Nieuws

Bouwmeester: “Grondige renovatie van alle afgelegen woningen is niet de juiste weg”

9 april 2019

"De CO2-doelstelling halen voor verkeer lijkt een hopeloze zaak", aldus Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck in De Standaard. "Als dat de olifant in de kamer is, dan staat er nog een tweede olifant: de renovatiebehoefte van onze woningen. Om het hoge energieverbruik te tackelen, zouden we het hele gebouwde patrimonium in ons land op de passiefhuisstandaard moeten brengen, stelde een McKinseyrapport al in 2009. Dat rapport weet het hoge energieverbruik in de woningen aan het grote aantal een­gezinswoningen en de verouderde staat ervan. Die wooncultuur heeft een groot ruimtebeslag en veroorzaakt tegelijk een grote autoafhankelijkheid en inefficiënt openbaar vervoer. De doelstellingen voor het verkeer en die voor onze woningen zijn sterk met elkaar verbonden."

Foto: Hatim Kaghat

Vorige week werd een studie gepubliceerd die de maatschappelijke kosten van afgelegen wonen becijfert. De betonstop zou ons meer dan een miljard euro per jaar besparen.

 

"Het bleef opvallend stil, terwijl er dringend een publiek debat nodig is over de keuzes die we moeten maken. De grondige renovatie van alle afgelegen woningen en alle lintbebouwing is niet de juiste weg, omdat ze op de publieke financiën zullen blijven wegen. Alleen goed gelegen woningen verdienen de investering van een grondige energetische renovatie. De M-score of mobiliteitsscore voor woningen die minister Joke Schauvliege (CD&V) in 2015 probeerde te lanceren, kan daarbij helpen. Tegelijk moeten we bespreken hoe de noodzakelijke transitie sociaal rechtvaardig kan. (...) Willen we collectief en individueel niet verarmen, dan dringen zich ongemakkelijke keuzes op. Plannen is vooruitzien. Door de juiste keuzes te maken, kunnen we ons voorbereiden op de CO2-taks die eraan zit te komen."