Architect in de praktijk

Berekeningstool voor waterdoorlatende bestrating

ir.-arch. Julie Alboort, consulent waterbewust bouwen NAV • 16 mei 2011

Waterdoorlatende verhardingen vormen vaak een interessante oplossing om het debiet van het af te voeren regenwater te beperken. Maar wanneer is deze oplossing haalbaar? En hoe kan u dit dimensioneren? Het opzoekingscentrum voor de wegenbouw publiceerde de studie "Waterdoorlatende bestratingen: Hoe te dimensioneren?".

Febestral ontwierp samen met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) een berekeningsprogramma voor waterdoorlatende bestratingen. Dit programma biedt hulp bij de keuze van het type betonstraatstenen en de materialen voor de onderliggende lagen en berekent vervolgens de volledige structuur.

 

U kan de berekeningssoftware hieronder downloaden.