Nieuws

Uniforme heffing voor planwijzigingen op komst

10 april 2018

De Vlaamse regering werkt aan een heffing op soepelere bouwnormen. Dat meldt De Standaard. De nieuwe heffing op de meerwaarde voor bouwpromotoren kan, volgens experts, de perceptie van achterkamertjespolitiek deels doen verdwijnen.

De wijziging is interessant in het licht van de heisa over de veranderde bouwvoorschriften in Gent en Antwerpen. Soms worden ruimte­lijke uitvoeringsplannen aangepast en op maat geschreven in functie van nieuwbouwprojecten. De nieuwe heffing zou van toepassing zijn als de overheid het aantal bouwlagen van een ruimtelijk uitvoeringsplan op een perceel ­ver­meerdert, wanneer de bouwhoogte of -diepte wordt verhoogd of de bouwdichtheid toeneemt. Dat geldt zowel voor gebieden bestemd voor wonen, als voor bedrijvigheid en recreatie. 

 

Kristiaan Borret, voormalige Antwerps en huidig Brusselse stadsbouwmeester: ‘Nu zien we dat bestaande ruimtelijke uitvoeringsplannen worden aangepast na aankoop door een ontwikkelaar, zonder meerkosten.’

 

‘Dat is problematisch, omdat je niet weet of de ontwikkelaar daarvan op voorhand op de hoogte was en andere gegadigden misschien meer hadden geboden als ze wisten dat de bouwnormen later zouden worden verruimd. Als je op basis van dezelfde parameters een heffing op de meerwaarde invoert, is dat veel minder een probleem.’