Nieuws

VCB: 'Hoognodig inzetten op leefbaarheid van centra (niet louter beperken van percelen)'

29 oktober 2018

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) volgt al geruime tijd het debat over de Ruimtelijke Ordening van de toekomst en stelt vast dat Vlamingen hoognodig dienen geïnformeerd te worden over de reikwijdte van het BRV, wat het wel en niet kan veranderen in Vlaanderen.

'Hoognodig inzetten op leefbaarheid van centra'

 

Er is al langer schaarste van bouwgronden in onze regio. Dat komt omdat de ruimte voor wonen sinds jaar en dag juridisch beperkt is. "Onder impuls van de markt en van de gestegen bouwkunde in compact bouwen neemt al jarenlang het ruimtebeslag in Vlaanderen af," aldus de VCB. "Tegen 2050 zal met of zonder het BRV het bijkomende ruimtebeslag nul bedragen. De komende decennia verwachten we evenwel honderdduizenden extra gezinnen. Daarom is het hoognodig nu volop in te zetten op kwaliteitsvolle verdichting in dorpskernen en in stedelijke centra. Leefbaar en betaalbaar wonen in kernen, dient dan ook prioriteit nummer één te zijn van de Vlaamse regering. Dit terwijl de focus van de Vlaamse regering momenteel ligt op het beperken van beschikbare percelen voor wonen."

 

"Budgettaire afwegingen zijn de revue gepasseerd of zijn in voorbereiding om wonen in buitengebied af te raden. De gigantische kosten die nodig zijn om onze stedelijke centra leefbaar te maken en betaalbaar wonen er een kans te geven, krijgen geen plaats in die afwegingen. Budgettaire onderschatting van de opdracht – kwaliteitsvolle stadsvernieuwing en verdichting met leefbaarheid als inzet – is bijgevolg ons deel."

 

Gezinnen en bedrijven

 

"Hoewel vandaag vooral opiniemakers straffe uitspraken doen over de toekomst van wonen en werken in Vlaanderen, zijn het de gezinnen en ondernemers die het zullen moeten waar maken. Het zijn de braakliggende percelen voor wonen, die vooral toebehoren aan gezinnen en die minder dan 2 % van de Vlaamse oppervlakte uitmaken, die de Vlaamse overheid wil vrijwaren voor open ruimte. Maar ook de bestaande woningen kunnen in waarde afnemen. Zo kan je woning in kwetsbaar gebied ingedeeld worden, waardoor de verdere bebouwingsmogelijkheden gefnuikt worden met een waardevermindering als gevolg."

 

"Daarnaast maakt het BRV een punt van het schrappen van industrieterreinen en het afbouwen van de zogenaamde 'ijzeren voorraad'. Eenmaal geschrapt, kan een industrieterrein niet opnieuw gecreëerd worden. Een toereikende voorraad is evenwel essentieel voor de concurrentiekracht van onze bedrijven en voor de welvaart van onze regio die uitblinkt als logistieke draaischijf."