NAV Memo

Wijzigingen vennootschaps-, verenigingsrecht en de insolventiewet

Inschrijven

Di 19 Maart 2019
Mechelen
Technopolis Mechelen
Do 21 Maart 2019
Gent
PAC Gent
Di 26 Maart 2019
Kortrijk
Eandis
Do 28 Maart 2019
Heusden-Zolder
CeDuBo

De wijzigingen binnen het vennootschapsrecht, verenigingsrecht en de insolventiewet.

Wat betekenen die voor u als architect?

 

Op 20 juli 2017 keurde de federale ministerraad het wetsontwerp voor de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen goed. Verwacht wordt dat het nieuwe vennootschapsrecht en het verenigingsrecht in de loop van 2019 stapsgewijs in werking treedt en tegen 2020 officieel van kracht zal zijn.

 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe insolventiewet worden faillissementsprocedures, definities en rechtshandhavingsbepalingen gemoderniseerd, samenhangender en bevattelijker gemaakt.

 

Deze NAV memo overloopt de voornaamste wijzigingen binnen de verschillende wetgevingen die voor u als architect en uw vennootschap van betekenis zijn.

terug naar overzicht

Programma

18u30

Ontvangst

19u00

Verwelkoming

19u05

Wijzigingen in het vennootschaps- en verenigingsrecht

o Context
- Waarom een hervorming?
- Overzicht belangrijkste wijzigingen (WER, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen…)

o Krachtlijnen
- Afschaffing verschil burgerlijke en handelsvennootschappen
- Opname van Verenigingen in ‘Wetboek Vennootschappen en Verenigingen)
- Reductie van het aantal vennootschapsvormen
- Maatwerk
- Introductie meervoudig stemrecht
- Wijzigingen erfrecht
- …

o Impact op bestaande en opstartende vennootschappen

o Problematiek maatschappen en andere tijdelijke vennootschappen

o Interactie met Laruelle vennootschap
- Van coöperatieve naar BV
- Mogelijkheden van een BV
- ...

Meester Bart Goossens - GSJ advocaten

19u40

Gezond financieel beheer – ook onder de nieuwe wetgeving een blijvend aandachtspunt:

- Bij de opstart: het versterkt belang van een goed financieel plan

- Een BV zonder kapitaal: wat zijn de consequenties? Wat gebeurt er met het bestaand kapitaal & de opgebouwde reserves? Kunnen deze voortaan zonder enige drempel uit de vennootschap gehaald worden?

- Is mijn onderneming financieel gezond? Knipperlichten & herstelplannen

SBB Accountants & Adviseurs

20u15

Wat als het dreigt mis te lopen?

o Mogelijke insolventie-regelingen
- Wat doen om niet failliet verklaard te worden?
- Getrapte regeling

o Faillissement
- Architect als mede-curator

o Aansprakelijkheidsfacetten / -regimes
- Naar bestuurders / zaakvoerders
- Niet elke fout leidt tot aansprakelijkheid
- Hoe zorgen dat je zelf niet verantwoordelijk gesteld wordt igv faillissement

Meester Bart Jacqmain - GSJ Advocaten

Praktisch

Data & locatie

Di 19 Maart 2019: Mechelen
Technopolis Mechelen, Technologielaan 1, 2800 Mechelen

 

Do 21 Maart 2019: Gent
PAC Gent, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

 

Di 26 Maart 2019: Kortrijk
Eandis, President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk

 

Do 28 Maart 2019: Heusden-Zolder
CeDuBo, Industrieterrein de Schacht 1112, 3550 Heusden-Zolder

Tijdstip

Ontvangst vanaf 18u30. Verwelkoming om 19u00 stipt.

Genodigden

De avond is exclusief voor NAV-leden.

Deelnameprijs

De bijeenkomst is gratis voor NAV-leden.

Meer info

NAV vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99
info@nav.be


Inschrijven

Inschrijven voor deze activiteit

 
NAV-lidmaatschap:

  (enkel inschrijven via lidnummer)

Gegevens deelnemer
Voornaam: *
Naam: *
Lid: *

Lidnummer:


Bedrijfsgegevens
Bureau:
Adres: *
Postcode: *
Gemeente: *
Tel:
E-mailadres: *
BTW:
Locatie
Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Dan kan u hier al uw vraag formuleren en ontdekt u het antwoord op tijdens de infosessie.

 

Uw vraag:
Opmerkingen:
* Verplichte velden
 
Opgelet: Na uw inschrijving ontvangt u een mail voor de goede ontvangst van uw inschrijving.
Een definitieve bevestiging van uw inschrijving met routeplan volgt per post en/of per mail.
Met de steun van:

Gemandateerd door:

GEDRAGSCODE SYNTRA VLAANDEREN
De gedragscode is een inspanningsverbintenis van de gemandateerde (organisatie) en zijn (haar) betrokken medewerkers, die aan de cursisten kenbaar gemaakt zal worden voor de aanvang van elke dienstverlening.
Download hier de gedragscode.