en NAV-directeur Kris Baetens toe waarom bovenstaande uitspraak geen holle slogan is.


Archeologienota

NAV tevreden over bijsturing archeologienota

Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) is tevreden over de voorgestelde maatregelen om het archeologisch onderzoek (de archeologienota) sneller, eenvoudiger en goedkoper te maken.


digitale bouwaanvraag

Digitale bouwaanvraag: impasse compleet na tijdelijke sluiting internetloket

Het regent klachten over het loket van de digitale bouwaanvraag. Meer dan 1.200 architecten werkten mee aan een enquête, samen goed voor meer dan 125 bladzijden met suggesties en opmerkingen.


omgevingsvergunning

Architecten vragen om uitstel voor omgevingsvergunning

Architecten maken zich grote zorgen over de volledige overschakeling op de omgevingsvergunning op 1 juni. Het voortraject daarvan, op minder dan 30 werkdagen van 1 juni, wekt weinig vertrouwen over een goede voorbereiding.


Innovatie

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein bezoekt Renson

Het bezoek kaderde in de vele uitdagingen die zowel de overheid als de industrie te wachten staan om de nodige inspanningen inzake energiezuinig bouwen en verbouwen verder te kunnen leveren.


Innovatie

Reynaers Campus in Duffel bundelt kennis en ervaring van architecten

Kennis, technologie en beleving worden gebundeld in de nieuwe Reynaers Campus.