Infosessie

Wat als je te maken krijgt met verborgen gebreken, 10-jarige aansprakelijkheid, ...

Do 27 April 2017
Zonhoven
VHS Verzekeringen

Wat als je te maken krijgt met verborgen gebreken? Wat met de 10-jarige aansprakelijkheid? En hoe omgaan met de begrenzing van de controleplicht en de beoordeling van alternatieve uitvoeringsmethodieken?

Iedereen heeft er ooit wel eens mee te maken. Maar hoe stel je je in dergelijke situaties op als architect? Dit alles lichten we toe tijdens een nieuwe editie van ‘Wat als’.

terug naar overzicht

Programma

18u00

Ontvangst met hapje

18u30

Interactief gesprek

Bovenstaande onderwerpen worden aangehaald en besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden door 2 ervaringsdeskundigen bij bouwgeschillen.

Mr. G. Schiepers (Lijnrecht Law Firm) en Ir. Arch. Expert Luc Hens (ARCON experts)

20u00

Walking dinner

Praktisch

Data & locatie

Do 27 April 2017: Zonhoven
VHS Verzekeringen, Eikenenweg 56 bus 1, 3520 Zonhoven

Genodigden

De avond is exclusief voor architecten, ingenieur-architecten en hun medewerkers.

Deelnameprijs

Gratis voor NAV-leden, € 25 voor niet-leden.

Permanente vorming

Voor architecten

Voor deze sessie is de erkenning aangevraagd. Momenteel wachten wij op de validatie door de accreditatiecommissie van de Orde van Architecten Vlaamse Raad. Van zodra deze het aantal punten heeft toegekend, zal u hierover geïnformeerd worden via deze website.


Hebt u vragen over de verplichte permanente vorming voor architecten of EPB-verslaggevers? Vind hier meer informatie

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.