© Groen Steenbrugge, Architecten Groep III - © Marc Sourbron

Lerend Netwerk

Klimatisatie van morgen

Do 24 februari 2022 tot
Do 19 mei 2022
Wilrijk
Het Rekreatief

De architect heeft in de laatste 15 jaar een belangrijke rol gespeeld in het omzetten van de Europese en Vlaamse wetgeving inzake energieprestatie. Hij of zij weet als geen ander hoe een gebouw zo energiezuinig en comfortabel mogelijk ontworpen en opgebouwd kan worden.  Toch is het belangrijk om vandaag ook een stap verder te durven gaan. Door reeds in de ontwerpfase de nodige aandacht te spenderen aan verwarming, koeling en ventilatie kunnen we van de klimaatuitdaging een succesverhaal maken. 


Gedurende 4 sessies gaan we dieper in op de verschillende mogelijkheden rond klimatisatie. We verkennen de mogelijkheden om gebouwen te ontwerpen die zowel bestand zijn tegen de klimaatverandering als zelf ook geen grote impact meer hebben op het milieu. De Vlaamse overheid buigt zich momenteel over maatregelen die een versnelling van de energietransitie van gebouwen moet bewerkstelligen. De warmtepomp gaat hierin een steeds belangrijkere rol spelen.


Omdat elk onderdeel een belangrijke rol speelt in de efficiëntie van een warmtepompsysteem vormen de drie essentieelste onderdelen (de bron, de omzetting en het afgiftesysteem > BOA)  het uitgangspunt voor dit lerende netwerk. Ieder onderdeel wordt uitgebreid verkend en verder uitgediept. Aanvullend worden ook een aantal alternatieven en combinatiesystemen behandeld.

 

Voor wie? 
Voor architecten met weinig tot geen ervaring in deze thematiek die steeds vaker geconfronteerd worden met vragen. 

 

Lerende netwerken? 

Bij de Lerende Netwerken staat de uitwisseling van ervaring centraal. Als zaakvoerder van een architectenkantoor word je immers geconfronteerd met dezelfde vraagstukken als je collega’s. Door een klankbord te creëren buiten je eigen kantoor vermijd je klassieke valkuilen en bouw je een duurzaam kennisnetwerk op.  

De Lerende Netwerken worden vormgegeven door een thema centraal te stellen. We nodigen telkens een expert-gastspreker uit om de sessies in te leiden, vorm te geven en de discussie aan te wakkeren. Om de dynamiek binnen de groep te verzekeren, werken we met groepen van maximaal 20 personen. 

terug naar overzicht

Programma

18u30

Ontvangst met broodjes

19u00

Start sessie

Elke maand wordt er dieper ingegaan op één bepaald topic:
- De impact van de bouwschil en de rol van de omgeving
- Afgiftesystemen, passieve versus actieve koeling en ventilatie
- Verschillende bronnen: lucht, water of grond
- Hybride systemen en combinatietechnieken

21u30

Netwerkmoment

22u30

Einde

Praktisch

Data & locatie

Do 24 februari 2022 tot Do 19 mei 2022: Wilrijk
Het Rekreatief

Genodigden

Voor architecten met weinig tot geen ervaring in deze thematiek.

Deelnameprijs

490 euro excl. btw.

Meer info

stijn.demeurisse@nav.be