Nieuws

Sofie De Caigny nieuwe directeur Vlaams Architectuurinstituut

17 oktober 2017

Vanaf 1 januari 2018 neemt dr. Sofie De Caigny het roer over van dr. Christoph Grafe als directeur van het Vlaams Architectuurinstituut. Deze wissel van de wacht gaat gepaard met de oprichting van het Architectuurarchief Vlaanderen, de grootste collectie architectuurarchieven van Vlaanderen. Voor de organisatie betekent dit een fikse uitbreiding. De Caigny: “Het Vlaams Architectuurinstituut ontwikkelt zich tot een volwaardig sectorinstituut mét een eigen collectie zoals het oorspronkelijk was voorzien, en zoals het in de ons omringende landen gangbaar is.”

De schaalvergroting van het instituut vereist een verandering van de structuur waarin de nieuwe koepelorganisatie als een samenhangend geheel zal worden geleid. Prof. dr. Christoph Grafe, die het instituut sinds 1 januari 2011 leidt en de functie naast zijn werkzaamheden als wetenschapper vervulde, draagt op 1 januari 2018 deze rol over aan mevr. dr. Sofie De Caigny. Zij was de voorbije jaren coördinator van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, dat wordt samengevoegd met het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen tot het Architectuurarchief Vlaanderen. Sinds 2006 vertegenwoordigt Sofie De Caigny het Vlaams Architectuurinstituut binnen ICAM (International Confederation of Architectural Museums), waar zij sinds 2014 de rol van secretaris-generaal vervult.

 

Sofie De Caigny wil de dynamiek van het Vlaams Architectuurinstituut verder ontwikkelen: “Ik wil sterk inzetten op de uitbouw van de collectie architectuurarchieven voor Vlaanderen en Brussel. Om zo de actuele dynamiek die de architectuur in Vlaanderen kenmerkt, ook voor toekomstige generaties ontwerpers en onderzoekers beschikbaar te maken”, aldus De Caigny. “Het Vlaams Architectuurinstituut moet een plek zijn waar jonge ontwerpers kansen krijgen. Ik zet dan ook graag mijn internationaal netwerk in om de jonge garde een forum te geven.”

 

‘Het Vlaams Architectuurinstituut moet een plek zijn waar jonge ontwerpers kansen krijgen.’

Sofie De Caigny, nieuwe directeur Vlaams Architectuurinstituut

 

Samen met ontslagnemend directeur Christoph Grafe heeft Sofie De Caigny de laatste jaren intensief gewerkt aan een gezamenlijke inhoudelijke verdieping. Die kwam onder andere tot uiting in de architectuurboeken Vlaanderen 2016 en 2018 en in de tentoonstelling ‘Maatwerk’ (Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt), waarvan De Caigny curator was.


Onder de leiding van Christoph Grafe heeft het Vlaams Architectuurinstituut in de voorbije jaren een transitie doorgemaakt van een steunpunt naar de erkenning als sectorinstituut voor de architectuur en is uitgegroeid tot een onmisbaar element van de architectuurcultuur in Vlaanderen. Zelf benadrukt Grafe de verbindende rol van het instituut: “Het Vlaams Architectuurinstituut vervult zijn rol als katalysator voor de dialoog tussen architecten en gebruikers, tussen beleid en maatschappij. En dit in al zijn diversiteit.”   

 

Tegelijkertijd werd in deze periode in samenwerking met DeSingel een reeks tentoonstellingen georganiseerd die zich over een groeiende landelijke en internationale belangstelling mocht verheugen en ontwikkelde zich het Architectuurboek Vlaanderen tot een gezaghebbende publicatie die de architectuur uit Vlaanderen en Brussel voor een groter en internationaal publiek zichtbaar maakte. De organisatie van de presentatie in het Belgisch paviljoen op de Architectuurbiennale 2016 in Venetië, een samenwerking met het curatorenteam Bravoure, werd eveneens zeer sterk opgemerkt. In de toekomst zal Christoph Grafe zijn grensoverschrijdende betrokkenheid bij de architectuur in Vlaanderen en Noord-West Europa verderzetten vanuit zijn leerstoel Architectuurgeschiedenis en -theorie aan de Universität van Wuppertal, Noordrijn-Westfalen (Duitsland) die hij sinds 2013 bekleedt.