Architect in de praktijk

Toegankelijkheid - contrasten

WTCB • 4 december 2017

Rekentool contrasten

Rekenblad ontwikkeld door WTCB voor de beoordeling van contrasten tussen twee kleuren volgens ISO 21542 (Constructie van gebouwen - Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de gebouwde omgeving) en bepaling van de minimale lettergrootte volgens een methode uit CIE-rapport 196 (CIE Guide to increasing accessibility in light and lighting)

Ontoereikend contrast tussen de tekst en de achtergrond.

De witte tekst staat in contrast met de achtergrond.

De rekentool kan u HIER downloaden.