Lezing

Herbestemmen, een toekomst op maat

Do 9 Maart 2017
Antwerpen

Ruimte wordt steeds schaarser en het behoud van cultureel erfgoed is van groot belang. Herbestemmen geeft een gebouw een nieuwe kans en een nieuwe betekenis voor de omgeving zonder zijn uiterlijk te verliezen.

 

NAV en AiNB (organisatie van interieurarchitect) nodigen u uit voor een inspirerende lezing over herbestemming gebracht door Evelyne Merkx van ontwerpstudio Merk X, gekend van publieke werken zoals de Hema, Het Concertgebouw, Hermitage en de Raad van State.

 

Werkend vanuit een analyse van de architectonische kwaliteiten van een gebouw maakt ze interieurs die opvallen door hun heldere en warme toon, waar het detail bijdraagt aan het integrale design.

 

Haar visie deelt ze graag met NAV-leden op donderdag 9 maart 2017.

 

Foto: Roos Aldershoff

terug naar overzicht

Programma

19u00

Ontvangst

19u30

Lezing Evelyne Merkx

21u00

Einde lezing

Praktisch

Data & locatie

Do 9 Maart 2017: Antwerpen
,

Deelnameprijs

Gratis voor NAV-leden
Niet-leden: €15 aan de kassa

Meer info

Inschrijven via AiNB. Zie hieronder.

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.