Opinie

"Het belang van mijn kerntaken wordt schromelijk onderschat"

Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester • 14 oktober 2019

Het Vlaamse regeerakkoord stelt dat de Bouwmeester zich moet terugplooien op zijn kerntaken: overheden bijstaan in hun architecturale keuzes en inrichting van de publieke ruimte. Leo Van Broeck oogstte kritiek omdat hij zich te militant zou opstellen in het klimaatdebat, maar in een reactie aan NAV betwist hij dat. “Niemand heeft echt geluisterd naar wat ik al jaren zeg: klimaat is urgent maar ondergeschikt aan overmatig ruimtegebruik. Ik ben niet buiten mijn kerntaken gegaan maar zeg al drie jaar dat het belang van mijn kerntaken binnen het duurzaamheidsdebat schromelijk wordt onderschat omdat dit debat zich beperkt tot een klimaat-debat.”

Foto: Hatim Kaghat

"Sommigen vragen zich af of het terugplooien op mijn kerntaken nu zou betekenen dat ik moet stoppen met over het klimaat te spreken. Mijn stelling is dat ik dat eigenlijk nooit pur sang gedaan heb. Sinds mijn aantreden heb ik systematisch geweigerd om alleen maar over klimaat, CO2 en opwarming te spreken. Meer nog. Ik heb steeds gehamerd op het feit dat de massa-extinctie van de natuur en de planetaire ineenstorting van het ecosysteem NU reeds volop aan de gang zijn, vooral veroorzaakt worden door de verkleining van biotopen door overmatig landgebruik en voorlopig nog niet veel te maken hebben met de klimaatopwarming. Aan het huidige tempo zal een groot stuk van de natuur al uitgestorven zijn tegen dat de nu beginnende opwarming echt zwaar op dreef zal gekomen zijn."

 

"Ik heb altijd gezegd dat als we er alleen maar in slagen om de opwarming terug te draaien, dat dan de natuur zal uitsterven zonder opwarming. Met andere woorden ik ben steeds BINNEN mijn kerntaken gebleven en heb altijd gesteld - net wat nu in het regeerakkoord staat - dat de beleidsdomeinen van mijn kerntaken (de keuzes die lokale besturen en de centrale overheid maken op het vlak van architectuur en ruimtelijke ordening), sterk onderschat worden in hun impact op de hoeveelheid natuur, op mobiliteit, economie, overheidsuitgaven, belastingen, ecologie, enz. Ik heb aanhoudend onderlijnd dat het duurzaamheidsdebat totaal naast de kwestie zit als het enkel over klimaat zou gaan, dat natuurherstel zelfs veel urgenter is dan uitstootbeperking, en dat het optimaliseren van onze ruimtelijke ordening, met het oog op het terugdringen van ons ruimtegebruik, en met het oog op verbetering van onze levenskwaliteit, van allerhoogste prioriteit is. In die zin vind ik het niet erg dat ik mij zou moeten terugplooien op mijn kerntaken, net omdat ik er in essentie nooit buiten gegaan ben. Klimaat is een groot probleem maar is niet ons grootste en meest urgente probleem."

 

"In dat perspectief is dit artikel van Richard Heinberg heel belangrijk (de affiche hangt aan onze ramen in de Ravenstein galerij en hing ook op in de architectuurbiënnale van Rotterdam van vorig jaar)."