Nieuws

Kafka-meldpunt voor de architectensector

PDG • 18 mei 2021

Als architecten worden we nog steeds met veel te veel administratieve lasten geconfronteerd. Het regeerakkoord voorziet een daling van de administratieve lasten met 30%. Vanuit NAV willen we daar actief aan meewerken door vereenvoudigingen voor te stellen. Daarom lanceren we samen met de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, de Dienst Administratieve Vereenvoudiging en de FOD Economie een oproep aan jullie om de administratieve lasten waarmee jullie geconfronteerd worden en die volgens jullie eenvoudiger kunnen, te melden via www.hrzkmo.fgov.be/vereenvoudiging

Alle voorstellen zijn welkom (verschillende overheidsniveaus, domeinen, …) . U kan uw gegevens invullen maar kan ook anoniem voorstellen overmaken. U kan uw voorstellen indienen tot en met 18 juli.

 

NAV wordt op de hoogte gebracht van alle voorstellen die ons beroep en onze sector aanbelangen. We zullen nadien ook betrokken worden bij de verwerking van de voorstellen en bij de opvolging van de uitvoering van die voorstellen door de overheid.