© Ludo Van Mechelen.

Infosessie

Groen bouwen. Groendaken en groene wanden

Do 24 Mei 2018
Leuven
Brabanthal
Di 29 Mei 2018
Grobbendonk
Soprema
Di 5 Juni 2018
Nazareth
Omnia Schaubroeck

Groene wanden en daken hebben zeer veel voordelen. Het uitzicht van een gebouw of stad verandert van somber en grijs naar levendig en groen. Het hitte-eiland effect wordt getemperd doordat ze verhinderen dat de achterliggende constructie opwarmt en het water wordt vertraagd afgevoerd. Verder hebben ze een akoestische meerwaarde en een positief effect op de psychologische beleving.

 

Door het toepassen van verschillende plantsoorten wordt bovendien een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit. Redenen genoeg om als architect groene wanden en groendaken toe te passen.

 

Maar heeft u hiervoor voldoende bagage om dit tot een goed en uiteraard groen einde te brengen?

terug naar overzicht

Programma

18u30

Ontvangst

19u00

Verwelkoming

19u05

Groendaken, een meerwaarde als ze juist geconcipieerd worden

Groendaken zijn geen modeverschijnsel, ze betekenen een meerwaarde voor eenieder van ons, maar alles valt en staat bij een goed ontwerp en goede uitvoering. In een notendop wordt u wegwijs gemaakt in de belangrijkste aandachtspunten, van voordelen en ontwerpmatige aspecten. Daarenboven wordt aandacht besteed aan de brandveiligheid, iets wat we vandaag de dag echt niet uit het oog mogen verliezen.

ir.-bouwkunde Freya Michiels, vennoot bij Bureau Bouwtechniek

20u05

Groene wanden voor duurzame gebouwen en steden

- Voordelen en belang van groene wanden
- Constructieve principes
- Onderhoud
- Aandachtspunten
- Case studie

ir.-architect Filip Dobbels, WTCB

20u30

Praktijkoplossingen

Integratie van de deelnemende partnerbedrijven
Dörken - IBIC - Plantdesign De Boer

ir.-architect Koen Willem

21u00

Praktijkmarkt met netwerkmoment

22u00

Einde

Praktisch

Data & locatie

Do 24 Mei 2018: Leuven
Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven

 

Di 29 Mei 2018: Grobbendonk
Soprema, Bouwelven 5, 2280 Grobbendonk

 

Di 5 Juni 2018: Nazareth
Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth

Tijdstip

Ontvangst vanaf 18u30. Verwelkoming om 19u00 stipt.

Genodigden

De avond is exclusief voor architecten, ingenieur-architecten en hun medewerkers.

Deelnameprijs

De sessies zijn gratis voor NAV-leden.
Niet-leden betalen 20 EUR aan de ingang.

Meer info

NAV - Tel. 02 212 26 99 - info@nav.be

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.