Seminarie

Nieuwe wetgevingen, regelgevingen: …. Wat betekenen deze voor U.

Do 13 juni 2019
Zonhoven
VHS

Wat staat er concreet nog allemaal op til? Om u hierin de juiste weg te wijzen, nodigt NAV-Limburg u graag uit voor een interactieve avond boordevol tips en tricks voor architecten.

 

Tijdens een interactieve infoavond proberen wij u te verduidelijken wat de nieuwe regelgevingen voor u en uw kantoor betekenen. De Wet Peeters – Borsus, Peeters – Ducarme en de wijzigingen van de vennootschapswetgeving worden u nader toegelicht.

 

Daarnaast hebben we het allemaal al meegemaakt, de stopzetting van een architectenovereenkomst.
Hoe, wat en waarom… deze vragen worden u door meester Guy Schiepers beantwoord.

 

Bijkomend is er nog tijd voorzien om prangende juridische vragen betreffende bovenstaande onderwerpen of andere voor u te beantwoorden. Dit kan tijdens de infoavond of tijdens de walking dinner achteraf.

terug naar overzicht

Programma

18u00

Ontvangst met hapje en drankje

18u20

Inleiding

Ben Van Holm, voorzitter NAV-Limburg

18u30

Seminarie

o Wet Peeters-Borsus
- Wat zijn de taken van de architect en wat zijn de gevolgen als deze taken niet worden nageleefd?
- Welke aannemers vallen onder deze wetgeving?

o Wet Peeters-Ducarme
- Wat wijzigt er voor de architect?
- Zijn er hierdoor evoluties in de rechtspraak?

o Wijziging vennootschapswetgeving
- Wat verandert er voor de architect?

o Stopzetting architectenovereenkomst
Door de architect:
- Wanneer mag hij de overeenkomst stopzetten, hoe doet hij dit,…
- Tips
Door de bouwheer:

o Juridische vragenronde

Meester Guy Schiepers, Lijnrecht

20u00

Netwerkmoment met walking dinner

Praktisch

Data & locatie

Do 13 juni 2019: Zonhoven
VHS, Eikenenweg 56 - 3520 Zonhoven

Tijdstip

Donderdag 13 juni 2019

Genodigden

De avond is exclusief voor architecten, ingenieur-architecten en hun medewerkers.
(Max. 60 deelnemers.)

Deelnameprijs

De sessie is gratis voor NAV-leden.
Niet-leden betalen 20 EUR.

Meer info

NAV vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
Tel. 02 212 26 99
info@nav.be

Met de steun van: