Opinie

"Continuïteit in vernieuwing"

Dirk Mattheeuws, nationaal voorzitter NAV • 22 april 2020

Als nieuwe voorzitter van NAV deel ik het optimisme van mijn voorgangster Kati Lamens over de toekomst van de architect, maar begrijp ik evenzeer haar voorbehoud. Wij architecten staan immers voor een ingrijpende transitie die om een gepaste aanpak vraagt. Meer dan ooit zijn er voor ons kansen weggelegd, maar dan moeten we ons wel grondig buigen over de vraag waar we met ons beroep naartoe willen, zowel op middellange als op lange termijn. Als voorzitter wil ik die denkoefening faciliteren en aanjagen.

Continuïteit en vernieuwing gaan daarbij hand in hand. Wij blijven onze leden ondersteunen met een uitgebreide en op de praktijk toegespitste dienstverlening, want zij hebben recht op een uitstekende return on investment. Wij blijven de belangen van de architecten bewaken ten overstaan van andere stakeholders uit onze sector. Wij blijven werken aan een verdere professionalisering, zodat architecten over voldoende financiële en andere middelen beschikken om een brede knowhow op te bouwen, om alle mogelijke vormen van samenwerkingsverbanden aan te gaan, en om uitdagingen zoals de digitalisering om te smeden tot een concurrentieel voordeel. Wij blijven ons meer dan ooit verzetten tegen excessieve aansprakelijkheden, overbodige administratieve rompslomp en uitwassen zoals bepaalde ontwerpwedstrijden of nieuwe bouwpartijen die tussenbeide komen zonder garanties te bieden of hun  verantwoordelijkheid op te nemen.

 

Dat alles willen we op een proactieve manier doen. We zien dat de overheid taken met betrekking tot bouwwetgeving, ruimtelijke ordening, klimaat, duurzaamheid of andere domeinen overhevelt naar de particuliere sector. Die trend raakt ook de architect, zodat daar een rol is weggelegd voor NAV. Als we een efficiënte lobbyorganisatie willen zijn, moeten we tijdig mee aan de knoppen kunnen draaien. Als we onze rol als architect 360° willen invullen en uitbouwen en wij daartoe de hopeloos verouderde Architectenwet van 1939 willen wijzigen, moeten we eerst duidelijk uitklaren welke richting we uit willen. Als morgen in onze sector een heel ingrijpende gebeurtenis opduikt, willen we een scenario voorbereid hebben om gepast te kunnen reageren. Als we als architecten gewaardeerd willen worden, moeten we ons meer dan ooit laten horen en zien, bij alle mogelijke partijen en via alle mogelijke wegen.

 

Kortom, er ligt een heleboel werk op de plank en dat vind ik prima. Net daarom was ik immers kandidaat-voorzitter. Ik ben dan ook blij en tegelijkertijd trots dat de beroepsorganisatie mij de kans geeft een bijdrage te leveren om de ijzers die in het vuur liggen, in de juiste vorm smeden. Want zoals Kati in haar afscheidsinterview zegt: de fundamenten zijn gelegd. Ik reken op u allen om samen met mij, onze nieuwe directeur Steven Lannoo, alle bestuursleden, onze medewerkers en de vele collega’s die zich vandaag al volop engageren binnen Netwerk Architecten Vlaanderen, op die fundamenten ons beroep verder uit te bouwen