Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Waterrobuust bouwen

Visie van de verzekeraar


Waterrobuust bouwen

Context


Waterrobuust bouwen

Referentieprojecten


Waterrobuust bouwen

Wet Proof Concept


Waterrobuust bouwen

Dry proof concept


Waterrobuust bouwen

Kolomgebouw


Waterrobuust bouwen

Terpgebouw


Waterrobuust bouwen

Amfibisch gebouw


Waterrobuust bouwen

Drijvend gebouw


Waterrobuust bouwen

Waterrobuust bouwen in Vlaanderen


Waterrobuust bouwen

TAW 'Tweede Algemene Waterpassing' voor architecten


Waterrobuust bouwen

Bezorg ons uw waterrobuust project!


Waterrobuust bouwen

Dossier: Analyse van bouwtechnieken in overstromingsgebied

Dit rapport is het resultaat van een technische analyse van recent gebouwde woningen in overstromingsgevoelig gebied. Het rapport schetst de technische aandachtspunten voor gebouwen.


Water

Waterbewust bouwen


Interessante Publicaties

Pocket Waterrobuust bouwen


Presentaties

2015_A@W_Waterrobuust bouwen_VDA Paalwoning


Presentaties

2015_A@W_Waterrobuust bouwen


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Waterrobuust Bouwen: Bouwen en Renoveren in overstromingsgevoelig geboed


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 73 (mei - juni 2014)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 74 (september - oktober 2014)


NAV publicaties

Waterrobuust bouwen

Hoe voorkomt u schade aan gebouwen bij overstromingen?


Met de steun van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.

Consulent Waterbewust Bouwen

Het project ‘Consulent Waterbewust bouwen’ ondersteunt architecten bij het maken van meer doordachte keuzes voor waterrobuust (overstromingsveilig) bouwen en de waterhuishouding van nieuwbouw- en verbouwingsprojecten.


Nieuws

NAV lanceert website Waterbewustbouwen.be

Alle info over waterbewust en waterrobuust bouwen op één webstek.


Consulententproject

Minister Schauvliege verlengt project 'Consulent Waterbewust bouwen'

In de marge van de Vlaamse Renovatiedag kondigde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege aan dat ze, met de steun van de Vlaamse Overheid, het project ‘consulent waterbewust bouwen’ verlengt.