Vormingssessie

Toegankelijkheid en levenslang wonen

Ma 5 December 2016
Brussel
Brussels Meeting Centre WTCB

Het Kennisplatform Renovatie nodigt u graag uit voor een workshop rond langer zelfstandig thuis wonen. Principes als levenslang wonen, meegroeiwonen en toegankelijkheid komen aan bod, maar ook de uitdagingen die er zijn om deze toe te passen op bestaande woningen.

Een programma werd samengesteld waarbij ook een aantal projecten uit de zorgproeftuinen aan bod zullen komen. Binnen een duurzame renovatie van ons bestaande woningenpark wordt zo ook aandacht besteed aan deze sociale uitdaging van de toekomst.

terug naar overzicht

Programma

09u30

Introductie

Alain Thielemans, VLAIO

09u45

Principes van levenslang wonen/meegroeiwonen en toegankelijkheid

Fien Van den Abeele, Inter

10u20

Het project ‘ProDomo’: de uitdagingen verbonden aan het levensloopbestendig renoveren van een rijwoning

Elise Van Opstal, AIPA, Stad Aalst

10u40

Enkele concrete voorbeelden van woningaanpassing

Jean Paul Lefebvre, Blijf Actief

11u00

Project ‘Duurzame Wijk’ en hoe rekening te houden met de principes van levenslang wonen

Hans Cools, Wienerberger

11u20

De aanpak binnen een stadvernieuwingsproject

Bert Willems en Katrijn Driesen, stadsontwikkeling Turnhout

11u40

Proeftuinproject Mutatie+ : Levensloopbestendig renoveren van woningen

Ann Verlinden BJW en Elke Ielegems,

12u00

Broodjeslunch

Praktisch

Data & locatie

Ma 5 December 2016: Brussel
Brussels Meeting Centre WTCB, Poincarélaan 79, 1060 Brussel

Tijdstip

Ontvangst vanaf 9u00,
einde om 13u00

Deelnameprijs

Gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.