De zoektocht naar hét ideale infiltratiesysteem voor een bepaald project is niet altijd gemakkelijk. De Infiltratiewaaier biedt u een helder overzicht van de verschillende types infiltratiesystemen die bij woningen en beperkte groepswoningbouw toegepast kunnen worden.

De infiltratiewaaier biedt u een helder overzicht van de verschillende types infiltratiesystemen die bij woningen en beperkte groepswoningbouw toegepast kunnen worden.

De Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 2013 zet maximaal in op de vertraagde afvoer van hemelwater. De klemtoon ligt op het optimaal hergebruiken en het in de grond infiltreren van hemelwater.

 

Infiltratievoorzieningen omvatten een brede waaier aan bronmaatregelen, gaande van doorlatende verhardingen en ondergrondse infiltratiesystemen tot bovengrondse opvangbekkens. Elke voorziening heeft zijn eigen specificaties en toepassingsmogelijkheden. De zoektocht naar hét ideale infiltratiesysteem is hierdoor niet altijd gemakkelijk.

 

De Infiltratiewaaier biedt u een helder overzicht. Zwaai de waaier open en ontdek de verschillende types infiltratiesystemen die bij woningbouwprojecten toegepast kunnen worden. Per infiltratievoorziening geven we een beknopte omschrijving van het systeem en een indicatie van het toepassingsgebied. We zetten ook telkens de voor- en nadelen naast elkaar.

 

 

Deze infiltratiewaaier verschijnt in het kader van het project ‘Consulent Waterbewust bouwen’, dat gesubsidieerd wordt door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.