Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Het management van een architectenbureau

Public Relations en uw architectenbureau


overheidsopdrachten

Nieuw KB Plaatsing klassieke sectoren gepubliceerd: inwerkingtreding op 30 juni 2017


Het management van een architectenbureau

Reclame maken als architect


Waterrobuust bouwen

Visie van de verzekeraar


Waterrobuust bouwen

Referentieprojecten


Wetgevend kader

De Code Goede Praktijk voor rioleringssystemen


Het beroep van de architect

De Nationale Raad van de Orde


Het beroep van de architect

De stage van de architect


Architect in de praktijk

Architectenassociatie


Sociaal en juridisch statuut

Overzicht van de verschillende vennootschapsvormen


Het management van een architectenbureau

Veel gestelde vragen over het werken met zelfstandige medewerkers


Het management van een architectenbureau

Verantwoordelijkheden van de medewerkers van een architectenkantoor


Partners in de bouwsector

Hoofdelijke aansprakelijkheid, inhoudingsplicht & werfmelding

Voor zelfstandigen die opdrachtgevers zijn van werken in (onder)aanneming.


Partners in de bouwsector

Richtprijzen en lonen in de bouwsector


Sociaal en juridisch statuut

Deontologie: richtlijnen bij de opmaak van de statuten


Partners in de bouwsector

Types energiedeskundigen en -verslaggevers (inclusief ventilatieverslaggevers)


Sociaal en juridisch statuut

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de Wet Laruelle


Sociaal en juridisch statuut

Stappenplan om tot een architectenvennootschap te komen


Fiscaliteit in de bouw

BTW-administratie bevestigt rechtsmisbruik bij gesplitste verkoopstructuren


Partners in de bouwsector

De veiligheidscoördinator


Architect in de praktijk

Berekeningstool voor waterdoorlatende bestrating


Architect in de praktijk

Indexen


Architect in de praktijk

KMI weertabellen


Groen in de bouw

Groendaken: opgedane ervaringen


Waterrobuust bouwen

Bezorg ons uw waterrobuust project!


Architect in de praktijk

Wat, waarom, wie en hoe?


Architect in de praktijk

STS - eengemaakte technische specificaties


Architect in de praktijk

CE-markering


Architect in de praktijk

ATG


Brand

Verspreiding van rook bij brand

In een project van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) werd de doelmatigheid van de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen onderzocht, in het bijzonder in de nieuwe zorgconcepten.


Architect in de praktijk

Wijzigingsbesluit

Vlaamse Regering geeft principiële goedkeuring aan het wijzigingsbesluit


Architect in de praktijk

Gevelmetselwerk uit baksteen: de voegdikte afstemmen op de materiaaltoleranties


Architect in de praktijk

Hoe doet u een bouwaanvraag in Wallonië?


Wetgevend kader

De GSV hemelwater: verstrenging sinds 29-9-2016


Architect in de praktijk

Herziening van de norm over borstweringen


Architect in de praktijk

BIMportal.be: de Belgische referentieportaalsite rond BIM en ICT


Waterbewust bouwen

Ervaring met infiltreren onder gebouwen, laat het ons weten!


Architect in de praktijk

Borstweringen: eisen met betrekking tot de geometrie


Klimaatverandering en watermanagement

Het waterplein van de Urbanisten

Ruim drie jaar geleden werd het Rotterdamse Benthemplein omgevormd tot het eerste waterplein ter wereld, een plek waar publieke gebruikswaarde en opvang van regenwater bij felle hoosbuien hand in hand gaan.


Architect in de praktijk

Afwegingskader over historisch schrijnwerk


EPB-regelgeving

Wat verandert er in 2014?


Waterbewust bouwen

Legionella: nog steeds een probleem in onze waterinstallaties


Architect in de praktijk

Brandveiligheidseisen voor hellende daken: vraag en antwoord


Architect in de praktijk

ETICS en de brandveiligheid van gevels


Architect in de praktijk

Vochtproblemen door omgekeerde condensatie in warme platte daken


Architect in de praktijk

Waterdichting van inloopdouches in eengezinswoningen


Waterrobuust bouwen

Dossier: Analyse van bouwtechnieken in overstromingsgebied

Dit rapport is het resultaat van een technische analyse van recent gebouwde woningen in overstromingsgevoelig gebied. Het rapport schetst de technische aandachtspunten voor gebouwen.


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB arbeidsplaatsen: stand van zaken omtrent luchtverversing


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB eist veel strengere ventilatie-eisen in werkplaatsen dan EPB-regelgeving


Architect in de praktijk

Wat je moet weten over het Waals wetboek Ruimtelijke Ordening


Ontwerpparameters - bouwschil

De U-waarde van schrijnwerk en beglazing


Ontwerpparameters - bouwschil

Condensatie op de buitenzijde van beglazing met hoog energetische prestaties


Architect in de praktijk

Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen

Stand van zaken brandveiligheid van gebouwen in België


Ontwerpparameters - Technieken

Verlichting in EPB: een praktische case studie (nieuwbouw)


Bouwstrategiën

Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde


Ontwerpparameters - Technieken

Wat architecten moeten weten over zonne-energie


Ontwerpparameters - Technieken

Verwarmen en koelen met geothermie: hoe werkt dit precies?


Ontwerpparameters - Technieken

Kan warmte-krachtkoppelingen in mijn bouwproject?


Architect in de praktijk

Dichtingsprincipe voor de voegen in vloeistofdichte betonconstructies


Ontwerpparameters - bouwschil

Gespoten polyurethaanschuim als vloerisolatie


Premies en belastingsvermindering

Wat met de financiële steunmaatregelen in 2018?


Architect in de praktijk

5 tips bij geluidsisolatie en akoestiek


Het beroep van de architect

Wanneer begint de tienjarige aansprakelijkheid?


Architect in de praktijk

Welke classificatie(s) voor BIM?


Architect in de praktijk

Calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren: de dekvloeren van de toekomst?


Architect in de praktijk

Verschijning van late gipsuitbloeiingen op baksteenmetselwerk


Architect in de praktijk

Verbinding tussen een bakstenen gevel en een houten skelet


Architect in de praktijk

Beoordeling van kleurcontrasten en de dimensionering van de signalisatie


Architect in de praktijk

Dimensioneren van parkeergarages


Architect in de praktijk

Vloeistofdichte betonconstructies


Architect in de praktijk

Dekvloeren: types, toepassingen en onderzoek


Architect in de praktijk

Ledverlichting: levensduur en behoud van prestaties


Architect in de praktijk

Nieuwe aandachtspunten voor verf op buitenmetselwerk uit baksteen


Architect in de praktijk

Normenreeks EN 1090: belang voor de Belgische staal- en aluminiumconstructiesector


Partners in de bouwsector

De oprichting van een maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam


ruimtelijke ordening

De codextrein is vertrokken: ruimtelijke ordening op nieuwe rails sinds 1 januari 2018

De bestaande regelgeving ruimtelijke ordening is sinds begin 2018 behoorlijk gewijzigd. Mr. Yves Loix van GSJ Advocaten geeft u een overzicht.


EPB-regelgeving

Nieuw in het energielandschap 2018


Ontwerpparameters - Technieken

Hygiënische aandachtspunten bij mechanische ventilatiesystemen


Architect in de praktijk

Beknopt overzicht overheidsopdrachten


Groen in de bouw

Levende gevels, integratie van groen in de gevelbouw


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Efficiënte Public relations voor de architect. Tips voor communicatie


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Veiligheidscoördinatie in vraag en antwoord


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Werfoverleg - Hoe een centrale rol opnemen als architect?


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)


NAV publicaties

Efficiënte public relations voor de architect (2011): Tips voor communicatie

Een efficiënt kantoor vereist een professionele aanpak van de organisatie, werking, dienstverlening, en niet te vergeten van de marketing en communicatie.


Die Keure publicaties met NAV-korting

(Klassieke) balkonrenovatie

In samenwerking met Die Keure bieden we u 20% korting op tal van professionele en praktijkgerichte publicaties aan.


Die Keure publicaties met NAV-korting

Van gemene muur tot ideale scheidsmuur

In samenwerking met Die Keure bieden we u 20% korting op tal van professionele en praktijkgerichte publicaties aan.


Die Keure publicaties met NAV-korting

De gunning van overheidsopdrachten

In samenwerking met Die Keure bieden we u 20% korting op tal van professionele en praktijkgerichte publicaties aan.


Die Keure publicaties met NAV-korting

De project-m.e.r.-screeningsnota

In samenwerking met Die Keure bieden we u 20% korting op tal van professionele en praktijkgerichte publicaties aan.


Die Keure publicaties met NAV-korting

De Raad voor Vergunningsbetwistingen

In samenwerking met Die Keure bieden we u 20% korting op tal van professionele en praktijkgerichte publicaties aan.


Die Keure publicaties met NAV-korting

Stedenbouwkundige verordeningen

In samenwerking met Die Keure bieden we u 20% korting op tal van professionele en praktijkgerichte publicaties aan.


Die Keure publicaties met NAV-korting

De watertoets

In samenwerking met Die Keure bieden we u 20% korting op tal van professionele en praktijkgerichte publicaties aan.


NAV publicaties

Overheidsopdrachten voor beginners: Een handleiding op maat van de architect

Komt u als architect voor de eerste maal in aanraking met overheidsopdrachten? U voelt zich ietwat verloren in de massa’s wetteksten en boeken hierover? Dan is deze praktische handleiding iets voor u.


NAV publicaties

Samenwerken in een ontwerpteam

Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Samenwerking is voor architecten vandaag vaste prik, zowel in eenmanspraktijken als in grotere bureaus.


NAV publicaties

Waterrobuust bouwen

Hoe voorkomt u schade aan gebouwen bij overstromingen?


NAV publicaties

Het Werfoverleg: Hoe een centrale rol opnemen als architect?

Bouwen gaat gepaard met een stroom van informatie die correct moet worden uitgewisseld tussen de diverse partijen. Die stroom onder controle houden en afstemmen op de parameters kwaliteit, budget en timing vergt heel wat inzicht en vaardigheden.


NAV publicaties

De veiligheidscoördinatie in vraag en antwoord (2011)

Het Koninklijke besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen dateert reeds van januari 2001.


Met de steun van de Vlaamse Overheid

Energieconsulentenproject

Het project biedt aan architecten ondersteuning in het licht van energiezuinig bouwen en de strengere energieprestatieregelgeving.


Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Werken in bouwteam, een innovatief bouwproces

Geïntegreerd samenwerken in een bouwteam: hoe maken we de bouwprofessional vertrouwd met de bouwprojectmethodiek en de vertaling naar de praktische aanpak?


Nieuws

Nieuw KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren gepubliceerd


Architectuur

Villa Dieter De Vos Architecten gepubliceerd in Taschen '100 Contemporary Brick Buildings'

Het project prijkt tussen een internationaal gezelschap van wereldvermaarde architecten en jonge talenten.


Nieuws

Twee nieuwe boeken over naoorlogse woningbouw in Brussel

In november 2016 verschenen twee nieuwe publicaties over naoorlogse woningbouw in Brussel, uitgegeven bij de Vrije Universiteit Brussel.


Nieuws

Informatieverplichting vastgoed in overstromingsgevoelig gebied wijzigt op 1 januari

Op 1 januari 2017 wijzigen de richtlijnen voor de informatieplicht voor publiciteit bij vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. Het overstromingssymbool moet dan enkel nog vermeld worden bij de publiciteit van vastgoed dat in effectief overstromingsgevoelig gebied ligt.


Nieuws

Nieuwe regels warmtemetingen bij appartementen

Vorige vrijdag keurde de Vlaamse regering een besluit rond warmtemetingen definitief goed. Het is nu enkel nog wachten op de publicatie hiervan in het Belgisch Staatsblad.


Nieuws

Oproep: uw projecten in Architectuurboek Vlaanderen N°13

In 2018 publiceert het Vlaams Architectuurinstituut de nieuwste editie van het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen. Editie 2018 wordt de dertiende in deze reeks publicaties. "We brengen de architectuurproductie in Vlaanderen en Brussel onder de aandacht, maar ook projecten van architecten uit Vlaanderen en Brussel in de wereld."


Nieuws

Ringland: ‘Plan-MER vervelend maar onze principes blijven overeind’

Volgens een rapport werkt Ringland verkeerstechnisch niet. Bedenker Peter Vermeulen betwist sommige uitgangspunten.


Nieuws

NAV lanceert website Waterbewustbouwen.be

Alle info over waterbewust en waterrobuust bouwen op één webstek.


Nieuws

Aqua Belgica waarschuwt voor malafide waterbehandelaar


Nieuws

Regels rond vrijstelling, melding en hemelwater gewijzigd

Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 treedt in werking op 29 september 2016.


Architectuur

“Ook papieren architectuur is relevant”

Curator Ward Verbakel laat de grenzen van de utopie verkennen.


Nieuws

Nieuwe folder over beschermde stads- en dorpgezichten


Nieuws

Mogen concentrische rookgasafvoeren samen met andere leidingen in een koker geplaatst worden?


Nieuws

'Is het niet beter om verdichting uit te bouwen op maat en schaal van de kern?'

De vraag van Peter Vermeulen aan Leo Van Broeck.


Interview

'De mal staat het dichtst bij de kopie, zonder er een te zijn'

Het jonge Gentse architectenbureau GAFPA ontwierp de scenografie voor een tentoonstelling in CID – Le Grand-Hornu in Bergen.


Nieuws

Antwerpen wordt eerste 'Smart City' van Vlaanderen

Hoe verandert het internet of things de toekomst van de Vlaming? Stad Antwerpen, Vlaanderen en imec slaan de handen in elkaar om van Antwerpen een Living Lab te maken, een proeftuin waarin bedrijven, onderzoekers, inwoners en de stad samen experimenteren met slimme technologieën die kunnen bijdragen tot een aangenamer en duurzaam stadsleven.


Nieuws

Internationale onderscheiding voor architect Marie-José Van Hee

De Gentse architecte Marie-José Van Hee ontving op 30 januari in Londen een onderscheiding van de RIBA, de Royal Institute of British Architects.


Nieuws

Oproep provinciale architectuurprijs 2017 - 'Wonen'

Met de tweejaarlijkse architectuurprijs 'Patrimonium voor de toekomst' bekroont de provincie Vlaams-Brabant duurzame en kwaliteitsvolle architectuur op haar grondgebied.


Nieuws

Eerste omgevingsvergunning van Vlaanderen afgeleverd

Vorige week vrijdag heeft de Vlaamse gemeente Dilsen-Stokkem voor het eerst een omgevingsvergunning goedgekeurd.


Nieuws

Architect? Zet jezelf in de kijker in campagne van Telenet Business

Telenet Business is voor een nieuwe marketingcampagne op zoek naar Telenet Business klanten/architecten die zichzelf en hun zaak eens graag in de kijker willen zetten.


Nieuws

Kati Lamens over digitale bouwaanvraag: 'Enorme economische schade'

Video VTM Nieuws.


Nieuws

Schauvliege gaat in op roep om bijsturing

Voor de omgevingsvergunning mogen de digitale documenten tijdelijk via USB-stick of WeTransfer worden bezorgd. Voor de digitale bouwaanvraag zijn gelijkaardige maatregelen in de maak.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Het gebruik van het internetloket in combinatie met een papieren versie moet het systeem ontlasten en dus sneller doen werken.


NAV-voordeel

Tot 70% korting op een cursus bij Vitruvius Academy? Het kan!

Vraag uw premies voor opleidingen gevolgd in 2017 aan bij Liberform vóór 28 februari 2018.


Nieuws

Nationaal register gerechtsdeskundigen: nieuwe wetswijziging en deontologische code


Nieuws

Actualisatie risicozones overstromingen

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed met de actualisering van de risicozones voor overstromingen.


Nieuws

e-Procurement-platform offline tot 4 juli 6u


Nieuws

Open call: nieuw hoofdkantoor voor grootste bank in Tsjechië

Česká spořitelna, de grootste bank in Tsjechië, lanceert een open oproep voor Europese architecten.


Nieuws

Sofie De Caigny nieuwe directeur Vlaams Architectuurinstituut

Deze wissel van de wacht gaat gepaard met de oprichting van het Architectuurarchief Vlaanderen, de grootste collectie architectuurarchieven van Vlaanderen.


Nieuws

Financiële ondersteuning bij aankoop en beheer van onroerend erfgoed

Alle financiële ondersteuning bij aankoop en beheer van onroerend erfgoed gebundeld in 1 folder


Nieuws

Nieuw boek duikt in het oeuvre van Robbrecht en Daem

‘Robbrecht en Daem. An Architectural Anthology’, samengesteld door Maarten Van Den Driessche en uitgegeven door Mercatorfonds, verschijnt op 20 november 2017.


Architectuur

Shortlist voor Brick Award 2018 bekend

Ze zijn door een panel van architecten en architectuurjournalisten geselecteerd uit 600 projecten met een buitengewone keramische architectuur.


Nieuws

Sociale huisvestingsproject in Liedekerke wint provinciale architectuurprijs

Het sociale huisvestingsproject in het centrum van Liedekerke is de winnaar van de provinciale architectuurprijs ‘Patrimonium voor de toekomst’ 2017.


Nieuws

Recordbedrag van 130 miljoen euro voor publiek-private samenwerking sociaal wonen

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een nieuwe publiek-private samenwerkingsprocedure CBO.


energiebewustontwerpen

Ook in 2018 kunt u volop genieten van energiepremies, fiscale voordelen en een energielening.

In Vlaanderen worden in 2018 diverse stimuli gegeven voor energiebesparende maatregelen.


digitale bouwaanvraag

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Na aanhoudende druk gaat Minister Joke Schauvliege in op de vraag tot bijsturing m.b.t. de digitale bouwaanvraag en het omgevingsloket.


Opinie

Architectuur is de nieuwe mode

Architectuur is in Vlaanderen ‘de één procent’. Waarmee niet gezegd wil zijn dat het de rijkste cultuursector is, wel een pover bedeelde.


Opinie

Het hervormingsvoorstel voor de Orde is nog niet af, en dit is waarom

Eerder deze week ontving je van de Orde van Architecten een open brief die berichtte over een historisch akkoord m.b.t. de hervorming van de Orde. Als beroepsvereniging achten wij het belangrijk jullie wat meer duiding te geven bij de inhoud hiervan.


Opinie

De verplichte tienjarige aansprakelijkheids- verzekering voor alle bouwpartners

De invoering van een verplichte verzekering voor aannemers kan zeker toegejuicht worden. Maar we vragen ons af of de wetgever geen kans gemist heeft om een gelijkwaardige verzekeringsplicht in te voeren zoals het Grondwettelijk Hof voor ogen had.


Innovatie

LafargeHolcim Awards: inschrijven kan tot 21 maart

LafargeHolcim Awards is wereldwijd de grootste wedstrijd op het vlak van duurzaam bouwen en mikt op op ideeën die inspelen op de uitdagingen van vandaag.


Innovatie

Schrijf nu in voor de Brick Award 18

De Wienerberger Brick Award is een wereldwijde award voor moderne keramische architectuur, waarbij de nadruk wordt gelegd op de buitengewone veelzijdigheid en aantrekkingskracht van dit duurzame materiaal.


Innovatie

Een buitenschil in kleipannen. Architectuur met een grain.

Architectuur blijft een voortdurend zoeken naar nieuwe vormen, vertrekkende vanuit de traditie. Van oudsher bekende materialen lenen zich graag voor die verkenning.