Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Het beroep van de architect

De beroepsplichten


Het beroep van de architect

Preventieve maatregelen


Het beroep van de architect

Uw aansprakelijkheid contractueel beperken: welke mogelijkheden hebt u?


Het beroep van de architect

Hoe omspringen met de polis 'verzekering beroepsaansprakelijkheid'


Het beroep van de architect

Conflictueuze oplossing: buitengerechtelijke beslissing


Het management van een architectenbureau

Loonvoorwaarden voor bedienden


Het management van een architectenbureau

Arbeidsvoorwaarden voor bedienden


Architect in de praktijk

Akoestisch comfort in verbruikszalen


Waterbewust bouwen

Bovengronds infiltreren, goedkoop is niet gelijk aan simpel.


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.


Partners in de bouwsector

Abonnementspolis bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Budget en termijnoverschrijding bij bouwprojecten


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 3 (jan-feb-maa 2007)


NAV publicaties

Budget- en termijnoverschrijding bij bouwprojecten (2013)

Gewapend met deze brochure bent u beter opgewassen tegen bouwpartners die het misschien minder goed met u voorhebben, kunt u mogelijke misverstanden voorkomen, of weet u hoe u uw eigen werkwijze moet bijsturen om tot een betere controle van timing en budget te komen.


NAV publicaties

Het Werfoverleg: Hoe een centrale rol opnemen als architect?

Bouwen gaat gepaard met een stroom van informatie die correct moet worden uitgewisseld tussen de diverse partijen. Die stroom onder controle houden en afstemmen op de parameters kwaliteit, budget en timing vergt heel wat inzicht en vaardigheden.


Innovatie

57% van de energie van Kingspan is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen in 2016

Kingspan viert de overschrijding van de Net Zero Energy-doelstellingen.