Het beroep van de architect

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid onderneming

Protect nv, verzekeringsmaatschappij • 1 juni 2016

De uitvoerders - aannemers en onderaannemers - kunnen zich voor hun globale activiteit verzekeren in een polis burgerlijke aansprakelijkheid onderneming. Deze polis waarborgt louter de extra-contractuele aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor schade die aan derden wordt toegebracht door uitoefening van de activiteiten in de polis omschreven.

De waarborg van deze polis omvat eveneens de schade veroorzaakt door het materiaal en de onroerende goederen die door het bedrijf worden gebruikt.

 

De polis B.A. onderneming voorziet normaal gezien geen dekking voor het luik ‘beroepsaansprakelijkheid’. Voor een aantal verzekerden kan het nochtans aangewezen of zelfs verplicht zijn om deze bijkomende waarborg te voorzien.