Evenement

Mijn Huis Mijn Architect

Za 23 September 2017
Vlaanderen en Brussel

Tijdens het openhuizenweekend Mijn Huis Mijn Architect zijn 125 woningen te bezoeken in Vlaanderen & Brussel. Het openhuizenweekend is een initiatief van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad en wordt georganiseerd door Netwerk Architecten Vlaanderen NAV.
Het event is met de jaren uitgegroeid tot dé gelegenheid om bijzondere woningen te bezoeken en tegelijk kennis te maken met de architect achter het project.

 

Alle info www.mijnhuismijnarchitect.com

terug naar overzicht

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.