Projectbezoek

Zwin natuurcentrum - rondleiding door Klaas Goris

Vr 24 Maart 2017
Knokke-Heist
Zwin Natuurcentrum

Op 24 maart 2017 organiseert Netwerk Architecten West-Vlaanderen een bezoek aan één van de bekendste natuurgebieden van Vlaanderen, het Zwin.

We noemen het niet voor niets de internationale luchthaven voor onze gevederde vrienden! Ook op architecturaal vlak staat het vernieuwde Zwin aan de top in onze provincie.

Het architectenkantoor Coussée-Goris won in 2011 de wedstrijd voor het nieuwe bezoekerscentrum inclusief speeltuin, een kijkcentrum en talrijke educatieve 'hutten'. Via een openbare aanbesteding werd de realisatie van het volledige project toegekend aan Artes Depret en vijf jaar later officieel voor het grote publiek geopend.

De georganiseerde rondleidingen werden door de massale vraag al een eind geleden stopgezet, maar architect Klaas Goris maakt voor NAV een uitzondering!

Wilt u als architect het gebouw vanop de eerste rij ervaren in een driedelige themanamiddag met walking dinner uitkijkend op het natuurreservaat? Dan is deze middag zeker iets voor u!

 

TIP! Breng uw laarzen mee bij slecht weer of goede stapschoenen

terug naar overzicht

Programma

13u30

Ontvangst met koffie

14u00

Inleiding en voorstelling partners

15u00

Start rondleiding met architect Klaas Goris, aannemer Artes Depret, natuurgids het Zwin

18u00

Walking dinner en netwerking

Praktisch

Data & locatie

Vr 24 Maart 2017: Knokke-Heist
Zwin Natuurcentrum, Graaf Leon Lippensdreef 8

Deelnameprijs

NAV-leden: € 25/persoon
Stagiairs: € 20/persoon
Niet-leden: € 35/persoon

Betalen via overschrijving op BE98 4661 1851 3193 voor 20 maart 2017 met vermelding 'ZWIN + NAAM DEELNEMER(S)'. Pas dan is uw inschrijving definitief.

Vermelding 'ONK' indien u een onkostennota ter plaatse wil ontvangen.

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.