Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Het beroep van de architect

Begrippen: schade, aansprakelijkheid en schadegevallen beslechten


Het beroep van de architect

Samenloop

Eenzelfde feit kan soms tot meerdere vorderingen leiden.


Het beroep van de architect

Co-existentie

Soms is een vordering tegen meer dan één partij mogelijk.


Het beroep van de architect

In-solidum


Het beroep van de architect

Contractuele uitsluiting in-solidum druist in tegen de openbare orde


Het beroep van de architect

Conflictueuze oplossing: beslissing door de rechter


Het beroep van de architect

Conflictueuze oplossing: buitengerechtelijke beslissing


Het beroep van de architect

Verzoeningscommissie Bouw


Het beroep van de architect

Wie moet betrokken worden bij beslechtingen?


Waterrobuust bouwen

Visie van de verzekeraar


Het beroep van de architect

Wie moet ingeschreven zijn op de tabel van de Orde?


Het beroep van de architect

De buitencontractuele aansprakelijkheid


Het beroep van de architect

Polis Burgerlijke aansprakelijkheid ontwerpers

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering


Het beroep van de architect

Hoe omspringen met de polis 'verzekering beroepsaansprakelijkheid'


Het beroep van de architect

Minnelijke oplossing


Sociaal en juridisch statuut

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de Wet Laruelle


Architect in de praktijk

Dichtingsprincipe voor de voegen in vloeistofdichte betonconstructies


ontwerpparameters-bouwschil

Methode van Glaser


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator: veiligheid is een zaak van iedereen


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de landmeter: niet elke fout leidt tot schade


Partners in de bouwsector

Abonnementspolis bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Polis enige werf bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam


Partners in de bouwsector

Voorbeelden van projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: tot slot


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: verzekering beroepsaansprakelijkheid


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: ABR-verzekering


NAV publicaties

Een Schadegeval! Wat nu?

Bent u al eens geconfronteerd met een schadegeval? Verontrustend is dat ze steeds vaker gepaard gaan met een eis tot schadevergoeding. De architect komt daarbij steeds meer in het vizier.


Andere NAV-voordelen

Collectieve Polis Gewaarborgd inkomen

Helaas is niemand vrij van ziekte of ongeval. Uw verplicht sociaal statuut als zelfstandige voorziet een minimum tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid.


Nieuws

NAV lanceert renovatieadvies.be

Geeft u als architect wel eens advies over een aan te kopen renovatiepand? Of begeleidt u renovatieprojecten van A tot Z? Lees dan vooral verder. Want in beide gevallen biedt NAV haar leden nu de mogelijkheid om in het vizier van potentiële kopers en bouwheren te komen.


architect in de praktijk

Gratis advies: een verkeerd signaal


renovatieadviseur

Less is more. Master, wat is uw plan?

Vrijdag aanstaande houdt Vlaanderen de werkzaamheden van de voorbije twee jaar in het Renovatiepact tegen het licht. Eén van de denkpistes in dat pact is de ontwikkeling van een nieuw deskundigenprofiel in de bouw: de renovatie-adviseur.


Opinie

De nieuwe renovatieadviseur, een superman?

Voor een investering in een doordachte en grondige renovatiegolf is het 5 voor 12, niet voor de ontwikkeling van een zoveelste nieuwe speler in het al overbevolkte bouwlandschap.


Opinie

Verplichte verzekering aannemers: is de kogel nu echt door de kerk?

Na jaren lobbywerk keurde de ministerraad in 2016 eindelijk een voorontwerp goed waarbij niet enkel architecten, maar ook aannemers en andere dienstverleners verplicht worden zich te verzekeren voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.


Opinie

De verplichte tienjarige aansprakelijkheids- verzekering voor alle bouwpartners

De invoering van een verplichte verzekering voor aannemers kan zeker toegejuicht worden. Maar we vragen ons af of de wetgever geen kans gemist heeft om een gelijkwaardige verzekeringsplicht in te voeren zoals het Grondwettelijk Hof voor ogen had.