Infosessie

Muurvaste kennis over ETICS - Van sierpleister tot harde bekledingen

Do 10 November 2016
Nazareth
Omnia Schaubroeck
Do 17 November 2016
Heusden Zolder
CeDuBo
Do 24 November 2016
Edegem
Hotel ter elst
Di 29 November 2016
Kortrijk
Eandis

ETICS,  volmondig "External Thermal insulation Composite Systems" of Thermisch Buitengevelisolatie Systeem is ontstaan als een compleet gevelsysteem met sierpleister als afwerkingslaag.

Meer recent zijn de ETICS met afwerkingsmaterialen die je rechtstreeks op buitenisolatie kan verkleven, zoals steenstrips, keramische tegels, natuursteen, etc.

 

Op deze infosessie brengen dr. ing. Sara Korte (WTCB) en Prof. Nathan Van Den Bossche (Ugent) een overzicht van de aandachtspunten die je in rekenschap moet brengen bij het voorschrijven van ETICS met sierpleister of harde bekledingen als afwerkingslaag.

terug naar overzicht

Programma

18u30

Ontvangst

19u00

Verwelkoming

19u05

ETICS - Thermisch Buitengevelisolatie Systeem

Definitie, onderdelen, etc.
Normatieve context

19u10

Materialen

Ondergrond, isolatie, pleister, harde bekleding, …
Eigenschappen, vereisten, toepassingsgebied, …

19u20

Specificaties

Stabiliteit, brandveiligheid, vocht, schokweerstand, akoestische en energetische, specificaties, duurzaamheid, milieu,…
Ontwerp & Detaillering. Aansluiting: muurvoet, aansluiting schrijnwerk etc.
Uitvoering. Coördinatie van de werken

20u00

Do’s en don’ts bij ETICS

Toelichting van de do’s en don’ts bij het voorschrijven van ETICS aan de hand van meerdere cases.

20u40

Praktijoplossingen van de partners

21u05

Praktijkmarkt met netwerkmoment

Praktisch

Data & locatie

Do 10 November 2016: Nazareth
Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154

 

Do 17 November 2016: Heusden Zolder
CeDuBo, Industrieterrein De Schacht nr 1112

 

Do 24 November 2016: Edegem
Hotel ter elst, Kattenbroek 1

 

Di 29 November 2016: Kortrijk
Eandis, President Kennedypark 12

Tijdstip

Ontvangst met broodjes vanaf 18.30 uur. De lezing start om 19.00u stipt.

Genodigden

De avond is exclusief voor architecten, ingenieur-architecten en hun medewerkers.

Deelnameprijs

NAV-leden komen gratis.
Niet leden betalen 15 EUR aan de ingang.

Meer info

NAV, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99
info@nav.be

Permanente vorming

Voor architecten

De sessie werd goedgekeurd door de erkenningscommissie van de Orde van Architecten Vlaamse Raad. De commissie kende 2 punten toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw OvA-stamnummer noteert. Later kan uw stamnummer niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij de Orde van Architecten.


Voor EPB-verslaggevers

De sessie werd goedgekeurd door de erkenningscommissie het Vlaams Energieagentschap. De commissie kende 2 u permanente vorming toe aan deze vormingsactiviteit.
Let op: Deze sessie komt enkel in aanmerking als permanente vorming als u bij uw inschrijving uw rijksregisternummer en uw code als verslaggever noteert. Later kan uw rijksregisternummer en code als verslaggever niet meer toegevoegd worden en komt deze sessie bijgevolg niet in aanmerking als permanente vorming bij het VEA.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie

Met de steun van:

Gemandateerd door:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.
GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.