Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Details en voorbeelden

Luchtdichte aansluiting tussen de betonnen vloerplaat en het pleisterwerk


Details en voorbeelden

Aansluiting zit ter hoogte van de betonnen tussenvloer


Details en voorbeelden

Eerste aansluiting tussen de betonnen vloerplaat en de luchtdichte laag aan binnenzijde


Details en voorbeelden

Ter plaatse van de overgang tussen gelijkvloers en verdieping wordt luchtdicht gemaakt


Ontwerpparameters - bouwschil

Gespoten polyurethaanschuim als vloerisolatie


Architect in de praktijk

Calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren: de dekvloeren van de toekomst?


Architect in de praktijk

Dekvloeren: types, toepassingen en onderzoek


Bouwstrategiën

Verwarmen, baden en ventileren in een passiefhuis


Waterrobuust bouwen

Visie van de verzekeraar


Waterbewust bouwen

Wanverbindingen voorkomen


Waterbewust bouwen

Legionellapreventie bij kleinschalige niet-publieke projecten


Kolomgebouw

Referentieprojecten


Waterrobuust bouwen

Referentieprojecten


Waterrobuust bouwen

Dry proof concept


Waterrobuust bouwen

Kolomgebouw


Waterrobuust bouwen

Amfibisch gebouw


Amfibisch gebouw

Referentieprojecten


Drijvend gebouw

Referentieprojecten


Waterrobuust bouwen

Waterrobuust bouwen in Vlaanderen


Waterrobuust bouwen

TAW 'Tweede Algemene Waterpassing' voor architecten


Wetgevend kader

Keuring van de Private Riolering


Het beroep van de architect

Begrippen: schade, aansprakelijkheid en schadegevallen beslechten


Partners in de bouwsector

Erkenning van de aannemer


Partners in de bouwsector

Richtprijzen en lonen in de bouwsector


Partners in de bouwsector

Types energiedeskundigen en -verslaggevers (inclusief ventilatieverslaggevers)


Partners in de bouwsector

Tussenkomst van ingenieurs en studiebureaus (delegatie van de opdracht)


Fiscaliteit in de bouw

Ondersteunende maatregelen voor de bouwsector


Architect in de praktijk

Indexen


Architect in de praktijk

Richtprijzen aan te rekenen lonen (regielonen aannemers)


Architect in de praktijk

De akoestische norm voor woongebouwen


Architect in de praktijk

Bepaal uw balkhoogte in drie stappen


Architect in de praktijk

TV-technische voorlichtingen


Architect in de praktijk

Akoestisch comfort in verbruikszalen


Architect in de praktijk

Appartementen akoestisch isoleren


Rechtspraak

Architect als mededader aan een bouwmisdrijf

Kan een architect een stedenbouwkundig misdrijf verweten worden indien deze geen toezicht houdt op de plaatsing van de noodzakelijke hemelwaterputten?


Waterbewust bouwen

Hoe omgaan met collectieve hemelwaterinstallaties in appartementen?


Architect in de praktijk

Architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht?

Kan een architect zijn controle-opdracht beperken tot de ruwbouw-winddichtfase? Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie wel. Wat betekent dit nu voor u als architect?


Architect in de praktijk

Eindelijk eens goed nieuws in verband met uw aansprakelijkheid?

Arrest van Hof van Cassatie heeft verstrekkende gevolgen; beperking van het monopolie maakt dat u al architect aandachtig moet zijn voor contractuele bepalingen.


Architect in de praktijk

Bepalen van de duizendsten in appartementsbouw


EPB-regelgeving

De voornaamste aanpassingen van het wijzigingsdecreet van 18 nov. 2011


EPB-regelgeving

Wat is er op til binnen de EPB-regelgeving? - 8 sept. 2011


EPB-regelgeving

Wat verandert er in 2014?


Renoveren

Renoveren met oog voor een goed ontworpen verwarmingsinstallatie

Als we ons toespitsen op het luik centrale verwarming en aanmaak van sanitair warm water, wordt dit vaak afzonderlijk behandeld en los van het gebouw gezien. Alsof het gebouw maar toevallig een centrale verwarmingsinstallatie bevat.


Architect in de praktijk

Brandveiligheidseisen voor hellende daken: vraag en antwoord


Architect in de praktijk

ETICS en de brandveiligheid van gevels


Architect in de praktijk

Vochtproblemen door omgekeerde condensatie in warme platte daken


Architect in de praktijk

Waterdichting van inloopdouches in eengezinswoningen


Bouwstrategiën

BEN-renovatie: het relaas van een architect


Bouwstrategiën

Passief bouw, maar hoe kies ik de technieken?


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.


Bouwstrategiën

Hoe het SWW verwarmen in een passief woning?


Bouwstrategiën

Kleine speksteenkachel perfect toepasbaar in passiefwoning


Ontwerpparameters - Technieken

Een warmteverliesberekening, vuistregels of een detailberekening.


Ontwerpparameters - Technieken

Hoe het SWW verwarmen in een passiefwoning?


Ontwerpparameters - bouwschil

Staalskeletbouw: aandachtspunten bij de epb-berekeningen


Ontwerpparameters - bouwschil

Slim omgaan met Aangrenzende Onverwarmde Ruimten


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van duurzaam bouwen?


Ontwerpparameters - Technieken

De wisselwerking tussen blowerdoor en thermische camera


EPB-regelgeving

De 2% uitzonderingsregel - een correcte interpretatie

Wat wordt verstaan onder de 2% regel? In welke gevallen mogen ze niet toegepast worden? Hoe te berekenen? en als slot enkele voorbeeldsituaties.


EPB-regelgeving

De maximale U-waarden

Een korte toelichting en de verschillende linken naar de U-waarden per kalanderjaar.


EPB-regelgeving

Eisen voor na-isolatie van bestaande scheidingsconstructies

Voor welke scheidingsconstructies zijn er eisen? Een overzicht van de u-waarden. Hoe wordt de U-waarde berekend


Ontwerpparameters - bouwschil

Oververhitting in EPB: de impact van een doordacht proces


Ontwerpparameters - Technieken

Warmen of koelen met de thermische massa: betonkernactivering


Ontwerpparameters - Technieken

Aandachtspunten bij het ontwerpen van verlichtingsinstallaties bij niet-residentiële projecten (EPN)


Ontwerpparameters - bouwschil

Nauwkeurige raamaansluiting van groot belang


Ontwerpparameters - bouwschil

Ononderbroken luchtdichte schil cruciaal


EPB-regelgeving

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie neemt toe

Is de eis voor HE nog haalbaar met PV of een zonneboiler?


EPB-regelgeving

De installatie-eisen

Een algemeen kader.


EPB-regelgeving

Het minimaal installatierendement bij renovaties: mogelijke vrijstellingen/afwijkingen

Afhankelijk van de leeftijd van de ketel, is er algemene vrijstelling mogelijk.


EPB-regelgeving

De installatie-eisen in detail


Ontwerpparameters - Technieken

Wat architecten moeten weten over zonne-energie


Ontwerpparameters - Technieken

Verwarmen en koelen met geothermie: hoe werkt dit precies?


EPB-regelgeving

Hoe een uitzondering op de EPB-eisen aanvragen?


Details en voorbeelden

De aansluiting maakt verbinding met luchtdichting van dak


Details en voorbeelden

Luchtdichte verbinding tussen de wanden en het dak


EPB-regelgeving

Eisenpakket van een BEN-wooneenheid en niet-residentieel BEN-gebouw.


EPB-regelgeving

Wat is een ingrijpende energetische renovatie (IER) en welke eisen zijn van toepassing?


EPB-regelgeving

EPN-methode voor niet-residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2017 worden de EPB-eisen uitgebreid met een E-peileis en een minimum aandeel hernieuwbare energie voor alle niet-residentiële gebouwen


Architect in de praktijk

Dichtingsprincipe voor de voegen in vloeistofdichte betonconstructies


Bouwstrategiën

Hoe kunnen we met een zo laag mogelijke kostprijs en los van terugverdientijden voldoen?


Bouwstrategiën

Eisen voor na-isolatie van bestaande scheidingsconstructies

Wat is na-isolatie? Voor welke scheidingsconstructies zijn er eisen?


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van BENOveren?


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van een ingrijpende energetische renovatie?


Bouwstrategiën

Welke eisen zijn van toepassing bij een IER en hoe wordt het E-peil berekend?


Ontwerpparameters - bouwschil

De Vlaamse dakisolatienorm


Ontwerpparameters - bouwschil

Waarom luchtdicht bouwen?


Premies en belastingsvermindering

Wat met de financiële steunmaatregelingen in 2017?


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie vlekkeloos integreren bij renovatie, een utopie?


Architect in de praktijk

Gezond bouwen: de impact van materialen op milieu en gezondheid


Bouwstrategiën

Toepassingen van een ingrijpende energetische renovatie


Ontwerpparameters - bouwschil

Over de invloed van schaduw en zonnewering in de EPB


Ontwerpparameters - bouwschil

Een luchtdicht gebouw in detail bekeken.

Aan de hand van een project worden de meest cruciale uitvoeringsdetails besproken.


EPB-regelgeving

Last-minute wijzigingen aan het energiebeleid voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018 zijn er enkele bijkomende wijzigingen op het gebied van Hernieuwbare Energie.


Het beroep van de architect

Is de ontwerper bij fout automatisch aansprakelijk voor een meerkost?


Architect in de praktijk

5 misverstanden over geluidsisolatie en akoestiek


Het beroep van de architect

Welke juridische uitwegen zijn er voor licht verborgen gebreken?


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator: veiligheid is een zaak van iedereen


ontwerpparameters-bouwschil

Ventileren en luchtdicht bouwen gaan hand in hand


Architect in de praktijk

Akoestiek: bezint eer ge begint


Architect in de praktijk

Het opmaken van een lastendaling


Architect in de praktijk

Dimensioneren van parkeergarages


Architect in de praktijk

Rook- en warmteafvoer (RWA) in parkeergarages


Architect in de praktijk

Vloeistofdichte betonconstructies


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: ABR-verzekering


Ontwerpparameters - bouwschil

NAV-filmpjes over luchtdichtheid


Niet vergund dakterras

Voor de bouwaanvraag van een gelijkvloerse verbouwing dien ik de volledige bestaande toestand uit te tekenen. Maar het bestaande dakterras is niet vergund en is ook moeilijk vergunbaar, wegens rechtstreekse inkijk bij de buren. De buren hebben hier echter geen probleem mee. De bouwheer vraagt mij om het dakterras niet te vermelden en in te tekenen als plat dak. Kan ik als architect de bouwheer volgen en het terras zomaar weglaten? Of teken ik best volledig waarheidsgetrouw de bestaande toestand in en laat ik het dakterras dan beter weg in de nieuwe toestand? Zelfs al weet ik dat het terras hoogst waarschijnlijk toch nooit afgebroken zal worden?


Oppervlakte btw tarief

Hoe moet de “oppervlakte” berekend worden bij het verlaagd btw-tarief? Is dit de bewoonbare oppervlakte? Of de totale vloeroppervlakte met inbegrip van zolders, kelders...? Bruto of netto?


Muurovername bij losstaande scheimuur

Voor de nieuwe aanbouw van het gelijkvloers wordt naast akoestische isolatie een nieuwe dragende muur (snelbouw 14cm) voorzien tegen de aanwezige scheimuurconstructie (schoolgebouw). De scheimuur staat nu volledig op zijn grond. De school vraagt zich af of zijn scheimuur als “afscheidende functie” niet dient te worden overgenomen.


Plaatselijke controle

In hoeverre is de architect aansprakelijk voor een te dik uitgevoerde isolatielaag in een vloer? Is een plaatselijke controle niet voldoende?


Vochtgehalte dekvloer

Is het steeds noodzakelijk om het vochtgehalte van de dekvloer te meten alvorens de elastische vloerbekleding te plaatsen?


Niet-vergunningsplichtige werken in afwachting van vergunning

We hebben een bouwvergunning aangevraagd om een rijwoning om te vormen tot een winkelruimte op het gelijkvloers en een B&B op de verdieping. In afwachting van het bekomen van de vergunning werd er gestart met niet-vergunningsplichtige inrichtingswerken. We hebben nu bezoek gekregen van de bouwinspectie, die de werken heeft stilgelegd omdat deze werken 'de realisatie van de aangevraagde toekomstige situatie beogen'. Waarom mogen deze niet-vergunningsplichtige werken nog niet uitgevoerd worden?


Inrekenen van de zoldervloer in de berekening van de bruto vloeroppervlakte

Bij een eengezinswoning is de zolder enkel toegankelijk via een opvouwbare zoldertrap. Moet deze zolder dan meegerekend worden bij de bruto vloeroppervlakte?


Kan ik aangifte van een deel van het gebouw doen?

Wat als er in een project (verbouwing/uitbreiding) een winkel zit op het gelijkvloers die al 6 maanden open is en erboven een (nieuw) appartement, maar waar er nog geen vloerisolatie zit? Kan ik dan de aangifte van de winkel al doen?


Aan welke isolatie-eisen moet een bestaande gemene muur voldoen, na het slopen van het aanpalende pand?

Na het slopen van een bestaande woning, plant de architect in het nieuwe ontwerp een doorrit op het gelijkvloers, naast de gemene muur. Moet deze muuroppervlakte op het gelijkvloers geïsoleerd worden? Wie moet deze kosten dragen? Moet deze oppervlakte van de gemene muur voldoen aan de EPB-eisen?


Verwijderen asbesthoudende gevelbekleding van gemene muur bij uitbreiding woning

Mijn bouwheer heeft een rijwoning gekocht waarbij 1 tuinzijde begrensd is door een gelijkvloerse uitbouw die met (vermoedelijk asbesthoudende) golfplaten is bekleed. Hij wenst zijn woning op het gelijkvloers uit te breiden tegen deze muur. Een deel van de gevelplaten moet dus worden afgebroken. Kan hij dat zomaar, of heeft hij toestemming nodig van de buur? Wie moet de afbraakkosten betalen? De bouwheer zou ook liever alle gevelplaten laten verwijderen. Mag hij dat zelf doen, of kan hij dit eisen van de buur?


Voor start werken op eer verklaren dat werken conform bouwvergunning uitgevoerd werden

In een bepaalde gemeente wordt in de bouwvergunning steeds opgenomen als voorwaarde dat de architect, alvorens de bouwwerken starten, op eer verklaart dat de inplanting en vloerplaathoogte overeenkomen met de afgeleverde bouwvergunning. Dit moet op bijgevoegd formulier ondertekend worden. Ik vraag mij af hoe ik als architect VÓÓR de bouwwerken kan verklaren of de werken conform bouwvergunning werden uitgevoerd? Ik vind het ook altijd gevaarlijk iets te verklaren dat ik alleen maar met zekerheid kan zeggen na deskundige opmeting door een landmeter achteraf. Kan ik deze verklaring op eer dus zomaar ondertekenen?


Middelhoogbouw

Op de 3de verdieping van een appartementsgebouw bevindt zich een duplex. De vloer van de 3de verdieping ligt lager dan 10m boven de vloer van het gelijkvloers. De vloer van de 4de verdieping (bovenste niveau van de duplex) ligt wel hoger dan 10m. De toegangsdeur vanuit de traphal naar dit duplex-appartement ligt op de 3de verdieping. Wordt dit appartementsgebouw als laag- of middelhoogbouw beschouwd?


Gemene muur

We gaan op het gelijkvloers bouwen tegen een bestaande scheidingsmuur. De muur vertoont tekenen waardoor we er van uit gaan dat ze gemeen is. Het is echter niet evident om hier sluitende informatie over te krijgen en we willen voorkomen dat de bouwheer problemen krijgt op termijn. Kunnen we bouwen zonder overname als we geen gebruik maken van de muur?


NAV Syllabi

Infosessie: De hedendaagse vloeropbouw


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 84 (september-oktober 2016)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 6 (nov-okt-dec 2007)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 9 (jul-aug-sep 2008)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 24 (apr-mei-jun 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 80 (november - december 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 83 (mei - juni 2016)


Andere NAV-voordelen

Calculatienormen en richtprijzen: 40% korting NAV-leden

Voor de architect of expert is het een handig hulpmiddel bij het checken van offertes/bestekken en expertises.


Nieuws

Terugblik: BIM, ook voor uw project!

Het event ‘BIM, ook voor uw project!’ mocht op flink wat belangstelling rekenen: 150 deelnemers kwamen over de vloer.


Architectuur

Academisch goud

Eind september werd op de Wilrijkse campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen het Gebouw O officieel in gebruik genomen.


Architectuur

De skyline van het Eilandje voorgoed hertekend

1000 nieuwe bewoners voor de Cadixwijk, een ontwerp van POLO Architects en META.


Interview

Jef Van Oevelen: 'Ja, ik schets nog al onze concepten met de hand'

Portret van een ‘keikop’ die even snel tekent als denkt en dan ook steevast alle conceptschetsen in het bureau eigenhandig (!) voor zijn rekening neemt.


Nieuws

Terugblik: NAV-infosessie over ETICS lokt 600 architecten

NAV zette de aandachtspunten voor architecten op een rij tijdens infosessies in november. Download gratis de syllabus.


Architectuur

BURO II & ARCHI+I ontwerpt nieuwe school voor Ingelmunster

Alles in het ontwerp is compact en kwalitatief opgevat. Zo is er in de circulatieruimtes aandacht voor ruimtelijke ervaring en lichtinval.


openhuizendag

De Vlaamse Renovatiedag 2017: uw afspraak met verbouwers in spe

Een gerealiseerde renovatie in uw portfolio? Pak er mee uit! Schrijf nu in voor de Renovatiedag op 28 mei 2017.


Nieuws

'Is het niet beter om verdichting uit te bouwen op maat en schaal van de kern?'

De vraag van Peter Vermeulen aan Leo Van Broeck.


Interview

'De mal staat het dichtst bij de kopie, zonder er een te zijn'

Het jonge Gentse architectenbureau GAFPA ontwierp de scenografie voor een tentoonstelling in CID – Le Grand-Hornu in Bergen.


Nieuws

NAV stoomt 1.100 architecten klaar voor nieuw epb-hoofdstuk

Met de infoavonden ‘De nieuwe energie-eisen 2017 & het S-peil’ zette NAV in december en januari de nieuwe eisen op een rij. NAV-lid? Download gratis de syllabus.


Nieuws

Volg jouw ideale BENOvatietraject op www.mijnBENOvatie.be

Gewoon renoveren? Wie verstandig is, ‘BENOveert’. Zo spaar je niet alleen het milieu, maar geniet je ook van veel meer wooncomfort, van een gezonder binnenklimaat, van een aanzienlijk lagere energiefactuur en van een woning die er een heel stuk mooier uitziet.


openhuizendag

De Vlaamse Renovatiedag: 4 redenen om mee te doen

28 mei 2017 is uw afspraak met toekomstige verbouwers. Alvast 4 redenen om mee te doen als architect.


Architectuur

Gazometersite Sint-Truiden moet stationsbuurt tweede adem geven

De Gazometersite in Sint-Truiden krijgt een grondige make-over. Architecten Archtergael plant er een mix van publieke functies in.


Nieuws

20ste Gouden Baksteen voor Hilde Crevits en Philippe Muyters

Bouwunie reikt de Gouden Baksteen uit aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits én Vlaams minister van Werk Philippe Muyters voor het “duaal leren en werken”.


Nieuws

'De Vlaamse Renovatiedag is een ideale etalage'

Op zondag 28 mei vindt de Vlaamse Renovatiedag plaats. In het deelnemersveld mag uw renovatieproject zeker niet ontbreken. Ir.-architect Simon Vermote vertelt waarom.


Nieuws

Vlaanderen gaat vanaf nu BENOveren!

Wie verstandig is, ‘BENOveert’ vanaf nu. Dit nieuwe werkwoord staat voor ‘beter renoveren’.


openhuizendag

Renovatiedag 2017: schrijf uw project in vóór 28 februari

Een gerealiseerde renovatie in uw portfolio? Pak er mee uit! Laat toekomstige verbouwers uw architectuur en aanpak beleven.


openhuizendag

De Vlaamse Renovatiedag: schrijf vandaag nog in

Hét gedroomde uitstalraam voor uw vakkennis.


Architectuur

Verheven houtbouw als tijdelijk verblijf

Het jonge architectenbureau GAFPA verbeeldde op een terrein in Wachtebeke wat een weekendhuis zou kunnen zijn. Het project leverde hen een speciale vermelding op tijdens de jongste Belgian Building Awards.


Nieuws

Versoepeling 100% unanimiteitsregel door VME in een collectief bouwproject op komst!

Goed nieuws voor alle architecten die bezig zijn met collectieve bouwprojecten, waar tot op heden de VME enkel mag beslissen bij 100% unanimiteit: de regelgeving zal versoepelen!


Nieuws

UD Woonlabo in Hasselt vol bruisende Universal Design-ideeën

Universal Design (UD) is gebruiksvriendelijk, mooi, praktisch en toegankelijk ontwerpen voor iedereen. Dat is de theorie. De praktijk zie je onder meer in het Hasseltse UD Woonlabo.


Nieuws

NAV-infosessie over nieuwe brandwetgeving helpt 1.000 architecten uit de brand

NAV-lid? Download hier gratis de syllabus.


Nieuws

Tekort aan isolatie: Alternatieven voor PUR en PIR

Sinds enkele maanden is er door de enorme vraag een tekort aan grondstoffen bij de producenten van PUR/PIR isolatie. De prijs stijgt makkelijk met 20 tot 40 %, de levertermijn wordt langer en uw bouwwerf loopt zo vertraging op.


Architectuur

Antwerps provinciehuis in volle groei

In juli 2017 zullen de bouwpartners het hoogste punt bereiken: 57,7 meter.


Architectuur

Neutelings Riedijk Architecten voltooien het grootste passieve kantoorgebouw van België

Het Herman Teirlinckgebouw is het nieuwe hoofdgebouw van de Vlaamse overheid in Brussel. Met een oppervlakte van 65.000m2 is het het grootste passieve kantoorgebouw van België.


Nieuws

Zonneboilers worden in ere hersteld bij nieuwe EPB-berekening


Architectuur

Gebouw M versterkt wetenschapscampus UAntwerpen

Na gebouw O is nu ook gebouw M op de campus Drie Eiken van de universiteit Antwerpen in gebruik genomen.


Nieuws

Vlaming vindt energiezuinigheid belangrijk, maar renoveert onvoldoende

Negen op de tien Vlamingen vindt energiezuinigheid belangrijk. Toch voldoet zes op de tien woningen niet aan de energienorm.


Nieuws

Vlaanderen renoveert, maar door te BENOveren kan het beter

Hoewel de afgelopen jaren vooruitgang werd geboekt in het energetisch renoveren van het Vlaamse woningenpark, is er toch nog heel wat ruimte voor verbetering.


Rondetafel

Het nieuwe Vlaamse ruimtebeleid: kansen en uitdagingen

NAV en de Orde van architecten – Vlaamse Raad brachten vijf betrokken partijen samen voor een discussie over het nieuwe Vlaamse beleid inzake ruimtelijke ordening.


Nieuws

Imec en de UGent openen HomeLab

Imec en de UGent openen op het technologiepark in Zwijnaarde HomeLab, een digitale leef- en leeromgeving die de woning van de toekomst als uitgangspunt neemt. Hier kunnen bedenkers, designers en testgebruikers slimme diensten en producten ontwikkelen.


Nieuws

De oorzaak van hersenloze landschapskantoren? “WBA”

De voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid, Frank Van Massenhove, gaat op zoek naar de oorzaak van hersenloze landschapskantoren. "WBA", stelt hij, oftewel “wereldberoemde architecten."


Nieuws

Download gratis syllabus 'Creatief ontwerpen met baksteen'

Metselverbanden zijn unieke designtools die architectonische expressie én identiteit geven aan architectuur.


Nieuws

Infosessie ’S-Lab’ brengt 1.000 architecten op de been

Ontdek alle foto's en download gratis de syllabus.


Nieuws

Terugblik Grote Energiequiz 2017: hoe zou u zelf gescoord hebben?

Doe de test!


Nieuws

Dit het is het nieuwe beursgebouw van Brugge

Eduardo Souto de Moura mag de nieuwe beurs- en congreshal in Brugge ontwerpen.


Nieuws

2017 grand cru: NAV verwelkomt ruim 9.000 architecten op infosessies en projectbezoeken

Ontdek wat we in 2018 in petto hebben ...


Nieuws

Extra duwtje in de rug voor wie leegstand aanpakt

‘Deze beslissing nemen we om leegstand tegen te gaan en kadert in de vereenvoudiging van de fiscaliteit.’


openhuizendag

De Vlaamse Renovatiedag 2018: schrijf uw project nu in

Een gerealiseerde renovatie in uw portfolio? Pak er mee uit!


Opinie

Creatief met slimme meters

De uitrol van de slimme meter is een goede zaak, zolang men niet verwacht dat deze slimme (digitale) meter alleen de kosten rechtvaardigt.


Innovatie

Energiezuinig ventileren en verwarmen hand in hand


Innovatie

Slimme renovatie van drukste parkeerdak Europa

Deze grootscheepse renovatie wordt ontworpen én uitgevoerd door de Nederlandse specialisten van Betonrestore en Zoontjens.


Innovatie

SOPREMA@BATIBOUW: een mix van isolatie, waterdichting én cocktails

SOPREMA laat dit jaar in hal 5 een moderne luxe-woning verrijzen. Het doel? Totaalaanbieder worden voor de hele bouwschil.


Innovatie

Zonnestroom en lucht-lucht warmtepomp: een droomhuwelijk!

Om het teveel aan opgewekte zonnestroom nuttig te verbruiken en tegelijk het comfort in de slaapkamers te verhogen, is er de ultrazuinige Nexura lucht-lucht warmtepomp van Daikin.


Innovatie

Energie-efficiënt bouwen hand in hand met gezond wonen

Eéngezinswoning in Hoeilaart combineert E-peil 2 met een gezond binnenklimaat.