Evenement

Architects @ the movies - Le Fidèle (Michaël Roskam)

Wo 27 September 2017
Hasselt
Kinepolis

Het is ondertussen een traditie geworden…
NAV Limburg en de partners - Vandersanden, Xella, Gyproc en Isover - nodigen u en uw partner opnieuw uit voor een topfilm. Dit jaar werd gekozen voor de avant-première van een Belgische, zelfs Limburgse film: Le Fidèle van van Michaël Roskam.

 

"Le fidèle" is Roskams derde film, na het Oscar-genomineerde "Rundskop" en zijn Amerikaanse filmdebuut "The drop". In deze romantische neo-noir brengt hij Matthias Schoenaerts en de Franse actrice Adèle Exarchopoulos ("La vie d'Adèle") samen in een donkere liefdestragedie tegen de achtergrond van het beruchte Belgische gangstermilieu.

 

terug naar overzicht

Programma

18u30

Ontvangst met receptie

Overhandiging tickets en food & drink voucher in de 5the Avenue (op de eerste verdieping, rechts naast de ingang van de Kinépolis)

19u45

Einde receptie

20u00

Aanvang van de film

22u00

Netwerkmoment

Aansluitend aan de film kan men in de 5the Avenue nog netwerken

Praktisch

Data & locatie

Wo 27 September 2017: Hasselt
Kinepolis, Via Media 1, 3500 Hasselt

Deelnameprijs

Gratis en exclusief voor NAV-leden en hun partner

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. NAV kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat NAV tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van NAV, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.