Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Modeldocument

Suggestie in te voegen bepalingen EPB en ventilatieverslaggeving architecten overeenkomst


Partners in de bouwsector

Types energiedeskundigen en -verslaggevers (inclusief ventilatieverslaggevers)


Ontwerpparameters - Technieken

Hygiënische aandachtspunten bij mechanische ventilatiesystemen


Ontwerpparameters - Technieken

De ventilatie van technische kokers en liftschachten beheersen (WTCB)


Ontwerpparameters - Technieken

Geluidshinder door ventilatiesystemen (WTCB)


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers


Ontwerpparameters - Technieken

Balansventilatiesysteem met warmterecuperatie, valkuilen voor de architect


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB eist veel strengere ventilatie-eisen in werkplaatsen dan EPB-regelgeving


Ontwerpparameters - Technieken

VEA: ventilatiedocument residentieel


Ontwerpparameters - Technieken

VEA: Ventilatiedocument niet-residentieel


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers


Ontwerpparameters - Technieken

NAV billboard, kies het juiste ventilatiesysteem


EPB-regelgeving

Minimumeisen voor ventilatievoorzieningen

Het basisprincipe van ventilatie en een aanzet voor ventilatie bij residentiële en niet-residentiële projecten.


EPB-regelgeving

Aandeel ventilatie in EPB-verslaggeving uitgebreid sinds 2016

Verplichting van een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag bij EPB-aangifte.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van een ventilatieverslaggever binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

Wie kan erkend worden als ventilatieverslaggever?


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatieprestatieverslag wettelijk verplicht.

Om de EPB-aangifte geldig te kunnen opmaken is het wettelijk verplicht om een ventilatieprestatieverslag te hebben van de ventilatie-installatie.


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie vlekkeloos integreren bij renovatie, een utopie?


Ontwerpparameters - Technieken

Vraaggestuurde ventilatie en hun reductiefactor


Ontwerpparameters - Technieken

Voorbehandeling van ventilatielucht: warmtewielen en voorkoeling


Energie

Energiebewust bouwen


Bouwstrategiën

Passief bouw, maar hoe kies ik de technieken?


ontwerpparameters-bouwschil

Ventileren en luchtdicht bouwen gaan hand in hand


Waterrobuust bouwen

Dry proof concept


Partners in de bouwsector

Erkenning van de aannemer


Fiscaliteit in de bouw

Ondersteunende maatregelen voor de bouwsector


Architect in de praktijk

De akoestische norm voor woongebouwen


Architect in de praktijk

Keurmerken en kwaliteitskaders


Wetgevend kader

De GSV hemelwater: verstrenging sinds 29-9-2016


Architect in de praktijk

Architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht?

Kan een architect zijn controle-opdracht beperken tot de ruwbouw-winddichtfase? Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie wel. Wat betekent dit nu voor u als architect?


Architect in de praktijk

Eindelijk eens goed nieuws in verband met uw aansprakelijkheid?

Arrest van Hof van Cassatie heeft verstrekkende gevolgen; beperking van het monopolie maakt dat u al architect aandachtig moet zijn voor contractuele bepalingen.


EPB-regelgeving

Wat is er op til binnen de EPB-regelgeving? - 8 sept. 2011


EPB-regelgeving

Wat verandert er in 2014?


EPB-software

Verfijningen vanaf januari 2016: enkele wijzigingen in de EPB-rekenmethode (residentieel)


Bouwstrategiën

BEN-renovatie: het relaas van een architect


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB arbeidsplaatsen: stand van zaken omtrent luchtverversing


Bouwstrategiën

Hoe het SWW verwarmen in een passief woning?


Bouwstrategiën

Verwarmen, baden en ventileren in een passiefhuis


Bouwstrategiën

Kleine speksteenkachel perfect toepasbaar in passiefwoning


Ontwerpparameters - Technieken

Installatie-eisen bij renovatie - Technische artikels (VEA)


Ontwerpparameters - Technieken

Een warmteverliesberekening, vuistregels of een detailberekening.


Ontwerpparameters - Technieken

Hoe het SWW verwarmen in een passiefwoning?


Ontwerpparameters - bouwschil

Na-isolatie van het bestaande dak


EPB-regelgeving

Samenwerken met de EPB-verslaggever


Ontwerpparameters - bouwschil

Slim omgaan met Aangrenzende Onverwarmde Ruimten


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van duurzaam bouwen?


Ontwerpparameters - Technieken

De wisselwerking tussen blowerdoor en thermische camera


Ontwerpparameters - Technieken

De inbouw van het buitenschrijnwerk bij grote spouwdiktes, enkele praktische tips


EPB-regelgeving

Parameters die het E-peil beïnvloeden.


Ontwerpparameters - bouwschil

Oververhitting in EPB: de impact van een doordacht proces


Ontwerpparameters - bouwschil

Luchtschermen, dampschermen, dampremmen


Ontwerpparameters - Technieken

Ecodesign richtlijn van SWW betekent grote winst


Ontwerpparameters - Technieken

Installatie-eisen bij renovatie - Technische artikels (VEA)


Ontwerpparameters - Technieken

Installatie-eisen bij renovatie - Technische artikels (VEA)


Ontwerpparameters - bouwschil

Nauwkeurige raamaansluiting van groot belang


Bouwstrategiën

Gezond leven in een betaalbare BEN-woning

Bijna-EnergieNeutraal (BEN) bouwen wordt vanaf 2021 de norm in Europa. Om deze normen te bereiken, moeten architecten en bouwheren nog beter gaan isoleren en nog luchtdichter gaan bouwen.


EPB-regelgeving

De installatie-eisen

Een algemeen kader.


Ontwerpparameters - Technieken

Technieken voor het monteren van zonnepanelen op hellende daken (WTCB)


Ontwerpparameters - Technieken

Wat krijgt u nu op uw dak?


EPB-regelgeving

VEA: Technische artikels

Het VEA liet een aantal technische artikels uitwerken rond de installatie-eisen bij renovatie die sinds 1 januari 2015 van kracht zijn.


EPB-regelgeving

De installatie-eisen in detail


EPB-regelgeving

Het S-peil, de gebouwschilindicator

Een algemeen kader.


Ontwerpparameters - Technieken

Verwarmen en koelen met geothermie: hoe werkt dit precies?


EPB-regelgeving

Eisenpakket van een BEN-wooneenheid en niet-residentieel BEN-gebouw.


EPB-regelgeving

Wat is een ingrijpende energetische renovatie (IER) en welke eisen zijn van toepassing?


EPB-regelgeving

Wie doet wat wanneer binnen de EPB-regelgeving?


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de aangifteplichtige binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de EPB-verslaggever binnen de EPB-regelgeving.


Bouwstrategiën

Hoe kunnen we met een zo laag mogelijke kostprijs en los van terugverdientijden voldoen?


Bouwstrategiën

Welke eisen zijn van toepassing bij een IER en hoe wordt het E-peil berekend?


Ontwerpparameters - bouwschil

Hygrothermisch gedrag bij na-isolatie spouwmuur


Ontwerpparameters - bouwschil

Waarom luchtdicht bouwen?


Architect in de praktijk

Akoestische gevelisolatie


Premies en belastingsvermindering

Wat met de financiële steunmaatregelingen in 2017?


Architect in de praktijk

Gezond bouwen: de impact van materialen op milieu en gezondheid


Bouwstrategiën

Toepassingen van een ingrijpende energetische renovatie


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe inwendige condensatie vermijden?


Ontwerpparameters - bouwschil

Over de invloed van schaduw en zonnewering in de EPB


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe maken we brede voegen bij prefabpanelen luchtdicht?


Ontwerpparameters - bouwschil

Een luchtdicht gebouw in detail bekeken.

Aan de hand van een project worden de meest cruciale uitvoeringsdetails besproken.


Architect in de praktijk

Verbinding tussen een bakstenen gevel en een houten skelet


Architect in de praktijk

Technische installaties op uw dak


Architect in de praktijk

Dimensioneren van parkeergarages


Architect in de praktijk

Rook- en warmteafvoer (RWA) in parkeergarages


Modelcontract

Voorbeeldcontracten en bepalingen


Intensieve ventilatie

Wordt in de methode voor “potentieel voor intensieve ventilatie” een draaikipraam beschouwd als “veilig”? (geldig voor BA vanaf 1/1/2018)


Aan welke eisen moet een muuropening en de gebruikte ventilatie roosters voldoen in een bestaand verbouwd handelsgebouw?

Een bouwheer heeft een bestaand handelsgebouw verbouwd tot koude-bakkerij met verbruikssalon en 3 aansluitende appartementen. Er is weinig of niets gewijzigd aan bouwvolume, wel zijn de ramen vernieuwd. Er werden geen ventilatieroosters voorzien in de ramen. Aan welke eisen moet een muuropening en de gebruikte ventilatie roosters voldoen? Kan eender welke rooster? Je kan kiezen voor een delta-P van 2 of 10 Pa. Op welke grond moet deze keuze worden bepaald?


Vermenigvuldigingsfactor m bij ventilatiesysteem D

Voor de EPB-aangifte van een woning met ventilatiesysteem D zouden wij graag een correct berekende vermenigvuldigingsfactor m voor het systeem ingeven i.p.v. de waarde bij ontstentenis. Hoe wordt deze berekend?


Sectie van de extractiekanalen bij ventilatiesysteem A of B

Hoe wordt de sectie van de extractiekanalen berekend voor een ventilatiesysteem A of B?


Afvoer in de natte ruimte bij ventilatiesysteem A of B

Mag ik bij ventilatiesysteem A of B de afvoer in de natte ruimte voorzien via een muurdoorvoer in de gevel, indien er geen mogelijkheid is om verticale kanalen te voorzien?


Raamroosters voorzien bij vervanging van ramen?

Indien een klant een verbouwing wil uitvoeren en een nieuw deel bijbouwt, is hij verplicht ventilatie te voorzien in het nieuwe gedeelte, maar is hij ook verplicht raamroosters te voorzien in de bestaande slaapkamers bij vervanging van deze ramen?


Ventilatieroosters laten uitkomen in een verluchte spouw?

Is het toegelaten om de ventilatie-roosters (RTO) te laten uitkomen in een verluchte spouw?


Sas in kantoorgebouwen

Is een sas in een kantoorgebouw een 'speciale ruimte' of een 'ruimte niet bestemd voor menselijke bezetting? En wat met de ventilatie-eisen?


Dampkap bij ventilatiesysteem D

Welke type dampkap bij een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning?


Gegevens Ventilatietoestel D voor de EPB-aangifte

Moeten de gegevens van een gekozen ventilatietoestel D uit de EPB-database gehanteerd worden voor de EPB-aangifte of mogen de gegevens van de aanvraagdatum gebruikt worden?


Ventilatiesysteem D

Hoe kan men komen tot een evenwicht binnen een ventilatiesysteem D?


Eisen van een muuropening en ventilatieroosters

Een bouwheer heeft een bestaand handelsgebouw verbouwd tot koude-bakkerij met verbruikssalon en 3 aansluitende appartementen. Er is weinig of niets gewijzigd aan bouwvolume, wel zijn de ramen vernieuwd. Er werden geen ventilatieroosters voorzien in de ramen. Aan welke eisen moet een muuropening en de gebruikte ventilatieroosters voldoen?


Oppervlakecondensatie in ondergrondse parkeergarages

Er is recent een betonkelder gebouwd met als functie hoofdzakelijk parkeergarage. De kelder is 5m dieper dan het bovenliggende appartementsgebouw. In de zone achteraan is enkel waterdichting op de betonplaat (plafond) geplaatst. Deze zone is dus niet geïsoleerd. We stellen vast dat er heel veel condens aan dit deel van het plafond hangt. Vooral ter hoogte van de ventilatieopeningen. Het plafond onder het gebouw heeft geen condens. Het gebouw zelf is nog niet in gebruik en nog niet verwarmd. Kunnen we dit eenvoudig oplossen?


Is ventilatie verplicht bij het vernieuwen van ramen in bestaande woning?

Indien een klant een verbouwing wil uitvoeren en een nieuw deel bijbouwt is hij verplicht ventilatie te voorzien in het nieuwe gedeelte, maar is hij ook verplicht raamroosters te voorzien in de bestaande slaapkamers bij vervanging van deze ramen?


Balansventilatie voor passiefbouw

Is balansventilatie voor passiefbouw verplicht? Of kan systeem C+ ook worden toegepast?


Wat zijn de gevolgen voor de bouwheer bij het niet voldoen aan de ventilatie eisen

Om esthetische reden kan de bouwheer niet voldoen aan de ventilatie eisen. Wat zijn de gevolgen voor de bouwheer?


Hygiënische ventilatie bij renovatie: Is een nieuwe keuken in een bestaande woning, een ‘nieuwe ruimte’?

Slaat de term ‘nieuwe ruimte’ enkel op het bijbouwen van bvb. een nieuw stukje uitbreiding, of geldt deze term ook voor wanneer in een bestaand gebouw bvb. een nieuwe indeling gemaakt wordt waardoor nieuwe kamers ontstaan binnenin dit bestaand gebouw? Mogen deze nieuw gecreëerde kamers dan ook gezien worden als "nieuw" in de betekenis van het epb-programma?


Hygiënische ventilatie bij renovatie

Is een nieuwe keuken in een bestaande woning, een ‘nieuwe ruimte’?


NAV-billboards

Kies het juiste ventilatiesysteem. Eisen en ontwerptips voor woongebouwen


NAV-syllabi

NAV MEMO: De ventilatieverslaggever & de architect - Kwaliteitskader ventilatie


NAV-syllabi

NAV MEMO: De ventilatieverslaggever & de architect - Taken en verantwoordelijkheden


NAV-pockets

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten - Taken en verantwoordelijkheden


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten - Taken en verantwoordelijkheden


NAV Syllabi

NAV MEMO: De ventilatieverslaggever & de architect - Taken en verantwoordelijkheden


NAV Syllabi

NAV MEMO: De ventilatieverslaggever & de architect - Kwaliteitskader ventilatie


NAV billboards - publicaties in postervorm

Kies het juiste ventilatiesysteem. Eisen en ontwerptips voor woongebouwen


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 70 - bijlage - billboard kies het juiste ventilatiesysteem


NAV Syllabi

Infosessie: Van Bon Air naar Goede Lucht: betaalbaar renoveren met de focus op binnencomfort


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 45 (jul-aug-sep 2017)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 84 (september-oktober 2016)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 29 (jul-aug-sept 2013)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 38 (okt-nov-dec 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 70 (november - december 2013)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 77 (maart - april 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 80 (november - december 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 83 (mei - juni 2016)


NAV publicaties

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten: Taken en verantwoordelijkheden

Sinds 1 januari 2016 moet iedereen die een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt of een melding doet voor de bouw of ingrijpende renovatie van een wooneenheid voldoen aan extra verplichtingen rond ventilatie.


NAV publicaties

Informatiefiches 'Bouw Gezond'

Gezond bouwen en verbouwen: als architect heb je er dagelijks mee te maken. In de voorbereiding van een bouw of verbouwing en tijdens de uitvoering ervan, is je rol als architect doorslaggevend.


Ventilatieverslaggeving

Sinds begin 2016 is de ventilatieverslaggeving wettelijk verplicht. Onze eerste balans legt een reeks pijnpunten bloot. De complexiteit, de kostprijs, het uitblijven van de benodigde webapplicatie en de vele examens voor de erkenning springen het meest in het oog.


Archeologienota

Met de archeologienota is Vlaanderen weer een reglementering rijker. Opnieuw is de doelstelling nobel en gerechtvaardigd, bescherming van ons archeologisch erfgoed, maar de gevolgen onaanvaardbaar. NAV vraagt een snelle evaluatie en bijsturing.


Orde

Orde: “We volgen strategie om tot wettelijke barema’s te komen”

Marnik Dehaen, voorzitter Orde van Architecten – Vlaamse raad geeft tekst en uitleg.


Interview

'Alleen via zelfontplooiing kunnen we crisis in architectuursector keren'

Ir.-arch. Lorenzo Van Tornhaut legde onlangs de laatste hand aan zijn masterscriptie bedrijfseconomie. Daarin pleit hij voor een nieuwe rol voor de architect, aangepast aan de context waarbinnen die vandaag werkt, en schetst hij mogelijke overgangsscenario’s.


Nieuws

NAV gaat voor een gezond (bouw)jaar

NAV zet in 2017 in op gezond (ver)bouwen. Dit aan de hand van een actualisatie en uitbreiding van de map ‘Bouw Gezond’ uit 2010.


Nieuws

Volg jouw ideale BENOvatietraject op www.mijnBENOvatie.be

Gewoon renoveren? Wie verstandig is, ‘BENOveert’. Zo spaar je niet alleen het milieu, maar geniet je ook van veel meer wooncomfort, van een gezonder binnenklimaat, van een aanzienlijk lagere energiefactuur en van een woning die er een heel stuk mooier uitziet.


Nieuws

OPROEP: interessante projecten (gefaseerde) energetische renovatie van woningen gezocht!


Nieuws

Vlaanderen gaat vanaf nu BENOveren!

Wie verstandig is, ‘BENOveert’ vanaf nu. Dit nieuwe werkwoord staat voor ‘beter renoveren’.


Nieuws

Vlaming bouwt energiezuiniger dan wettelijk verplicht

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen gemiddeld een E-peil van E39. Dat is 11 punten lager dan de wettelijke eis van E50.


Nieuws

NAV lanceert renovatieadvies.be

Geeft u als architect wel eens advies over een aan te kopen renovatiepand? Of begeleidt u renovatieprojecten van A tot Z? Lees dan vooral verder. Want in beide gevallen biedt NAV haar leden nu de mogelijkheid om in het vizier van potentiële kopers en bouwheren te komen.


Nieuws

Ontdek nu al het najaar van Vitruvius Academy

Ook dit najaar kunnen architecten op Vitruvius Academy rekenen voor een ruim aanbod bijscholing.


Nieuws

Woningen zijn vijfde kleiner sinds 2000

De aanhoudende stijging van de prijzen voor bouwgrond en de strengere (energie)normen maken nieuwbouw almaar duurder.


Nieuws

Zonneboilers en warmtepompen wegen zwaarder door bij berekening E-peil

Warmtepompen en zonneboilers zullen in de toekomst meer meetellen voor een gunstiger, lager E-peil van gebouwen.


Nieuws

Zonneboilers worden in ere hersteld bij nieuwe EPB-berekening


Architectuur

Terugblik: Natuur in het gebouw brengen (KBC Mechelen) – Foto’s

Ontdek alle foto's van ons projectbezoek op 29 september.


architect in de praktijk

Gratis advies: een verkeerd signaal


Nieuws

Onderteken ons 5-puntenplan voor een beter energiebeleid

Sinds eind oktober kent u de eis voor het nieuwe S-peil: S31. Dat is heel wat lager dan verwacht en ook rijkelijk laat aangekondigd.


energiebewustontwerpen

Woningen krijgen woningpas en energielabel


Interview

“Netwerk Architecten Vlaanderen is meer dan ooit nodig”

Via een terug- en vooruitblik op 2017/naar 2018 lichten NAV-voorzitter Kati Lamens en NAV-directeur Kris Baetens toe waarom bovenstaande uitspraak geen holle slogan is.


Nieuws

Polyclose toont wat er beweegt op de markt

Europese vakbeurs voor raam-, deur-, zonwering-, gevel-, en toegangstechnieken. 17-18-19 januari 2018.


renovatieadviseur

Less is more. Master, wat is uw plan?

Vrijdag aanstaande houdt Vlaanderen de werkzaamheden van de voorbije twee jaar in het Renovatiepact tegen het licht. Eén van de denkpistes in dat pact is de ontwikkeling van een nieuw deskundigenprofiel in de bouw: de renovatie-adviseur.


Energie

Meer dan 1.000 architecten vragen om een haalbaarder energiebeleid

Sinds eind oktober is de eis voor het nieuwe S-peil gekend: S31. Dat is heel wat lager dan verwacht en ook rijkelijk laat aangekondigd.


Opinie

Wat wordt de volgende gang in deze 'grande bouffe'?

Veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, archeologienota, ... wie weet wat creatieve geesten nog allemaal bedenken.


Opinie

2016: grand cru of grand mal?

Niets is zeker, tenzij dat we op een dag sterven, in afwachting daarvan belastingen moeten betalen en als architect jaarlijks een rugzak vol extra verplichtingen op onze toch al fel belaste rug geladen krijgen.


Opinie

De nieuwe renovatieadviseur, een superman?

Voor een investering in een doordachte en grondige renovatiegolf is het 5 voor 12, niet voor de ontwikkeling van een zoveelste nieuwe speler in het al overbevolkte bouwlandschap.


Innovatie

Elektronisch gestuurde ventilatie in architecturale BEN-vakantiewoning

Duurzaam, uiterst energiezuinig, modern én aangenaam vertoeven. Maak kennis met KABANO; een bijna-energieneutraal vakantiehuis in de West-Vlaamse badplaats Oostduinkerke.


Innovatie

Renson Healthbox 3.0: Een klare kijk op luchtkwaliteit en slimme ventilatie

Healthbox 3.0 zorgt op een slimme en volautomatische manier voor gezonde lucht in huis. Deze nieuwe generatie vraaggestuurde ventilatie is klaar voor alle ‘smart homes'.


Innovatie

'Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatie levert meergezinswoning E42 op'

Als een nieuwbouwwoning u niet meteen als muziek in de oren klinkt, dan heeft u wellicht nog niet met het in 2016 opgeleverde Square View I in Zelzate kennisgemaakt.


Innovatie

Duco brengt de toekomst van ventilatie naar Batibouw

"Hierbij zullen twee absolute wereldprimeurs alle aandacht naar zich toetrekken."


Innovatie

Niko, Renson, Reynaers en VELUX gaan samen voor een ‘smart home’

Een huis wordt pas echt slim als alle aanwezige technieken met elkaar communiceren. En dat is net waarom de nummer 1 in huisautomatisering Niko, ventilatiespecialist Renson, VELUX en Reynaers Aluminium de handen in elkaar slaan.


Innovatie

Nieuwe Duco Ventilation App zet belangrijke stap in tijdswinst HVAC-installateur

Hiermee wil de ventilatiespecialist de actuele problematiek rond de slechte binnenluchtkwaliteit in ons land krachtig aanpakken.


Innovatie

Energiezuinig ventileren en verwarmen hand in hand


Innovatie

Derbiskin, het Zwitsers zakmes onder de luchtdichte membranen

De Belgische fabrikant van dakbanen Derbigum® maakt nu ook zijn opwachting op het gebied van de luchtdichting met de lancering van het luchtdichte Cradle-to-Cradle membraan Derbiskin® tijdens Batibouw 2017.


Innovatie

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein bezoekt Renson

Het bezoek kaderde in de vele uitdagingen die zowel de overheid als de industrie te wachten staan om de nodige inspanningen inzake energiezuinig bouwen en verbouwen verder te kunnen leveren.


Innovatie

Architect@work Kortrijk - Licht in het hoofd

Zoekt u een deugdelijke reden om een keer uit uw kot te komen? Een tip: op 27 en 28 april vindt in Kortrijk Xpo de achtste editie van architect@work plaats met als centraal thema Architectuur & Licht.


Innovatie

Het platte dak heruitgevonden: VELUX ontwerpt het gebogen platdakvenster

VELUX verbaast opnieuw met zijn revolutionaire kijk op platte daken. Het merk stelt haar nieuwe gebogen platdakvenster voor.


Innovatie

Renson Healthbox 3.0 genomineerd voor UX Design Awards 2017

De shortlist met genomineerden voor de UX Design Awards 2017 is compleet: uit honderden inzendingen weerhield een zevenkoppige jury 48 producten en concepten.


Innovatie

Duco stelt nieuw schuifpaneel in XXL-formaat voor

Steeds vaker tasten architectenbureaus de grenzen van geveloppervlaktes af die alsmaar groter, hoger en technischer worden ontworpen.


Innovatie

Duco wil hoge ogen gooien op Polyclose 2018

In de industrie van de raam-, deur-, zonwering-, gevel- en toegangstechniek volgen de nieuwigheden elkaar steeds sneller op.


Innovatie

Energie-efficiënt bouwen hand in hand met gezond wonen

Eéngezinswoning in Hoeilaart combineert E-peil 2 met een gezond binnenklimaat.


Innovatie

Duco valt in de prijzen op Van Marcke Innovation Awards 2017

Met woorden als innovatief, intelligent en gebruiksvriendelijk loofde de vakjury de DucoBox Focus met Duco Ventilation App.