Opinie

"Open Brief: NAV vraagt Orde om prioriteiten te herzien"

Kati Lamens • 17 december 2018

De Provinciale Raad van de Orde van Vlaams-Brabant & Brussel Hoofdstad heeft ongelijk gekregen van de Raad van State in een zaak tegen een van haar eigen verkozenen. NAV vindt het jammer dat de Orde zo kwistig omspringt met de financiële middelen afkomstig uit de architectenbijdrages, want zo’n rechtszaak is erg duur.

NAV roept op om, in alle sereniteit en in een goede verstandhouding, terug te keren naar de essentie. Zowel de Orde Van Architecten als de beroepsverenigingen hebben van hun leden een mandaat gekregen om te handelen in het belang van de beroepsuitoefening van de architecten. Willen we vooruitgang boeken in een aantal voor architecten levensbelangrijke dossiers, dan moeten we daar gezamenlijk werk van maken.