Nieuws

Dit verandert er allemaal in 2018

2 januari 2018

De start van een nieuw jaar staat garant voor een hele waslijst aan nieuwe regels. De omgevingsvergunning gaat definitief van start, de regelgevening RO wijzigt op tal van punten, woningen krijgen een woningpas en energielabel, ... Hieronder een overzicht.

Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

Er zijn de afgelopen twee weken echter veel problemen met het DBA-loket. NAV ijvert voor een (retro-actieve) overgangsperiode voor die aanvragen die niet gelukt zijn.

Klik hier voor meer info.

 

Codex Trein goedgekeurd: regelgeving RO wijzigt op tal van punten

De bestaande regelgeving wijzigt behoorlijk. De meeste delen van het decreet treden op 1 januari 2018 in werking, met uitzondering van de handhavingsbepalingen en de bepalingen die te maken hebben met de socio-economische vergunning en de natuurvergunning.

Klik hier voor meer info.

 

Aangepaste afspraken in Gent na klacht via NAV

Afgelopen maand sputterde het loket van de digitale bouwaanvraag opnieuw. NAV blijft waken en voor uw belangen opkomen. Zo stuurt de Stad Gent alvast bij na een klacht via NAV.

Klik hier voor meer info.

 

Woningen krijgen woningpas en energielabel

In 2018 wordt de Woningpas ingevoerd, een digitaal paspoort voor elke woning met daarin alle data en attesten. Ook het Energie Prestatie Certificaat wordt in een nieuw kleedje gestoken. Daarnaast zijn er uiteraard een aantal EPB-eisen en premies die wijzigen vanaf 1 januari.

Klik hier voor meer info.