oproep

Oproep: Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2023

2 januari 2023

De Prijs Wivina Demeester bekroont publieke opdrachtgevers die met hun voorbeeldig ontwikkelingstraject, doordachte aanpak en zin voor vernieuwing kwaliteit vooropstellen. Opdrachtgevers kunnen zich kandidaat stellen binnen de categorieën ‘Architectuuropdracht’, ‘Masterplan’ en ‘Kunst in opdracht’. 

Foto: Team Vlaams Bouwmeester

Publieke en semipublieke bouwheren bepalen in belangrijke mate het architectonische gezicht van Vlaanderen. Met de Prijs Wivina Demeester moedigt het Team Vlaams Bouwmeester een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid aan bij overheden. De prijs bekroont die opdrachtgevers die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen.

 

Het realiseren van een bouwwerk is een boeiende maar soms lastige uitdaging. Er is visie voor nodig, zowel architecturaal als functioneel, en de opdrachtgever moet rekening houden met de omgeving in al haar facetten. Niet alleen de vorm en functie van een gebouw zijn van belang, ook een goede dialoog met de eindgebruiker en de andere betrokkenen is essentieel.  

 

Maatschappelijk voorbeeldige opdrachtgeverschap

De Prijs Wivina Demeester biedt publieke en semipublieke opdrachtgevers de kans om aan te tonen hoe ze de samenwerking hebben aangepakt, de keuze voor het ontwerp hebben gemaakt en de actoren hebben betrokken bij de realisatie.

 

In de beoordeling van de projecten gaat de aandacht vooral naar de opdrachtgever en het voorbeeldige traject dat die heeft doorlopen. Opdrachtgevers kunnen zich kandidaat stellen binnen drie categorieën, ingedeeld volgens de schaal van het project. Zowel masterplannen, architectuuropdrachten als kunst in opdracht komen in aanmerking. 

Editie 2023: stel je nu kandidaat

Stel je kandidaat met jouw project vóór 27 februari 2023 en grijp de kans om met je project naar buiten te treden, je engagement en ervaring te delen en het beleid in Vlaanderen mee vorm te geven.