Nieuws

300 miljoen euro voor Vlaamse en Brusselse scholen

10 maart 2017

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert een oproep voor de bouw van nieuwe scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Inrichtende machten en schoolbesturen krijgen tot eind mei 2017 de tijd om nieuwe clusters van schoolbouwprojecten in te dienen. De scholen zullen via alternatieve financiering worden gerealiseerd. De Vlaamse overheid werkt daarvoor samen met de private sector. Er wordt 300 miljoen euro vrijgemaakt om circa 150.000 m² nieuwe schoolgebouwen te realiseren. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits houdt zo de inspanningen aan om stap per stap de historische achterstand weg te werken in uitvoering van het Masterplan Scholenbouw.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert een nieuwe oproep voor de bouw van scholen in Vlaanderen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het programma, met een waarde van 300 miljoen euro, houdt in dat Vlaanderen en de private sector de handen in elkaar slaan om nieuwe scholen te realiseren.

 

Tot eind mei 2017 kunnen instellingen voor het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, internaten en Centra voor Leerlingenbegeleiding zich kandidaat stellen voor de bouw van nieuwe infrastructuur. Het gaat ofwel om individuele schoolbouwprojecten ofwel om clusters van schoolbouwprojecten, maar telkens met een minimum schaalgrootte en investeringskost van 20 miljoen euro. Deze investeringsbedragen hebben als doel een voldoende grote efficiëntie en aantrekkelijkheid van het bouwprogramma voor de private partner te waarborgen. Een cluster van schoolbouwprojecten kan het initiatief zijn van één of meerdere inrichtende machten die samenwerken.

 

De ingediende schoolbouwprojecten worden beoordeeld op basis van 9 selectiecriteria. Enkele voorbeelden zijn: de dwingende nood aan investering, de financiële haalbaarheid, duurzaamheid en multifunctionaliteit. AGION zal de aanvragen beoordelen voor het gesubsidieerd onderwijs en de selectie van goed te keuren aanvragen voorbereiden. Samen met het voorstel van het GO! zal AGION een advies aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorleggen. Op initiatief van minister Crevits zal de Vlaamse Regering beslissen welke schoolbouwprojecten effectief gerealiseerd kunnen worden.

 

DBFM

 

Eén of meer inrichtende machten of schoolbesturen kennen het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het onderhoud van een gebouw gedurende 30 jaar (maintain) toe aan een private partner. Tijdens die 30 jaar betalen de schoolbesturen een beschikbaarheidsvergoeding aan die private partner. De Vlaamse overheid voorziet daarvoor in een DBFM toelage aan het schoolbestuur.

 

De DBFM toelage bedraagt 81,5% voor de instellingen van het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs in het gesubsidieerd onderwijs en 71,5% voor instellingen voor de instellingen van andere onderwijsniveaus, internaten en Centra voor Leerlingenbegeleiding. Voor het Gemeenschapsonderwijs bedraagt de DBFM toelage 100%.

 

De Vlaamse overheid ondersteunt de schoolbesturen met expertise bij het indienen van hun aanvragen. Er wordt een projectbureau opgericht met de vertegenwoordigers van de onderwijsnetten, de Vlaamse overheid en juridische, technische en financiële deskundigen wat betreft schoolinfrastructuur en PPS-projectenmanagement.

 

Het nieuwe DBFM-programma is een vervolg op het huidige programma Scholen van Morgen (goed voor 182 schoolbouwprojecten, met een investeringsbedrag van 1,5 miljard euro). Het nieuwe DBFM-programma legt wel een aantal nieuwe andere accenten. Zo kiezen we bij voorkeur voor clusters van schoolbouwprojecten en voor een grotere rechtstreekse betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de inrichtende machten en schoolbesturen.