Nieuws

Woningrenovatie spil in klimaat- en relanceplannen

3 september 2020

De verschillende partijvoorzitters zijn het erover eens dat we volop moeten investeren in renovaties. Zo werken we aan de klimaatdoelstellingen én geven we de economie een impuls. De open brief van NAV en andere stakeholders ('Maak renovaties tot speerpunt van economische heropbouw') krijgt dus gehoor. Nu alleen nog een federale regering vormen om die voornemens in ­daden om te zetten.

Het bedrijfsleven, middenveld en de milieubeweging lanceerden deze zomer een duidelijke oproep: maak van een uitgebreid programma van woningrenovaties de motor van het economische herstel na de coronacrisis. Die renovatie is hoe dan ook nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, waartoe ons land zich verbonden heeft. Maar renovatie leidt niet alleen tot een ­lagere uitstoot van broeikasgassen, maar ook tot bijkomende ­banen, een lagere energiefactuur en minder energiearmoede.

 

België behoort momenteel tot de Europese landen met de slechtst geïsoleerde woningen. De voorbije vijftien jaar zijn er wel grote sprongen voorwaarts gemaakt in de isolatienormen voor nieuwbouw, maar de erfenis van slecht geïsoleerde woningen – de helft van de Belgische woningen is ouder dan vijftig jaar – blijft groot.

 

De komende dertig jaar zouden er in Vlaanderen alleen jaarlijks ruim 95.000 woningen grondig ­gerenoveerd moeten worden om in de buurt te komen van de doelstelling om de CO2-uitstoot met minimum 85 procent te doen dalen. Dan moet het nog gaan om renovaties die grondiger zijn dan wat vandaag doorgaans gebeurt.

 

De Vivaldi-coalitie, als die er komt, wil inzetten op renovatie, net zoals de paars-gele formatie­poging van Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) stappen in die richting zette, meldt de De Standaard. In de teksten van koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert (Open VLD) staat al behoorlijk wat rond investeringen die aansluiten op de Green Deal, over circulaire economie en ­klimaatambities.