Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Ontwerpparameters - Technieken

Infosessie: de integratiee van een warmtepomp in het ontwerp van een architect


Ontwerpparameters - Technieken

Warmtepompen voor woningen


Ontwerpparameters - Technieken

Warmte uit de natuur-de warmtepomp


Ontwerpparameters - Technieken

Verwarmen en koelen met geothermie: hoe werkt dit precies?


Fiscaliteit in de bouw

Ondersteunende maatregelen voor de bouwsector


Afvalwater

Riothermie: water als warmtebron

Riothermie, de term werd zo’n vijf jaar geleden in Nederland geïntroduceerd. De techniek zelf is al meer dan dertig jaar oud, maar nu komen ook de eerste projecten in Vlaanderen van de grond. Een stand van zaken.


EPB-regelgeving

Wat is er op til binnen de EPB-regelgeving? - 8 sept. 2011


EPB-regelgeving

Wat verandert er in 2014?


Renoveren

Renoveren met oog voor een goed ontworpen verwarmingsinstallatie

Als we ons toespitsen op het luik centrale verwarming en aanmaak van sanitair warm water, wordt dit vaak afzonderlijk behandeld en los van het gebouw gezien. Alsof het gebouw maar toevallig een centrale verwarmingsinstallatie bevat.


Bouwstrategiën

BEN-renovatie: het relaas van een architect


Bouwstrategiën

Passief bouw, maar hoe kies ik de technieken?


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers


Bouwstrategiën

Hoe het SWW verwarmen in een passief woning?


Bouwstrategiën

Verwarmen, baden en ventileren in een passiefhuis


Bouwstrategiën

Kleine speksteenkachel perfect toepasbaar in passiefwoning


Ontwerpparameters - Technieken

Een warmteverliesberekening, vuistregels of een detailberekening.


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers


Ontwerpparameters - Technieken

Hoe het SWW verwarmen in een passiefwoning?


EPB-regelgeving

Samenwerken met de EPB-verslaggever


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van duurzaam bouwen?


EPB-regelgeving

Parameters die het E-peil beïnvloeden.


Ontwerpparameters - Technieken

Micro-WKK brengt warmtekrachtkoppeling bij particulier


Ontwerpparameters - Technieken

Warmen of koelen met de thermische massa: betonkernactivering


EPB-regelgeving

Minimum aandeel hernieuwbare energie

Wat is de minimale HE vanaf 2017?


EPB-regelgeving

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie neemt toe

Is de eis voor HE nog haalbaar met PV of een zonneboiler?


Bouwstrategiën

Gezond leven in een betaalbare BEN-woning

Bijna-EnergieNeutraal (BEN) bouwen wordt vanaf 2021 de norm in Europa. Om deze normen te bereiken, moeten architecten en bouwheren nog beter gaan isoleren en nog luchtdichter gaan bouwen.


EPB-regelgeving

De installatie-eisen

Een algemeen kader.


Ontwerpparameters - Technieken

Wat krijgt u nu op uw dak?


EPB-regelgeving

De installatie-eisen in detail


EPB-regelgeving

Hoe een uitzondering op de EPB-eisen aanvragen?


Bouwstrategiën

Hoe kunnen we met een zo laag mogelijke kostprijs en los van terugverdientijden voldoen?


Premies en belastingsvermindering

Wat met de financiële steunmaatregelingen in 2017?


Architect in de praktijk

Technische installaties op uw dak


NAV billboards - publicaties in postervorm

'Warmtepompen: de verschillende systemen toegelicht'


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 89 - bijlage - billboard 'Warmtepompen: de verschillende systemen toegelicht'


NAV-billboards

Warmtepompen: De verschillende systemen toegelicht.


NAV-billboards

Geothermie - De grondgekoppelde warmtepomp tot op de bodem toegelicht


NAV billboards - publicaties in postervorm

Geothermie - De grondgekoppelde warmtepomp tot op de bodem toegelicht


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 80 - bijlage - billboard geothermie


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 87 (maart-april 2017)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 13 (jul-aug-sep 2009)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 80 (november - december 2015)


Nieuws

Zonneboilers en warmtepompen wegen zwaarder door bij berekening E-peil

Warmtepompen en zonneboilers zullen in de toekomst meer meetellen voor een gunstiger, lager E-peil van gebouwen.


Architectuur

Academisch goud

Eind september werd op de Wilrijkse campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen het Gebouw O officieel in gebruik genomen.


Nieuws

Deze maatregelen moeten Vlaanderen op de groene weg zetten

Wat het kersverse klimaatakkoord voor de bouw- en energiewereld betekent.


Nieuws

Vlaming bouwt energiezuiniger dan wettelijk verplicht

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen gemiddeld een E-peil van E39. Dat is 11 punten lager dan de wettelijke eis van E50.


Nieuws

Woning MVC architecten wint Ecobouwers Renovatie van het Jaar 2017

De ligging in de kern, de grondige isolatie en het gebruik van hernieuwbare energie overtuigden de jury.


Nieuws

Nieuwe normen en richtlijnen sociale woningbouw


Nieuws

Zonneboilers worden in ere hersteld bij nieuwe EPB-berekening


Nieuws

Tommelein: ‘Groene taxshift wordt onvermijdelijk’

De klimaatrevolutie loopt niet van een leien dakje, geven Joke Schauvliege en Bart Tommelein toe.


energiebewustontwerpen

Ook in 2018 kunt u volop genieten van energiepremies, fiscale voordelen en een energielening.

In Vlaanderen worden in 2018 diverse stimuli gegeven voor energiebesparende maatregelen.


Nieuws

7de editie van InterSOLUTION, internationale vakbeurs voor zonne-energie

De vakbeurs voor zonne-energie, InterSOLUTION, wordt op 17 en 18 januari 2018 opnieuw georganiseerd in Flanders Expo te Gent.


Opinie

Creatief met slimme meters

De uitrol van de slimme meter is een goede zaak, zolang men niet verwacht dat deze slimme (digitale) meter alleen de kosten rechtvaardigt.


Innovatie

Zonnestroom en lucht-lucht warmtepomp: een droomhuwelijk!

Om het teveel aan opgewekte zonnestroom nuttig te verbruiken en tegelijk het comfort in de slaapkamers te verhogen, is er de ultrazuinige Nexura lucht-lucht warmtepomp van Daikin.


Innovatie

Energiezuinig ventileren en verwarmen hand in hand


Innovatie

Energie-efficiënt bouwen hand in hand met gezond wonen

Eéngezinswoning in Hoeilaart combineert E-peil 2 met een gezond binnenklimaat.