Nieuws

Afbreken en heropbouwen aan 6%: 'enkel voor eigen en enige woning'

10 oktober 2017

Om de bouw aan te zwengelen, besliste de regering destijds om een verlaagd btw-tarief van 6% toe te passen voor de afbraak en heropbouw van gebouwen in bepaalde stedelijke zones. Dat tarief zou ook perfect toepasbaar zijn voor een villa, zo luidt de kritiek van de CD&V, die voorstelt om de maatregel uit te breiden naar heel België en hem tegelijkertijd een socialer karakter te geven. Dat meldt Trends.

Het verlaagde tarief zou alleen nog gelden voor de eigen en enige woning van natuurlijke personen die er minstens vijf jaar lang hun domicilie vestigen. De oppervlakte van de heropgebouwde woningen mag niet meer dan 190 vierkante meter bedragen voor een huis en 100 vierkante meter voor een appartement.