Evenement

Debatteer mee over de toekomst van de Orde

Wo 23 Augustus 2017
Gent
Desco

Dit najaar vinden er verkiezingen plaats voor de gedeeltelijke vernieuwing van de provinciale raden van de Orde van Architecten. Met de nieuwe mandatarissen wordt daarna eveneens de samenstelling van de Vlaamse en Nationale Raad van de Orde van Architecten gedeeltelijk vernieuwd.

 

NAV vindt de verkiezingen belangrijk

Voor veel architecten is de Orde van Architecten een ver-van-mijn-bed show. Ten onrechte: de Orde heeft belangrijke bevoegdheden die een impact hebben op uw beroepsleven: de deontologie, de stage, de permanente vorming, de tuchtspraak, …

Ook de hervorming van de Orde zal een invloed hebben op uw beroepspraktijk.

 

NAV heeft een duidelijke visie over de Orde van Architecten

U vindt deze terug op www.wijwilleneenbetereorde.be

 

Debatteer mee over de toekomst van de Orde

Op 23 augustus gaat NAV graag met u in debat. Tijdens deze debatavond komen de meest actuele topics m.b.t. de Orde van Architecten aan bod. Een mooie kans om uw mening te geven en om kandidaat-mandatarissen te leren kennen.

 

Kunt u zich vinden in de standpunten van het NAV en wilt u zich kandidaat stellen voor de verkiezingen? 

Laat het dan weten aan de voorzitter van NAV Oost-Vlaanderen, NAV West-Vlaanderen of NAV Waasland. Omdat NAV een moderne en performante Orde belangrijk vindt, willen we graag gemotiveerde kandidaten steunen (en u hoeft zelfs geen NAV-lid te zijn).  NAV voorziet desgewenst in ondersteuning en communicatie van uw kandidatuur.

Heeft u vragen over de Orde en/of over de verkiezingen, dan kunt u een mail sturen naar Philip Adam.

terug naar overzicht

Programma

19u00

Ontvangst

19u30

Verwelkoming

Guy Van Den Bogaert, voorzitter NAV Oost-Vlaanderen

19u40

Het belang van een goed werkende Orde

Toelichting van de NAV-visie.

Philip Adam, bestuurder NAV en mandataris Orde van Architecten, Provinciale Raad Oost-Vlaanderen

20u00

Debat met de zaal

Met mogelijkheid voor kandidaat-mandatarissen om hun kandidatuur toe te lichten en in gesprek te gaan met de aanwezige architecten.
Wat zijn uw ervaringen met de Orde? Welke richting moet de Orde uitgaan? Wat wil u betalen aan de Orde? Hoe kunnen de Orde en de beroepsverenigingen samenwerken? ...

21u30

Conclusies en afsluitende drink

Praktisch

Data & locatie

Wo 23 Augustus 2017: Gent
Desco, Ottergemsesteenweg 425

Genodigden

Dit is een activiteit voor architecten uit de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Hou onze communicatie in het oog: ook andere provincies plannen een debatavond.

Deelnameprijs

Deze debatavond is gratis voor architecten.

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.