Innovatie

Pak het energieverlies in je woning aan: 3 stappen

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap • 9 november 2022

Energie gebruiken, weegt door op ons budget. Met dit drie-stappen-plan pak je het energieverlies aan.

Campagnebeeld: meemetdestroom

Vandaag is er een toekomstgerichte visie op verwarmen, die aansluit op de principes van de energietransitie: als we zuiniger, slimmer en groener energie gebruiken, maken we een groot verschil voor onze energiefactuur nu en voor onze wereld morgen.

 

Drie stappen

De keuze van een verwarmingssysteem vormt eigenlijk de laatste stap van een doordacht drie-stappen-plan.

Dat plan begint met de warmtevraag te verlagen. Door de woning goed volledig te isoleren, wordt verwarmen op lage temperatuur mogelijk. De tweede stap is na te gaan of de verwarmingselementen genoeg warmte kunnen afgeven, want verwarmen op lage temperatuur vraagt grote radiatoren, ventilo-convectoren of vloerverwarming.

 

Deze belangrijke voorbereidende stappen zorgen ervoor dat je vlot kunt overstappen op een duurzaam verwarmingssysteem, zoals een warmtepomp die 60 tot 80% van haar energie uit de bodem of de lucht haalt, of een warmtenet. Vandaag zijn ze nog eerder zeldzaam, maar we mogen in de toekomst meer warmtenetten verwachten. Vooral wijken met een dichte bebouwing kunnen via zo’n warmtenet nuttig gebruik maken van restwarmte van bijvoorbeeld een bedrijventerrein in de buurt, of van groene warmte.

 

Nu renoveren

Je doet er goed aan om niet langer uit te stellen, maar nu te renoveren. Terugverdientijden van energiebesparende investeringen zijn nóg interessanter bij hoge energieprijzen.


Wie aan een nieuwe verwarmingsinstallatie toe is en nog niet klaar is voor verwarmen op lage temperatuur, adviseren we om  – als tussenstap – te kiezen voor een hybride warmtepomp. Dat is een combinatie van een warmtepomp en een gasketel. Een bestaande centrale verwarmingsketel is over het algemeen vrij eenvoudig te vervangen door een hybride warmtepomp.


In woningen met weerstandsverwarming, accumulatieverwarming of zonder centrale verwarming kan een lucht-luchtwarmtepomp een interessante optie zijn.

 

Steun Vlaamse overheid

Om de burger te stimuleren nu al actie te ondernemen, ondersteunt de Vlaamse overheid met de Mijn VerbouwPremie en de goedkope Mijn VerbouwLening.

 

Met de koepelcampagne Mee met de stroom willen de Vlaamse overheid en de partners iedereen stimuleren om werk te maken van onze energietransitie. Als we zuiniger, slimmer en groener energie gebruiken, maken we een groot verschil voor onze energiefactuur nu en onze wereld morgen.

Meer info?

Alle info over de energietransitie, initiatieven van de overheid en tips om zelf zuiniger, slimmer en groener energie te gebruiken, zijn te vinden op de website www.meemetdestroom.be.