Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van kracht. Alle vergunningsaanvragen die vanaf dan worden ingediend moeten voldoen aan de nieuwe bepalingen.

De nieuwe verordening werd door de Vlaamse Regering opgesteld als een standaard wettekst. Deze beperkt zich tot een droge opsomming van artikels en bepalingen. De inhoud van de wetgeving is in zijn totaliteit niet altijd even duidelijk, waardoor menig architect bij het invullen van het bijhorende

controleformulier de wenkbrauwen fronst.

 

Onderstaande afbeelding bevat een schematische interpretatie van de wetgeving. De verordening werd analytisch ontleed en vertaald in een overzichtelijke poster, die u als hulpmiddel kan gebruiken bij het invullen van het controleformulier hemelwater. Hierdoor behoudt u ten allen tijde het overzicht over de wetgeving.

Documenten